Jak amortyzować samochód powyżej 150 tys.?

2023-02-28

Wartość początkowa samochodu Przez określenie wartość początkowa środka trwałego, czyli w tym przypadku samochodu osobowego rozumie się cenę jego nabycia, podaną na dowodzie zakupu - fakturze...

Jak rozliczyć składki zdrowotne w PIT rocznym?

2023-02-26

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym Wprowadzenie w 2022 roku Polskiego Ładu wiązało się z wieloma zmianami. Ustawodawca pozwala odliczać składkę zdrowotną tylko od podstawy opodatkowania w...

Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki

2023-02-22

Wcześniejsze wystawienie faktury zaliczkowej Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z kolei...

Wydatki w działalności badawczo-rozwojowej

2023-02-21

Czym jest ulga badawczo rozwojowa (B+R) i dla kogo jest przeznaczona?  Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT za działalność badawczo-rozwojową uważa się prace...

Jak prowadzić ewidencję IP BOX?

2023-02-20

Czym jest ewidencja IP BOX i jaki jest cel jej prowadzenia? Ewidencja IP BOX ma charakter spisu zawierającego dane dotyczące ulgi IP BOX. Prowadzi się ją...

Kiedy można zastosować stawkę 8% VAT w budownictwie?

2023-02-19

Usługi budowlane - w jakich przypadkach możliwe jest obniżenie stawki podatku VAT?  Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w określonych okolicznościach niektóre usługi...

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

2023-02-15

Odsetki ustawowe – co to jest? Odsetki ustawowe dzielą się na odsetki za opóźnienie oraz kapitałowe. Obie propozycje zostaną omówione w niniejszym artykule. Najpierw skupimy się...

Obowiązek wysyłania JPK z KPiR i Ewidencją przychodów od 2025

2023-02-13

Obowiązek przesyłania plików JPK do 31 grudnia 2024 roku Podatnicy najczęściej przesyłają do urzędu skarbowego plik związany z rozliczeniem podatku od towarów i usług (JPK_V7). Na...

Jak sprawdzić fakturę przed zaksięgowaniem?

2023-02-09

Jakie informacje muszą zostać zweryfikowane na fakturze? Niezbędne informacje, które muszą znaleźć się na każdej fakturze, zostały wyznaczone w art. 106e ust. 1 Ustawy z dnia...

Z jaką datą zaksięgować składki ZUS pracowników?

2023-02-08

Księgowanie składek ZUS – stan prawny do 31.12.2022 roku Art. 2 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa PIT) wskazuje, w jakim...