Niektóre inwestycje jakie przedsiębiorca podejmuje w firmie mogą okazać się dość ryzykowne, zwłaszcza te o charakterze innowacyjnym, dlatego przedsiębiorcy często szukają rozwiązania, które mogłoby zmniejszyć ponoszone ryzyko. Rozwiązaniem może być założenie spółki celowej. jak zalozyc spolke celową

Spółka celowa – podstawowe informacje

Spółka celowa, czyli spółka specjalnego przeznaczenia SPV (special purpose vehicle, special purpose entity), znana też jako spółka zadaniowa, spółka obiektowa bądź spółka projektowa. Tworzy się ją w celu realizacji określonych, konkretnych zadań, inaczej projektów. Zakładana jest przez przedsiębiorców lub konsorcja przedsiębiorców, uczelni bądź innych podmiotów na realizację założonych przez nich celów. Na przykład w przypadku firm developerskich może to być działalność inwestycyjna o różnym charakterze związana z infrastrukturą i realizacją projektów budowlanych. Funkcjonowanie spółki celowej ograniczone jest czasowo, co oznacza, że po wykonaniu założonych celów spółka zostaje zamknięta. 

Spółka celowa – jakie formy może przybierać?

Spółka celowa może być spółką osobową lub kapitałową. Wybrana forma zależy przede wszystkim od rodzajów celów jakie stawia przed sobą spółka. Chodzi o jak najbardziej skuteczną realizację postawionych zadań. Najczęściej ma jednak postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej bądź komandytowej. 
Zdaniem doradców podatkowych istotne jest, aby przedsiębiorcy przed jej założeniem dobrze zastanowili się przed wyborem odpowiedniej formy prawnej biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć wielkość zakładanej działalności oraz szacowaną wysokość przychodów. Poza tym niektóre spółki, takie jak przykładowo spółka akcyjna muszą dysponować dużo wyższym kapitałem zakładowym w porównaniu z innymi podmiotami. W kwestii wyboru znaczenie ma też plan wypłaty z zysków dla wspólników (dywidenda). W niektórych spółkach dywidenda może być opodatkowana dwukrotnie. Po spełnieniu kilku warunków istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podwójnego opodatkowania przy wypłacie zysków w spółce. Jednak taka możliwość nie dotyczy każdego rodzaju spółek. 

Co charakteryzuje spółkę celową? 

Spółkę celową od innych podmiotów działających na rynku odróżnia przede wszystkim to, że spółka celowa:
 • powiązana jest z innym przedsiębiorstwem
 • posiada własny majątek – jest niezależna pod tym względem od spółki-matki
 • buduje własną strukturę organizacyjną
 • ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania
 • pozwala rozpocząć współpracę partnerom, którzy dążą do takiego samego celu.

Spółka celowa – cel, dla którego zostaje powołana oraz przykłady spółek

Spółka celowa powoływana jest głównie po to, aby można było z jej pomocą wykonywać określone zadania. Cele jakie spółki sobie stawiają są bardzo różne.

Rynek obfituje w wiele rodzajów spółek celowych powołanych do realizacji różnych przedsięwzięć takich jak przykładowo:
 • realizacja wspólnego projektu badawczego - spółkę celową powołuje kilka uczelni
 • komercjalizacja wyników badań naukowych – spółkę celową powołują uczelnie, takie jak uniwersytety i ośrodki naukowe
 • wspólna realizacja budowy autostrady – spółkę celową powołuje kilku przedsiębiorców budowlanych
 • wspólny zakup pakietu nieruchomości – spółkę celową powołuje kilku inwestorów prywatnych
 • wytworzenie energii elektrycznej – spółkę celową powołuje podmiot działający w sektorze energetycznym
 • realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych (dotacje) – spółkę celową powołuje się między innymi na rozwój infrastruktury lub innowacji.
Przykładem spółki celowej jest spółka utworzona na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. 
Z możliwości spółek celowych często korzystają także developerzy, na przykład w celu wybudowania osiedla mieszkaniowego.  

Podmioty, które mogą założyć spółkę celową

Spółka celowa jest najlepszym wyborem w przypadku największych podmiotów prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. W przypadku, kiedy wspólnikiem spółki celowej ma być: 
 • tylko spółka planująca jej powołanie – spółka celowa może mieć formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
 • spółka planująca powołanie spółki celowej razem ze wspólnikiem – możliwa większa ilość form prawnych.

Spółka celowa – jak ją założyć? 

Powołanie spółki celowej wymaga wcześniejszej, dokładnej analizy prawnej i finansowej. Dopiero po jej zakończeniu można bezpiecznie założyć spółkę poprzez system S24 lub w tradycyjny sposób za pośrednictwem notariusza. Wspólnicy zawierają umowę, a następnie składają wniosek o rejestrację spółki w rejestrze KRS. Wielu przedsiębiorców zakłada spółkę celową korzystając z pomocy specjalistów. 

Spółka celowa – zalety i wady

Podstawową zaletą spółki celowej jest możliwość dywersyfikacji ryzyka, czyli rozłożenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na różne obszary po to, aby zmniejszyć ewentualne straty. W przypadku, kiedy spółka celowa upadnie, to nie oznacza to od razu upadłości całego przedsiębiorstwa, które ją powołało. 


Inne zalety spółki celowej
 • uzyskanie finansowania – spółce celowej łatwiej jest ubiegać się o kredyt bankowy lub pozyskać partnerów biznesowych ze sporym portfelem środków pieniężnych, którzy będą mogli wesprzeć projekt finansowo. Ma to znaczenie, głównie przy projektach kapitałochłonnych
 • możliwość realizacji zróżnicowanych projektów, nie tylko tych bardziej prostych, ale również bardziej złożonych - spółka celowa doskonale sprawdza się przy tego rodzaju projektach, lepiej niż spółka, która ją założyła
 • lepszy nadzór i kontrola – spółka celowa bardziej skupia się na realizacji założonych celów, dla których została powołana. 

Wady spółki celowej
 • długi proces powołania spółki celowej
 • potrzeba posiadania środków pieniężnych przy powołaniu spółki
 • odmienne zdanie sponsorów przy powoływaniu spółki celowej
 • mniej atrakcyjne warunki finansowania przy ofercie bankowej, między innymi w związku z przeniesieniem części ryzyka na podmiot udzielający kredytu
 • spółka może wywoływać różne skutki podatkowe.


Data publikacji: 2023-07-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU