Podatki dla rolnika, jak rozliczyć gospodarstwo rolne?

2023-10-26

Działalność rolnicza – czym jest? Ustawa o podatku rolnym zawiera definicję działalności rolniczej. Wymaganym warunkiem do prowadzenia działalności rolniczej jest posiadanie gospodarstwa rolnego, czyli powierzchni gruntów,...

Jak skorygować amortyzację środka trwałego?

2023-10-25

Co podlega amortyzacji?  Amortyzacją objęte są będące własnością lub współwłasnością podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich...

Jak zaksięgować towar handlowy w kolumnie 10 KPiR?

2023-10-24

Czym jest towar handlowy? Aby dobrze zaksięgować towar handlowy w księdze przychodów i rozchodów warto najpierw zapoznać się co dokładnie oznacza pojęcie towar handlowy. Za towary...

Jak rozliczyć w spółce prywatne zakupy wspólników?

2023-10-22

Rozliczanie kosztów podatkowych w podatku CIT Jak wskazuje art. 15 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów pochodzące...

Czym różni się Mały ZUS od Mały ZUS Plus?

2023-10-18

Składki na ZUS w 2023 roku Osoby prowadzące działalność gospodarczą zamiast dużego ZUS-u płaconego w pełnej wysokości mogą po spełnieniu określonych warunków skorzystać z możliwości zapłaty...

Czy zwrot podatku VAT wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

2023-10-17

Czym jest przychód z działalności gospodarczej?  Przychody z działalności gospodarczej podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje art. 14 ustawy o podatku dochodowym...

Zwrot dywidendy w spółce, jak rozliczyć podatek?

2023-10-15

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej  Wypłata z zysku w spółce kapitałowej ma miejsce po zakończonym roku obrotowym. W tym czasie spółki między innymi zatwierdzają sprawozdanie finansowe,...

Samochód zastępczy - jak rozliczyć koszty używania?

2023-10-14

Samochód zastępczy – wydatki na eksploatację Ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na użytkowanie pojazdu mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Jak wskazuje art. 22 ust. 1...

Jak wystawić fakturę na ryczałcie?

2023-10-13

Faktury dla ryczałtowców Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami - jest on wybierany w trakcie rejestracji działalności albo podczas jej...

Ujęcie faktury kosztowej w KPiR zgodnie z datą jej otrzymania

2023-10-11

Rozliczanie przychodów w PKPiR - metoda memoriałowa i uproszczona, różnice Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów mają do wyboru jedną z...