Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług firm szkoleniowych celem dokształcania własnego i swoich pracowników. Wykwalifikowany, dobry pracownik to podstawa dobrze postrzeganej firmy. Przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju, inwestuje w szkolenia motywujące pracowników. Często osoby prywatne podnoszą kwalifikacje zawodowe na różnych kursach. Zapotrzebowanie na szkolenia jest spore, co sprawia, że branża szkoleniowa dalej się rozwija i coraz więcej osób rozważa możliwość założenia własnej firmy szkoleniowej. Jak zalozyć firme szkoleniowa

Wybór firmy szkoleniowej

Na początku dobrze jest zastanowić się do jakiej grupy chcemy kierować szkolenia (kobiety, mężczyźni, osoby indywidualne, firmy, konkretne grupy zawodowe lub społeczne) oraz jaką konkretną specjalizacją chcemy się zajmować. Firma szkoleniowa może prowadzić działalność na przykład w zakresie: coachingu kariery, wizerunku, relacji, zdrowia, wszelkich specjalizacji biznesowych, z obsługi różnych wniosków, czy szkoleń BHP.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jest poddać analizie własne umiejętności i posiadaną wiedzę, ale również zapotrzebowanie rynku, sprawdzić jak dużo firm o podobnym profilu działa na rynku. Dobrze jest też zastanowić się nad ilością pracowników, których chcemy zatrudnić, zwłaszcza na początku działalności. Pracowników można pominąć o ile na początku działalności przedsiębiorca zamierza sam prowadzić szkolenia. O pracownikach będzie mógł pomyśleć w późniejszym okresie działalności kiedy firma zacznie się rozwijać.

Pieniądze na start

Przedsiębiorca, który nosi się z zamiarem założenia własnej firmy szkoleniowej może starać się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 tys. zł. Na początku musi przygotować biznesplan i zgłosić się do jednej z instytucji zajmującej się przyznawaniem środków na start. Biznesplan może przygotować samodzielnie lub powierzyć jego sporządzenie osobie zajmującej się tym zawodowo. Następnym krokiem jest zgłoszenie siebie na szkolenie. Organizatorem powinna być firma zajmująca się przyznawaniem dofinansowania, jak np.: szkolenie z zakresu księgowości, marketingu, czy przedsiębiorczości.

Dopiero po odbyciu szkolenia przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie razem z przygotowanym biznesplanem, który zostaje poddany ocenie merytorycznej i formalnej.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji firma otrzyma bezzwrotne dofinansowanie pod warunkiem, że między innymi:

Rejestracja firmy szkoleniowej

Rejestracja frmy szkoleniowej przebiega podobnie jak ma to miejsce w przypadku rejestracji innych nowych firm. Firmę szkoleniową mogą prowadzić osoby fizyczne i prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przy zakładaniu przedsiębiorca będący osobą fizyczną musi wybrać kod PKD i umieścić go w odpowiedniej rubryce wpisu do CEIDG. Wypełniony wniosek CEIDG składa się w dowolnym urzędzie miasta lub gminy/dzielnicy online lub listem poleconym.

W następnej kolejności należy złożyć odpowiednie formularze do ZUS (ZUA lub ZZA) oraz w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R (jeżeli przedsiębiorca rejestruje się do celów VAT). O zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę należy powiadomić inspektora pracy w terminie 14 dni od momentu założenia działalności.  

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, jak np.: fundusze z Unii Europejskiej musi posiadać wpis do RIS. Aby się w nim znaleźć musi wypełnić wniosek elektroniczny lub papierowy. Wpis jest bezpłatny. Dodatkowo jeżeli szkolenia mają być prowadzone na rynku publicznym, to firma musi uzyskać akredytację od kuratora oświaty właściwego dla miejsca lokalizacji firmy.

Niektóre inne usługi szkoleniowe wymagają spełnienia określonych przepisami prawa warunków poprzez uzyskanie akredytacji bądź stosownych wpisów do rejestrów: 
 • kursy dla kierowców
 • szkolenia dotyczące środków ochrony roślin
 • podyplomowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych
 • szkolenia z przewozu towarów niebezpiecznych ADR, ADN.

Certyfikaty

Uczestnicy szkoleń uzyskują po jego zakończeniu określone kwalifikacje lub uprawnienia, które powinny być potwierdzone wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Firma szkoleniowa musi posiadać zgodę na ich wydawanie ze strony stowarzyszenia zrzeszającego przedstawicieli danej branży. W niektórych sytuacjach wydanie certyfikatu wymaga zatrudnienia specjalistów z danej branży, jak np.: psychologów jeżeli firma organizuje szkolenia z zakresu psychologii.

Co może być kosztem w firmie szkoleniowej?

W firmie szkoleniowej kosztem prowadzenia działalności będą wydatki poniesione na: 
 • reklamę (banery, ulotki)
 • urządzenia multimedialne (laptop, komputer, drukarka, rzutnik, kamera, itp.)
 • stronę internetową
 • materiały edukacyjne przeznaczone dla szkoleniowców i kursantów (książki, kursy)
 • dojazd na szkolenia (bilety MZK, taksówka, zakup oraz użytkowanie samochodu służbowego)
 • usługi kurierskie,
 • prowadzenie księgowości
 • usługi finansowe (kredyt firmowy)
 • opłaty urzędowe
 • zakup książek i czasopism branżowych
 • czynsz (wynajem biura, wynajem sali wykładowej, coworking)
 • opłata za telefon, za Internet
 • wydatki na kursy i szkolenia.
Jednym z kosztów przy prowadzeniu działalności gospodarczej są wydatki związane z użytkowaniem lokalu, wynajmem sali wykładowej itp. Nie zawsze na początku działalności potrzebny jest lokal. Często szkolenia mogą być organizowane u klienta lub można je prowadzić online.

Korzystnym rozwiązaniem będzie inwestycja w stronę internetową lub w profesjonalny sprzęt do nagrywania, który niewątpliwie przyda się w przypadku prowadzenia szkoleń na żywo. Przedsiębiorca może je nagrywać, a później sprzedawać w Internecie. Do tego celu może wykorzystać własną stronę internetową lub skorzystać z oferty portali zajmujących się dystrybucją szkoleń online.

Firmy szkoleniowe, które prowadzą KPiR i rozliczają się skalą podatkową lub podatkiem liniowym mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego poprzez wliczanie do kosztów podatkowych wielu wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością. Im wyższe koszty uzyskania przychodów tym niższy dochód do opodatkowania, a tym samym niższe podatki.

Podsumowanie – czy warto zakładać firmę szkoleniową?

Branża szkoleniowa należy do tych rozwijających się najbardziej dynamicznie. Zapotrzebowanie na szkolenia jest duże. Zawód coacha staje się coraz bardziej popularny. Pracodawcy często sami uczestniczą w wielu szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Wysyłają na nie również swoich pracowników.

Ostatnio dużą popularnością cieszą się też szkolenia online. Spore zainteresowanie ofertą napawa optymizmem i zachęca do otwierania firm szkoleniowych, które jak się wydaje są dobrym pomysłem na biznes. Do tego dochodzi wysoka marża (ok. 60% do nawet 90%), dlatego też warto zastanowić się nad otwarciem własnej firmy szkoleniowej.

Do wystawiania faktur w firmie szkoleniowej, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla firm szkoleniowych.


Data publikacji: 2020-03-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU