Lekarze są grupą podmiotów, która jest zwolniona z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Jednak nie wszystkie usługi medyczne objęte są zwolnieniem. W niektórych sytuacjach wymagane jest wystawienie faktury VAT. Kiedy będzie taki obowiązek? faktury lekarze

Usługi medyczne – zwolnienie z VAT

Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy podatnicy zobowiązani są do wystawiania faktur niezależnie od tego czy są zwolnieni z płacenia podatku VAT czy też nie. 

Z obowiązku płacenia VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej oraz służące:
 • profilaktyce
 • zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 • dostawy towarów
 • świadczenia usług, które są z tymi usługami związane i są wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
Mówi o tym art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 

W art. 43 ust. 1 pkt 19
została zawarta informacja o zawodach, które obowiązuje powyższa zasada. Są to: 
 • lekarze
 • lekarze stomatolodzy
 • pielęgniarki
 • położne
 • psychologowie
 • inne zawody medyczne zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietna 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039).
 
Do grupy osób wykonujących zawód medyczny zaliczamy:
felczerów, techników stomatologicznych, techników radioterapii i medycznych, dietetyków, higienistów, instruktorów terapii uzależnień, ratowników medycznych, asystentki stomatologiczne, laborantów. 

Osoby wykonujące powyższe zawody nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT wystawiają oni najczęściej faktury bez VAT (byłe rachunki).

Podobnie fizjoterapeuci, którym także przysługuje prawo do zwolnienia z VAT, ponieważ świadczą usługi mające na celu poprawę i przywrócenie zdrowia. 

Zwolnienie z VAT nie dotyczy usług medycznych, których celem nie jest ochrona zdrowia.

Na czym polega obowiązek wystawienia faktury przez lekarza?

Lekarze i osoby świadczące usługi medyczne są zwolnieni z VAT, ale zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014r. mają obowiązek wystawić fakturę sprzedaży w przypadku kiedy klient o nią poprosi. Musi ona oprócz podstawowych danych zawierać informację będącą podstawą zwolnienia z VAT. Lekarze na wystawianym dokumencie powinni umieścić wpis, że dana usługa medyczna jest zwolniona z VAT – art. 43 ust.1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług. Taki sam wpis powinien być umieszczony na fakturze wystawionej w związku z innymi usługami medycznymi też zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Adnotacja najczęściej umieszczana jest w kolumnie „UWAGI”.

Program do faktur - Faktura XL

Faktura dla lekarzy

Może być wystawiona w wersji papierowej i elektronicznej. Obecnie ta druga forma stosowana jest coraz częściej, ponieważ jest bardziej wygodna i wymaga krótszego czasu na uzupełnienie niż wzór faktury do wydruku i wypełnienia długopisem.

Na fakturach wystawianych przez lekarzy powinny znaleźć się takie same elementy jak w przypadku innych faktur, a mianowicie: 
 • kolejny numer
 • data wystawienia
 • imiona i nazwiska bądź nazwa podatnika oraz nabywcy i ich adresy
 • numer identyfikacyjny na potrzeby podatku (NIP lub PESEL) podatnika i nabywcy
 • data dokonania lub zakończenia wykonania usługi medycznej
 • nazwa usługi, miara i ilość
 • cena jednostkowa netto
 • kwoty obniżek cen i rabaty
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto
 • kwota należności ogółem
 • przy zwolnieniu, informacja, że: usługa medyczna zwolniona z VAT- art. 43 ust. 1, pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług

Do wystawiania faktur przez lekarzy, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla lekarzy.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-15
Data publikacji: 2020-02-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Tom Tom
12 Marzec 2024

A faktura jest imienna na osobę fizyczną, to można czy nie można wystawić (dziecko ma mniej niż 13 lat), a faktura jest dla ubezpieczalni ?

TomTom
12 Marzec 2024

A co zrobić jeżeli usługa jest świadczona na osobę niepełnoletnia ?

sitarz
02 Marzec 2023

Czy jeśli napisze w tytule szpital imienia kowalskiego, a w krs szpital figuruje jako szpital, bez dodatku imienia kowalskiego to czy to jest błąd fakturowy czy nie?

Anna Kaleta
27 Wrzesień 2022

Jakie potrzebne są dokumenty do wystawienia faktury? Czy konieczny jest rachunek papierowy, czy wystarczy umowa?

Dagmara
05 Styczeń 2021

A co w przypadku wystawiania faktur wstecz? Czy mogę domagać się wystawienia faktur za usługi medyczne świadczone w ubiegłych miesiącach?
Dowiedziałam się dopiero teraz, że mogę domagać się zwrotu części kosztów rehabilitacji, ale w centrum do którego chodzę powiedziano mi, że nie ma możliwości wystawienia faktur wstecz. Wydaje mi się, że za ubiegły miesiąc powinni mieć możliwość wystawienia faktur do 15. dnia bieżącego miesiąca, ale czy jest to ich dobra wola? Czy mogę tego od nich wymagać?

 
Faktura XL
05 Styczeń 2021

Zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT obowiązek wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej jest tylko w sytuacji kiedy nabywca poprosi o nią w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wystąpiła sprzedaż lub została wykonana usługa.
Zachęcam do zapoznania się z artykułem: https://www.fakturaxl.pl/faktura-na-zadanie