Coraz więcej osób otwiera działalność gospodarczą. W związku z tym zaczynają pojawiać się pytania, dotyczące głównie finansów. Jak można obliczyć kwotę jaka należy się przedsiębiorcy z faktury? na ile wystawic fakture

Znaczenie formy opodatkowania

W działalności gospodarczej wybrana forma opodatkowania ma spore znaczenie jeżeli chodzi o zarobki przedsiębiorcy. Przy jednoosobowej działalności przedsiębiorca ma do wyboru 4 formy: W przypadku karty podatkowej podatek ustala naczelnik Urzędu Skarbowego w formie wydanej decyzji. Przy ryczałcie podatek liczy się od kwoty przychodu bez zmniejszania o ponoszone koszty. Przy podatku liniowym i zasadach ogólnych dużą rolę odgrywają wydatki jakie przedsiębiorca ponowi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek liczy się od dochodu (różnica pomiędzy przychodem, a kosztami). 

Składki na ZUS – odliczanie

Większość przedsiębiorców zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS niezależnie od wybranej formy opodatkowania.

Składki społeczne:
 • księguje się do kosztów lub odlicza od dochodu – zasady ogólne i podatek liniowy
 • odlicza się od przychodu – ryczałt
 • nie są ujmowane – karta podatkowa.
Składki zdrowotne opłacane są w wysokości 9% od podstawy. Od podatku odlicza się je w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Zasada ta obowiązuje przy każdej formie opodatkowania. Jeżeli składki społeczne lub zdrowotna nie zostaną odliczone w działalności, to mogą zostać ujęte z innych źródeł przychodu podatnika bądź w zeznaniu innej osoby. 
Fundusz Pracy (FP) można zaksięgować do kosztów w KPiR (zasady ogólne i podatek liniowy). Przy karcie podatkowej i ryczałcie nie ma możliwości dokonania odliczeń. 

Obliczanie kwoty „na rękę” z faktury

Po odliczeniu wszystkich kosztów, składek na ZUS i podatków pozostaje kwota dla przedsiębiorcy. Sposób wyliczenia tzw. „kwoty na rękę” można zobrazować na poniższych przykładach. Przedsiębiorca może być: 
 • podatnikiem VAT czynnym
 • podatnikiem VAT zwolnionym.
W przypadku podatnika czynnego kwota na rękę, to kwota netto lub netto powiększona o nieodliczony VAT. Dla podatnika zwolnionego kwotę na rękę wylicza się licząc kwoty przychodów i koszty brutto. 

PRZYKŁAD – PODATEK LINIOWY
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT wystawia w miesiącu, faktury na kwotę 12 000 zł netto oraz ponosi stałe miesięczne koszty w wysokości 1 000 zł i składki na duży ZUS + chorobowe. Jaka kwota pozostanie przedsiębiorcy po odliczeniu wszystkich wydatków?

Wyliczenie:
 • przychód netto – 12 000 zł
 • koszty – 1 000 zł
 • składki społeczne - 945,67 zł (w tym 77,31 chorobowe)
 • FP – 77,31 zł
 • składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS – 381,81 zł
 • kwota e-składki do wpłaty do ZUS – 1 404,79 zł
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku – 328,78 zł
  12 000 zł – 1 000 zł – 77,31 zł – 945,67 zł = 9977,02 zł -> dochód
 • dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych – 9 977 zł
  9 977 zł x 19% - 328,78 zł = 1 566,85 zł 
 • zaliczka na podatek do wpłaty do US, zaokrąglony do pełnych złotych – 1 567 zł
 • 12 000 zł – 1 000 zł – 1 404,79 zł – 1 567 zł = 8 028,21 złkwota na rękę dla przedsiębiorcy.

PRZYKŁAD – RYCZAŁT
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem wg stawki 8%. Dodatkowo korzysta ze zwolnienia z VAT. W miesiącu osiąga przychody w wysokości 10 000 zł i ponosi koszty stałe w kwocie 2 000 zł. Przedsiębiorca opłaca mały ZUS bez składki chorobowej. Jaka kwota pozostanie przedsiębiorcy po odliczeniu wszystkich kosztów?

Wyliczenie:
 • przychód netto – 10 000 zł
 • koszty – 2 000 zł
 • składki społeczne – 197,03 zł
 • składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS – 381,81 zł
 • kwota e-składki do wpłaty do ZUS – 627,01 zł
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku – 328,78 zł
  10 000 zł x 8,5% - 328,78 zł = 521,22 zł
 • zaliczka na podatek do wpłaty do US, zaokrąglony do pełnych złotych - 521 zł
 • 10 000 zł – 2 000 zł – 627,01 zł – 521 zł = 6 851,99 zł - kwota na rękę dla przedsiębiorcy.
Jeżeli dana forma opodatkowania jest dla podatnika mało opłacalna, to zawsze może zmienić ją na inną w kolejnym roku.


Data publikacji: 2021-05-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU