Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności korzystają z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Podatnik, który wybierze takie rozwiązanie musi pamiętać o pilnowaniu limitu po przekroczeniu, którego będzie musiał dokonać rejestracji i rozliczenia dla celów VAT. Każdy zapominalski może otrzymać z urzędu skarbowego wezwanie do złożenia wyjaśnień. przekroczenie limitu zwolnienia VAT

Wezwanie do złożenia wyjaśnienia

Urząd skarbowy ma prawo wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień jeżeli uzna, że mógł on popełnić błąd, wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wezwanie do złożenia wyjaśnień nie jest uznawane za kontrolę i taką nie jest. Kontrola może być wszczęta dopiero w dalszym postępowaniu, ale nie jest to regułą. 

W momencie kiedy podatnik zorientuje się, że przekroczył limit powinien jak najszybciej dopełnić wszystkich wymaganych formalności, takich jak:
  • złożenie deklaracji rejestracyjnej dla podatku VAT (VAT-R)
  • złożenie deklaracji VAT-7 za wszystkie wymagane okresy
  • dołączenie do składanych deklaracji czynnego żalu, w którym powinien poinformować urząd o złożeniu zaległych deklaracji i wnieść prośbę o niekaranie. 
Każde wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może pozostać bez odpowiedzi. Zawsze należy skontaktować się z urzędem w sposób wskazany w piśmie. Jeżeli podatnik otrzyma wezwanie na konkretny dzień i godzinę i nie będzie mógł z różnych powodów stawić się w urzędzie powinien o tym poinformować urzędnika i umówić się na inny dogodny termin.

Konsekwencje przekroczenia limitu VAT

W większości przypadków przekroczenie limitu VAT wiąże się z poniesieniem konsekwencji finansowych.

Przedsiębiorcy muszą zapłacić odpowiednio:
  • VAT należny – kwoty za okresy, w których powinni rozliczyć się z VAT są najczęściej wyliczane metodą „stu”, czyli kwota z wystawionej faktury traktowana jest jako kwota brutto
  • odsetki podatkowe za opóźnienie w zapłacie
  • kara grzywny (w niektórych przypadkach). 
W niektórych przypadkach przedsiębiorca rozliczając zaległe okresy VAT ma prawo na podstawie posiadanych dokumentów do odliczenia podatku VAT za ten okres, w którym powinien być czynnym podatnikiem VAT. Jednak urząd skarbowy w trakcie przeprowadzonej kontroli może ustalić, że przedsiębiorca przekroczył limit rejestracji i może wydać decyzję na podstawie, której podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia. 

Przedsiębiorca, który przegapi termin zwolnienia z VAT musi uregulować zaległy VAT razem z odsetkami. W stosunku do niektórych podatników, urząd może nałożyć karę grzywny. Można jej uniknąć jeżeli w trakcie postępowania podatnik złoży wyjaśnienia i zwróci się do urzędu z wnioskiem o nienakładanie grzywny. W razie dużej sumy zaległości przedsiębiorca może poprosić o rozłożenie na raty, a nawet umorzenie jeśli nie całości to chociaż części kwoty.


Data publikacji: 2020-04-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU