Przedsiębiorców posiadających pojazdy samochodowe zapewne zainteresuje możliwość skorzystania z nowej ulgi przeznaczonej dla podmiotów, które zarejestrują się w nowym systemie e-TOLL. e-TOLL ulga podatkowa

System e-TOLL – czym jest i kogo dotyczy?

System e-TOLL jest nowoczesnym rozwiązaniem opartym na technologii pozycjonowania satelitarnego. Obowiązuje od czerwca 2021 roku. Jest to system elektronicznego poboru opłat za przejazd na wybranych płatnych drogach krajowych, a także odcinkach autostrad. Zastąpił działający od kilku lat system via-TOLL, który najprawdopodobniej będzie działał tylko do 30 września 2021 roku. 

Podmioty zarejestrowane do e-TOLL mogą dokonywać opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg w formie elektronicznej. Po rejestracji do systemu użytkownik może przeglądać historię opłat oraz może zdalnie zarządzać swoim kontem.

System e-TOLL dedykowany jest dla:
  • właścicieli pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • użytkowników autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
  • właścicieli pojazdów tzw. lekkich do 3,5 tony (dobrowolnie).
Przepisy nie dotyczą właścicieli ciągników rolniczych. 

Ulga dla zarejestrowanych w e-TOLL

Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zawiera zapis o zmianie ustawy o podatku dochodowym dotyczącą stosowania nowej ulgi związanej z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacji lub urządzenia pokładowego. W ustawie zmieniającej została zawarta szczegółowa informacja kiedy i na jakich warunkach można skorzystać z ulgi. Zarejestrowani w ramach ulgi mogą odliczyć także inne wydatki i opłaty, np.:
  • na obsługę zakupionych urządzeń
  • opłaty z tytułu najmu urządzeń, leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Prawo do odliczenia

Aby móc skorzystać z systemu podatnik musi nabyć urządzenie lokalizacyjne, dzięki któremu będzie miał prawo odliczyć od dochodu wydatki do wysokości kwoty 500 zł. Ulga ma przysługiwać na każde urządzenie. Na każdy pojazd przypada jedno urządzenie. Odliczenie możliwe jest jeżeli pojazd, w którym zostanie zainstalowane urządzenie wykona w 2021 roku przynajmniej 1 przejazd. W ramach ulgi możliwe jest odliczenie tylko wydatków poniesionych w 2021 roku. 
Prawo do odliczenia mają tylko przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym i prowadzą KPiR lub ryczałtem i prowadzą ewidencję przychodów. 

Opłaty jakie przedsiębiorca ponosi w związku z nabyciem pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, po pomniejszeniu ich o podatek VAT będą stanowić podstawę do skorzystania z ulgi. Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu rocznym składanym za 2021 rok dokonane od dochodu lub przychodu w przypadku osób rozliczających się ryczałtem.


Data publikacji: 2021-08-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU