Zakup motocykla w firmowych kosztach

2024-02-14

Mobilni przedsiębiorcy coraz częściej wybierają motocykl, zamiast samochodu. Jest to uwarunkowane, chociażby korkami w centrach miast, które utrudniają szybkie dotarcie z jednego miejsca do drugiego....

Numeracja faktur po wprowadzeniu KSeF

2024-02-14

Jak poprawnie numerować faktury? Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wyznacza obowiązkowe elementy faktury. Występuje wśród nich kolejny numer dokumentu nadany w ramach jednej bądź...

Przechowywanie faktur w KSeF

2024-02-10

Archiwizacja w formie papierowej Obowiązkiem podatnika jest udzielenie dostępu do faktur na żądanie odpowiednich organów w celu kontroli ewentualnych nieprawidłowości. Do momentu wprowadzenia obowiązkowego KSeF zarówno faktury...

Jak zamknąć rok podatkowy 2023 krok po kroku

2024-02-09

Porządkowanie dokumentów  Porządkowanie dokumentów to bardzo ważna czynność, która może uchronić przedsiębiorcę przed niepotrzebnymi konsekwencjami. Zamknięcie roku jest idealnym czasem na ujęcie wszystkich zapomnianych i zagubionych...

Jak działa OCR do faktur?

2024-02-08

OCR faktur – co to jest? Podstawową funkcją systemu OCR (Invoice Optical Character Recognition) jest skanowanie informacji widniejących w dokumentach papierowych oraz elektronicznych, a następnie przekazywanie...

Składanie korekty deklaracji OSS w Polsce

2024-02-07

Procedury MOSS, OSS i IOSS – zmiany w przepisach Od 1 lipca 2023 roku podatnik, który musi złożyć korektę deklaracji dotyczącej transakcji rozliczanych w ramach procedur...

Korekta faktury OSS z polskim VAT-em

2024-02-07

Procedura OSS, a wystawienie faktury Celem wprowadzenia procedury OSS było uproszczenie rozliczeń podatku VAT dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na odległość, np. przez Internet. Jeżeli przedsiębiorca podejmie...

Jak obliczyć podatek dochodowy?

2024-02-06

Jak obliczyć podatek progresywny? Dla wszystkich podatników, którzy prowadzą rozliczanie swoich przedsiębiorstw na zasadach ogólnych, możliwe jest odliczenie od uzyskanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje...

Czy KSeF zastąpi OCR faktur?

2024-02-04

Niektóre państwa europejskie już wprowadziły obowiązkowe e-faktury. Mowa o Hiszpanii, Włoszech i Rumunii. Wprowadzenie elektronicznych faktur ma wiele korzyści: ograniczenie oszustw podatkowych, bezpieczeństwo w wystawianiu dokumentów, brak duplikatów, 10-letnia archiwizacja...

Terminy podatkowe 2024

2024-02-03

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2024 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20 tego dnia każdego miesiąca...