Od 1 października 2020 roku wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK_VAT przy niektórych transakcjach obowiązkowo trzeba będzie wpisywać kody GTU. Jakich transakcji dotyczy kod GTU-13? kod GTU-13

Transakcje z GTU-13

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT ma obowiązek umieszczania kodu GTU-13 na fakturach w JPK_V7 przy transakcjach dotyczących świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Jest to: 
 • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami:
  • transport drogowy towarów
  • transport drogowy towarów samochodami chłodniami
  • transport drogowy produktów naftowych cysternami
  • transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
  • transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta
  • transport drogowy przesyłek pocztowych
  • pozostały transport drogowy towarów
  • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • usługi związane z przeprowadzkami
  • usługi związane z przeprowadzkami świadczone na rzecz gospodarstw domowych
  • pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów:
  • magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
  • magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
  • magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
  • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 
PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z przeprowadzkami. Transport odbywa się z miejsca A do miejsca B. Czy przedsiębiorca musi na wystawianych fakturach sprzedaży umieszczać oznaczenie kodem GTU-13? 
Odpowiedź:
Tak, ponieważ sprzedaż, którą dokumentuje faktura jest główną usługą i jednocześnie podlegającą pod kod GTU. 

PRZYKŁAD 2
Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów. Zgodnie z warunkami umowy, obowiązek dostarczenia towarów w miejsce wskazane przez nabywcę spoczywa na sprzedawcy, a koszt przesyłki jest elementem cenotwórczym towaru. Czy w opisanym przypadku, faktura powinna zostać oznaczona kodem GTU-13? 
Odpowiedź:
Nie, ponieważ sprzedawca nie świadczy oddzielnej usługi transportu towaru, a dostawa jest jedynie kosztem dodatkowym. Fakturę należy wykazać w JPK_V7 nie umieszczając na niej kodu GTU-13.

Dokumentowanie transakcji sprzedaży, a kod GTU-13

Od 1 października 2020 roku w JPK_V7 należy stosować kody GTU. Każda faktura z obowiązkiem podatkowym powstałym po 30 września 2020 roku powinna zostać zawarta w nowej strukturze JPK z właściwym kodem towarów i usług spośród 13 dostępnych. Kody GTU nie obejmują wszystkich rodzajów sprzedaży, stąd nie każda transakcja będzie posiadała kod. 

Kody GTU podaje się jedynie w JPK_V7. Podatnik nie musi umieszczać ich na fakturze sprzedaży. Nie są one elementem obowiązkowym dokumentu. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT wynajął w dniu 28 września 2020 roku samochód ciężarowy razem z kierowcą. Faktura za usługę została wystawiona 5 października 2020 roku. W tym czasie została też dokonana płatność. Czy faktura powinna zostać oznaczona kodem GTU-13? 
Odpowiedź:
Nie, ponieważ faktura zostanie ujęta w JPK_VAT i w deklaracji VAT za miesiąc wrzesień bez oznaczenia kodu GTU. 

PRZYKŁAD 4 
Podatnik 6 października 2020 roku świadczył na rzecz rolnika usługę magazynowania zboża. 12 października 2020 roku wystawił fakturę i tego samego dnia otrzymał zapłatę. Czy musi razem z dokumentem wykazać kod GTU-13? 
Odpowiedź:
Tak musi, ponieważ obowiązek podatkowy powstał 6 października 2020 roku i w związku z tym faktura powinna znaleźć się w nowym JPK razem z kodem GTU-13. 

Faktura końcowa, dla której obowiązek podatkowy powstał przynajmniej 1 października 2020 roku lub później, która dokumentuje sprzedaż objętą kodem GTU i została wystawiona do faktury zaliczkowej wskazanej w JPK_VAT oraz w deklaracji VAT (bez kodu GTU z powodu, że obowiązek podatkowy powstał przed 30 września) musi zostać wykazana w JPK_V7 razem z kodem GTU.

PRZYKŁAD 5
Podatnik 5 września 2020 roku otrzymał zaliczkę w wysokości 50% na poczet przyszłych usług. W tym samym dniu wystawił fakturę zaliczkową. Usługa magazynowania towarów została wykonana 8 października, a faktura końcowa wystawiona 10 października. Jak należy wykazać obie faktury?
Odpowiedź:
Fakturę zaliczkową należy uwzględnić w JPK_VAT oraz w deklaracji VAT za miesiąc wrzesień bez kodu GTU. Faktura końcowa musi być wykazana w JPK_V7, 8 października razem z kodem GTU-13.

Kod GTU-13, a sprzedaż na kasie rejestrującej

Zgodnie z przepisami, obowiązek stosowania kodów GTU nie dotyczy informacji o sprzedaży wykazywanych w sposób zbiorczy, tak jak ma to miejsce w przypadku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Odnosi się to również do sytuacji kiedy paragon fiskalny dokumentuje sprzedaż objętą kodem GTU. W tym przypadku stosuje się oznaczenie RO.

Kod GTU-13, a faktura korygująca

Faktury korygujące w JPK_V7 powinny być wykazywane w sposób podany niżej

Faktura pierwotna korygowana Faktura korygująca Czy korekta ma być wykazana z kodem GTU?
Nie dotyczy sprzedaży objętej kodem GTU Zmienia sprzedaż nieobjętą kodem GTU na sprzedaż objętą kodem GTU Tak
Nie dotyczy sprzedaży objętej kodem GTU Koryguje sprzedaż nieobjętą kodem GTU Nie
Dotyczy sprzedaży objętej kodem GTU Zmienia sprzedaż objętą kodem GTU na sprzedaż nieobjętą kodem GTU Nie
Dotyczy sprzedaży objętej kodem GTU Koryguje sprzedaż objętą kodem GTU Tak
Dotyczy sprzedaży zarówno objętej jak i nieobjętej kodem GTU Koryguje tylko sprzedaż objętą kodem GTU Tak
Dotyczy sprzedaży zarówno objętej jak i nieobjętej kodem GTU Koryguje tylko sprzedaż nieobjętą kodem GTU Nie


PRZYKŁAD 6
Podatnik świadczył usługę magazynowania, na którą wystawił klientowi fakturę. Po jej wystawieniu pomyślał, że może udzielić klientowi rabatu, dlatego wystawił fakturę korygującą. Czy korekta faktury powinna znaleźć się w JPK_V7 razem z kodem GTU? 
Odpowiedź:
Tak powinna. Podatnik ma obowiązek wykazania faktury korygującej w JPK_V7 razem z kodem GTU-13. 

PRZYKŁAD 7
Firma w ramach podpisanej umowy z klientem, dostarczyła do jego firmy, 15 sztuk towaru. Koszt transportu zamówienia nie został zawarty w cenie towaru, dlatego też został naliczony oddzielnie, jako odrębna pozycja na fakturze. Następnego dnia po wystawieniu faktury klient zwrócił 2 sztuki towaru i w związku z tym faktem musiała zostać wystawiona faktura korygująca. 

W opisanej sytuacji faktura korygująca dotyczy towaru, który nie jest objęty kodem GTU-13, dlatego korekta będzie wpisana do JPK_V7, ale bez oznaczenia GTU-13.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć kodem GTU-13 fakturę w programie Faktura XL?


Data publikacji: 2020-10-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
MK
05 Grudzień 2022

Czy usługi HDS-em polegają GTU_13? Posiadamy samochód z HDS i jesli klient zamawia transport słupów wraz z wyładunkiem to stosujemy GTU-13?

AA
16 Luty 2021

Dzień dobry. Wystawiamy refakturę na usługę transportową oraz palety na kontrahenta zagranicznego. Czy musimy zaznaczyć GTU13

PYTANIE
22 Styczeń 2021

Wystawiam fakturę za usługę transportową dla niemieckiego kontrahenta.
Kwota za fracht jest zwolniona z VAT, na fakturze jest NP czy do JPK-V7 takie faktury powinnam oznaczyć GTU-13?
Nie ma na tych fakturach kwoty vat bo nie podlega!!

rzeszaka
26 Listopad 2020

Jeżeli mamy na fakturze dwie pozycje 1. towar 2. usługa transportowa (którą refakturujemy) czy ma być taka faktura oznaczona kodem GTU 13?

 
Lukasz
30 Listopad 2020

No własnie je tez nie rozumiem co to znaczy "element cenotwórczy" - co to do diaska za nowomowa?
Jest składnikiem ceny towaru? Czy jest Kosztem ubocznym zakupu dla nabywcy?
Zazwyczaj dostawę wykazuje się w osobnej pozycji, gdyż przy dostawach obejmujących za każdym razem inny zestaw towarów rozdzielenie rzeczywistego kosztu dostawy na te towary stanowiłoby niezłą zabawę! Wciąż jest to jednak ta sama dostawa towarów ujęta tylko w odrębnej pozycji. Czy z tego powodu świadczę usługi transportowe? To jest jakiś koszmar to GTU13!!!!

MAX
23 Listopad 2020

Witam, świadczę usługi transportowe przewozu towarów w krajach UE. Mam pytanko czy powinienem zaznaczyć procedurę "I 42" Iub "I 43".

MAGDA
23 Listopad 2020

Czy podatnik świadczący usługę spedycyjną PKWiU 63.40.12 wchodzi w GTU-13?

tyśka 26
22 Listopad 2020

Podatnik czynny vat ma podpisaną umowę jako przewoźnik z firmą kurierską na rozwóz przesyłek kurierskich. Rozliczenie jest na zasadzie samofakturowania, na fakturze "usługa transportowa kuriera zgodnie z umową". Czy w jpk 7M należy zastosować kod gtu-13 ?

 
Faktura XL
23 Listopad 2020

Usługi kurierskie nie podlegają pod GTU-13.

Kinga
20 Listopad 2020

Mam usługę transport wewnątrz szpitalny - powinna być oznaczona GTU-13 ??

 
FakturaXL
20 Listopad 2020

Transport wewnątrzszpitalny nie jest transportem drogowym, dlatego nie podlega oznaczeniu GTU-13.

Adre
10 Listopad 2020

Firma świadczy usługi transportowe (transport wewnątrzwspólnotowy), czy zastosować kod GTU-13?

 
Faktura XL
19 Listopad 2020

Tak, usługi transportowe (te na terenie UE również) powinny być oznaczone kodem GTU13.

Jacek
09 Listopad 2020

Dzień dobry,
firma jest płatnikiem vat. Czy wystawiając fakturę za przewóz osób PKD 49.39 jestem zobowiązany do umieszczania GTU? Według opisu PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie...
Dziękuję

 
Faktura XL
19 Listopad 2020

W ramach GTU-13 nie oznacza się faktur dotyczących transportu osób.

Admin
05 Listopad 2020

Jeśli wystawiam fakturę na dzierżawę ciągników siodłowych czy powinnam zastosować kod GTU_13?

 
Faktura XL
19 Listopad 2020

Wynajem pojazdów ciężarowych bez kierowcy nie jest objęte obowiązkiem oznaczania takiej usługi GTU 13.

Bożena
05 Listopad 2020

Dzień dobry. Firma w której pracuję ma kod działalności 49.41.Z
Czy w takim wypadku powinniśmy stosować kod GTU 13?

 
Faktura XL
05 Listopad 2020

Kod PKD 49.41.Z dotyczy usług transportowych, więc jeśli firma wystawia fakturę za taką usługę to powinna ona zostać oznaczona kodem GTU-13.
Jeśli natomiast faktura wystawiona jest za coś innego, to nie powinna być oznaczona.

sum
02 Listopad 2020

Jeśli w nazwie towaru mam opisane transport piasku lub transport gliny to czy muszę do takiej faktury podać kod gtu 13?
Czy przy nazwie usługa koparką stosuje się kod gtu?
Czy przy nazwie usługa samochodem wywrotką stosuje się kod gtu 13?

 
Faktura XL
05 Listopad 2020

Usługi transportowe są objęte kodem GTU-13. Usługi koparką nie.
Jeśli usługa samochodem wywrotką dotyczy transportu to powinna być oznaczona GTU-13.