Odliczanie składki zdrowotnej Polski Ład

2023-06-19

Wysokość składki zdrowotnej od stycznia 2023 roku Od stycznia 2023 roku wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej i kształtuje się następująco: zasady...

Wpłata zaliczki, czy wystawić paragon?

2023-06-16

Zwolnienie z kasy fiskalnej uwarunkowanej formą wykonywania płatności Pozycja 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej informuje, że zwolnienie od obowiązkowej ewidencji sprzedaży...

Plan kont w pełnej księgowości

2023-06-11

Zakładowy plan kont – co należy o nim wiedzieć? Zakładowy plan kont stanowi część składową systemu rachunkowości. Pozwala księgować poszczególne operacje finansowe przedsiębiorstwa. Jest narzędziem, które...

Rozliczenie ujemnej marży w turystyce

2023-06-08

Rozliczenie usług turystyki w procedurze marży Usługi turystyki nie zostały precyzyjnie omówione w przepisach, brakuje też definicji ustawowej. Posiłkując się informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny...

Jak zaksięgować zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?

2023-06-05

Nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej od 2022 roku Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej według nowych zasad....

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2023 r.

2023-06-02

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają...

Estoński CIT – rozliczenie zakupu, pojazdu i eksploatacja

2023-06-02

Estoński CIT – najważniejsze informacje  Estoński CIT został wprowadzony do polskich przepisów podatkowych w 2021 roku. Ogólna zasada z nim związana pozwala przyjąć, że wynik bilansowy...

Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy?

2023-05-30

Czym jest Fundusz Pracy (FP)?  Fundusz Pracy to fundusz celowy. Powstał w 1990 roku w celu złagodzenia skutków bezrobocia i utraty pracy. Jego dysponentem jest minister...

Jak zgłosić firmę do ubezpieczenia w KRUS?

2023-05-29

Kto może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS-ie? Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy ubezpieczeniu emerytalno-rentowego w KRUS-ie wskazuje...

Składka ZUS płatna przez komplementariusza

2023-05-26

Kim jest komplementariusz?  Komplementariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Występuje jako przedstawiciel zarządu danej spółki. Odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez...