W Polsce pomimo, że co jakiś czas powstają nowe placówki, to i tak brakuje miejsc w przedszkolach. Jak założyć placówkę przedszkolną? Jakie są wymagania? przedszkole zakladanie firmy

Założenie przedszkola publicznego i niepublicznego – od czego zacząć?

Właściciel placówki przedszkolnej nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego. Jednak ma obowiązek zatrudniania wykwalifikowanych pedagogów, którzy posiadają uprawnienia do pracy z dziećmi.

Osoby pracujące z dziećmi muszą mieć ukończone: 
 • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej
 • zakład kształcenia nauczycieli o specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Dodatkowo lokal, w którym będzie mieścić się przedszkole musi posiadać pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej.

Forma działalności dla przedszkola

Przepisy określają, że przedszkole może prowadzić:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja, spółka akcyjna, spółka z o. o.).
Przedszkola nie mogą założyć spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółka komandytowa i spółka cywilna). Jeżeli chodzi o przedszkole niepubliczne, to nie założą go organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają jedynie uprawnienia do zakładania szkół oraz placówek przedszkolnych publicznych.

Rejestracja przedszkola

Przedsiębiorca, który chce zarejestrować przedszkole ma obowiązek zgłoszenia działalności do jednostki samorządu terytorialnego, gminy lub powiatu. Powinien otrzymać od niej zaświadczenie o wprowadzeniu przedszkola do ewidencji. Kopię dokumentu otrzymuje też kurator oświaty oraz organ podatkowy. 

Aby zgłosić placówkę przedszkolną do rejestracji, przedsiębiorca musi:
 • przedstawić statut placówki
 • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego (jeżeli ma być założona inna forma wychowania przedszkolnego, jak np.: punkt przedszkolny, czy zespół wychowania przedszkolnego).
Prowadzenie przedszkola nie podlega pod działalność gospodarczą, dlatego nie jest wymagana rejestracja w CEIDG. Założenie działalności gospodarczej jest wymagane w przypadku zakładania placówek innych jak: przedszkola, punkty przedszkolne, czy zespoły wychowania przedszkolnego. 

Osoby prawne muszą zarejestrować przedszkole w KRS w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby. 


Kody PKD dla przedszkola
Właściwym kodem dla założenia działalności przedszkolnej jest kod: PKD 85.10.Z (Wychowanie przedszkolne).

Forma opodatkowania dla przedszkola

Działalność przedszkolna może zostać opodatkowana w dowolnej formie z wyłączeniem karty podatkowej.

Osoby fizyczne mają do wyboru:
 • skalę podatkową – rozliczenie na zasadach ogólnych. Forma odpowiednia dla właścicieli osiągających roczny dochód poniżej 85 528 zł pozwalająca na korzystanie z ulg podatkowych
 • podatek liniowy – wysokość podatku 19% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Przy tej opcji nie ma możliwości korzystania z ulg. Podatek liniowy polecany jest osobom, których roczny dochód przekracza wartość 100 000 zł
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek rozliczany od wysokości przychodu. W tym wypadku nie uwzględnia się kosztów. Nie ma też możliwości korzystania z ulg. Stawka ryczałtu dla przedszkola wynosi 8,5%.
Osoby prawne prowadzące działalność w formie spółek kapitałowych są podatnikami podatku CIT.

VAT, czy bez VAT?

Działalność przedszkolna zwolniona jest z VAT. Dotyczy zarówno przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych, również tych, w których dzieci otrzymują wyżywienie opodatkowane stawką 8% VAT. 
Przedszkola nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Składki ZUS dla przedszkoli

Przedsiębiorca, który otwiera przedszkole ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS-u w terminie 7 dni od założenia firmy. Musi złożyć wniosek:
 • ZUS ZUA – przedszkole jest jedynym miejscem pracy przedsiębiorcy
 • ZUS ZZA – przedszkole nie jest jedynym miejscem zatrudnienia przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca nie ma prawa skorzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Księgowość

Czynności związane z prowadzeniem przedszkola wymagają prowadzenia księgowości. Od tego czy przedszkole prowadzone jest przez osobę fizyczną, czy prawną oraz od wybranej formy opodatkowania, zależy sposób prowadzenia księgowości oraz czy lepiej prowadzić ją samodzielnie, czy też zlecić ją do biura rachunkowego. W przypadku przedszkola chyba lepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów.

Biuro rachunkowe może pomóc: 
 • w sporządzaniu i wysyłaniu deklaracji podatkowych (pliki JPK_VAT)
 • w prowadzeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
 • sporządzaniu zeznania rocznego
 • rejestracji do ZUS-u
 • obsłudze kadrowo-płacowej
 • oraz w innych czynnościach związanych z prowadzeniem księgowości przedszkola.


Data publikacji: 2020-11-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU