Przedsiębiorcy czasami wystawiają faktury jeszcze przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Takie działanie zgodne jest z prawem jeżeli dotrzymany jest termin obowiązujący przy wystawianiu dokumentu. Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur. faktura 60 dni przed data sprzedazy

Termin wystawiania faktur obowiązujący do 31 grudnia 2021 roku

Przepisy podatkowe obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku pozwalały przedsiębiorcy wystawiać faktury najwcześniej na 30 dni przed:
  • dokonaniem dostawy towarów
  • wykonaniem usługi
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty.
Jeżeli podatnik wystawił dokument wcześniej, to taka czynność była uważana za wystawienie tzw. pustej faktury, za którą podatnikowi groziła kara. 

Wystawianie faktur od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się niektóre zapisy w ustawie o podatku od towarów i usług, które pozwalają przedsiębiorcy wystawić fakturę już na 60 dni przed dokonaniem transakcji

Przykłady z zastosowaniem nowych uregulowań

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zamówił towar. Umówił się ze sprzedawcą na wcześniejsze wystawienie faktury. Dokument został sporządzony 10 stycznia 2022 roku. Zgodnie z umową, dostawa ma nastąpić w dniu 8 marca 2022 roku. Jeżeli faktycznie tak będzie, to urząd skarbowy nie będzie mógł podważyć czynności wcześniejszego wystawienia faktury i uznać jej za nieprawidłową, ponieważ nie został przekroczony termin 60 dni. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca wystawił 5 stycznia 2022 roku fakturę na poczet wykonywanej w przyszłości usługi remontowej. Usługa powinna być wykonana w terminie do 5 marca 2022 roku. Z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy jej realizacja nastąpiła dopiero 20 kwietnia 2022 roku, a więc po terminie 60 dni od momentu wystawienia dokumentu. Czy przedsiębiorca będzie musiał wystawić fakturę korygującą

Odpowiedź:
Nie będzie musiał wystawiać faktury korygującej.


Uzasadnienie:
Jeżeli faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami mogą wystąpić dwie sytuacje:
  • transakcja doszła do skutku – transakcja dokumentuje rzeczywiście występujące zdarzenie gospodarcze, dlatego nie trzeba dokonywać korekty faktury. Powyższe zgodne jest z przepisami i wydawanymi interpretacjami podatkowymi np. wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt: III SA/Wa742/19 z dnia 7 listopada 2019 roku
  • transakcja nie doszła do skutku – należy wystawić korektę faktury do zera. Transakcja nie doszła do skutku i nie powstał obowiązek podatkowy. 
Przedsiębiorca decydując się na wcześniejsze wystawienie faktury, jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi powinien mieć świadomość, że taka czynność może nieść pewne zagrożenia.


Data publikacji: 2022-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU