Sieci autostrad są w Polsce coraz bardziej rozbudowane, jednak korzystanie z nich wiąże się z koniecznością regulowania opłat. Co ważne, opłata nie musi zostać uiszczona w momencie przejazdu, gdyż może się to odbyć wcześniej pod warunkiem, że data przejazdu jest nam wiadoma. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie wszystkich zagadnień związanych z biletami autostradowymi e-TOLL. Czy można je zaliczyć do kosztów firmowych? bilety etoll za autostrade w kosztach firmy

Bilet autostradowy e-TOLL – co to takiego?

1 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące manualnego systemu pobierania opłat. Od tego czasu przejazd wybranymi odcinkami autostrad odbywa się bez szlabanów. Z tego względu wymaga się, aby każdy kierowca zakupił odpowiednio wcześnie bilet autostradowy. Mowa o biletach e-TOLL. Bilety pozwalające na skorzystanie z autostrady mogą być wykupione maksymalnie  60 dni przed planowanym przejazdem.

Nabywając bilet e-TOLL, trzeba podać następujące informacje:
 • numer rejestracyjny pojazdu osobowego albo motocykla,
 • wskazać przejeżdżany odcinek,
 • wymienić planowaną datę oraz godzinę rozpoczęcia przejazdu.
Bilety e-TOLL są używane na płatnych odcinkach autostrad pod kierownictwem GDDKiA, czyli:
 • A2 Konin-Stryków,
 • A4 Wrocław-Sośnica.
Przed nabyciem biletu w e-TOLL wymagana jest rejestracja.

W jakich miejscach można nabyć bilet e-TOLL?

Zanim kierowca kupi bilet uprawniający go do przejazdu przez autostradę, ma możliwość zaplanowania trasy przejazdu. W tym celu bardzo korzystnym narzędziem jest kalkulator trasy.

Nabycie biletu e-TOLL może odbyć się na jeden z trzech sposobów:

 • elektronicznie, korzystając z aplikacji e-TOLL PL BILET albo aplikacji partnerów systemu e-TOLL,
 • elektronicznie w sklepie na etoll.gov.pl,
 • w wersji papierowej bilety są dostępne w punktach obsługi partnerów na stacjach paliw.
Po zakupie biletu e-TOLL można go wykorzystać jedynie przez 48 godzin od wyznaczonej daty rozpoczęcia przejazdu. Bilet można także zwrócić, jednak i w tej kwestii obowiązuje wyznaczony limit 48 godzin. Dodajmy jeszcze, że bilet zwraca się w jednakowej formie, jak został on zakupiony, czyli na stacji paliw albo elektronicznie.

Jak rozpoznać bilet e-TOLL?

Nabywając bilet e-TOLL może on mieć dwie formy uwarunkowane sposobem nabycia:
 • kupując bilet na stacji paliw, kierowca wejdzie w posiadania wydruku mającego oznaczenie „niefiskalne”, nie otrzymujemy paragonu fiskalnego,
 • bilet nabyty w aplikacji e-TOLL jest dostępny w wersji elektronicznej i wyświetla się w używanej aplikacji. Dodajmy, że nabywca biletu ma prawo pobrać go i zapisać w formie pliku PDF.

Czy bilet autostradowy e-TOLL można zakwalifikować jako koszt podatkowy?

Zacznijmy od tego, że wydatek jest kwalifikowany jako koszt uzyskania przychód w przypadku, gdy jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że bilet e-TOLL nabyty w związku z odbywaną podróżną służbową czy wykonywaniem czynności zawodowych może zostać zakwalifikowany jako koszt firmowy. Do księgowania w PKPiR wymagany jest sam bilet e-TOLL albo paragon niefiskalny w przypadku zakupu na stacji paliw.

W wielu firmach samochód służy zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych i w omawianej sytuacji do kosztów wpisuje się 75% wartości wydatku.

Posiłkując się Rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur przejazd autostradą płatną, który potwierdza bilet jednorazowy, musi zawierać następujące dane:
 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (wystawcy),
 • numer NIP podatnik (wystawca),
 • informacje umożliwiające identyfikację rodzaju usługi,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem
i w takiej sytuacji służy jako podstawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez czynnego podatnika VAT. Trzeba mieć na uwadze ograniczone prawo do odliczania VAT w wysokości 50% dla przedsiębiorców używających pojazdu do celów prywatnych i firmowych. Mając paragon niefiskalny, nie może on służyć do odliczenia podatku VAT.

Brak biletu autostradowego – jakie są konsekwencje?

Kierowca, który przejeżdża przez autostradę bez ważnego biletu, musi liczyć się z karą do 500 zł. Mandat karny uzyskuje się również za celowe uniemożliwienie odczytania tablic rejestracyjnych pojazdu w celu uniknięcia opłaty (do takich działań zalicza się zakrywanie, ozdabianie, dodawanie znaków i inne).

Kierowca może uniknąć opłaty tylko pod warunkiem, że w terminie 3 dni od przejazdu płatną autostradą wniesie opłatę za przejazd. W tym przypadku wymaga się nabycia e-biletu autostradowego.

Naliczona kara za brak biletu autostradowego nie stanowi kosztu firmowego.

Kilka słów podsumowania

Zmiany w sposobie regulowania należności za płatne autostrady mają na celu usprawnienie przejazdu i skrócenie czasu potrzebnego do uregulowania płatności. To właściwe działanie, jednak problematyczny może okazać się brak wiedzy o nowych zasadach.

Aktualnie bilety e-TOLL funkcjonują tylko na paru autostradach, jednak istnieje szansa, że w przyszłości taki sposób stanie się bardziej popularny. W tym miejscu warto podkreślić, że jeżeli zdarzy się nam przejazd autostradą bez biletu, trzeba go ja najszybciej nabyć. Tylko wtedy kierowca nie zostanie obarczony dodatkowymi kosztami. Zakup biletu może odbywać się na kilka sposobów – jednym z nich jest wykorzystanie telefonu komórkowego.

Dodajmy, że bilet e-TOLL może znaleźć się w kosztach podatkowych, jeżeli przejazd jest ściśle związany z przedsiębiorstwem, jednak kara za brak biletu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2022-11-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
kinga
11 Kwiecień 2023

A kupujecie może bilety przez mPay? Właśnie ostatnio dużo osób zachwalało sobie tą aplikację, tym bardziej, że działa ona bardzo sprawnie i jest też prosta w obsłudze