Remanent w trakcie roku, a podatek dochodowy

2023-03-15

Remanent w firmie – kiedy się go sporządza? Obowiązek sporządzenia spisu z natury przez przedsiębiorcę wynika z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej...

Indywidualna stawka amortyzacji na samochód

2023-03-14

Czym jest środek trwały?  Zgodnie z przepisami za środek trwały uważa się składnik majątku firmowego, który ma być użytkowany w przedsiębiorstwie przez okres powyżej 1 roku....

Kiedy wykazać fakturę zaliczkową w KPiR i ewidencji VAT?

2023-03-14

Faktura zaliczkowa – wymagane elementy Art. 106f ustawy o VAT wskazuje na elementy jakie musi zawierać faktura zaliczkowa. W większości są to te same dane, które...

Jak zaksięgować listę płac w KPiR?

2023-03-11

Lista płac - elementy Lista płac uwzględnia wysokość wynagrodzenia pracownika oraz wysokość składek na ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę. Sporządzana jest na podstawie: umowy zawartej...

Zakup paliwa na firmę, jak rozliczyć?

2023-03-09

Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym Przedsiębiorca, który zdecydował się nabyć samochód osobowy do firmy, musi posiłkować się przepisami w zakresie odliczenia podatku VAT...

Kwota przychodu za 2021 do autoryzacji deklaracji VAT i JPK_V7

2023-03-08

Deklaracje PIT-36, PIT-37 lub inne wysyłane przez osoby fizyczne W przypadku deklaracji PIT-36, PIT-37 lub innych składanych przez osoby fizyczne należy w pierwszej kolejności sprawdzić kto...

Import usług w deklaracji VAT UE, czy wykazać?

2023-03-08

Import usług z terenu Unii Europejskiej – informacja VAT UE Jeżeli usługi zostaną nabyte od kontrahenta z Unii Europejskiej, to w takiej sytuacji nie trzeba sporządzać...

Jak obliczyć dochód do wyliczenia składki zdrowotnej?

2023-03-03

Dochód na cele wyliczenia składki zdrowotnej – jakie informacje uzyskujemy z przepisów? Dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym albo skalą podatkową, składka zdrowotna jest określana na...

Kiedy należy złożyć deklarację VAT UE?

2023-03-01

Czym jest informacja VAT UE? Informacja VAT UE jest informacją podsumowującą. Nie jest deklaracją podatkową, a jedynie dokumentem mającym charakter sprawozdawczy. Z informacji nie wynika żaden...

Co to jest podstawa opodatkowania i jak obliczyć?

2023-03-01

Podstawa opodatkowania – zasady ogólne Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się wg zasad ogólnych mają możliwość odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast od podatku mogą odliczyć...