Kwota słownie na fakturze

2023-05-06

Podstawowe elementy jakie powinna zawierać faktura Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Do najważniejszych należą: data wystawienia data...

Częściowa likwidacja środka trwałego

2023-05-05

Kiedy miejsce ma likwidacja środka trwałego?  Do przyczyn likwidacji środka trwałego zalicza się: względy ekonomiczne, jak np. zmiana technologii wytworzenia, potrzeba wycofania środka z użytkowania w wyniku...

Jak samemu prowadzić księgowość na ryczałcie?

2023-05-04

Ewidencja przychodów – podmioty, które mogą ją prowadzić, ograniczenia Do prowadzenia ewidencji przychodów zobowiązani są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy w...

Faktura wystawiona metodą kasową, jak rozliczyć?

2023-05-04

Czym jest metoda kasowa? Metoda kasowa jest jedną z form rozliczania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Często nazywana jest metodą uproszczoną. Zastosowanie metody...

Programista na ryczałcie: jaka stawka, koszty, ZUS

2023-04-29

Stawka ryczałtu dla programisty Obecnie stawka ryczałtu jaką zostali objęci programiści wynosi 12%. Ma ona zastosowanie w przypadku usług: związanych z wydawaniem: pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2) pakietów oprogramowania...

Z jaką datą zaksięgować wynagrodzenie pracownika w KPiR?

2023-04-28

Wynagrodzenie w KPiR na podstawie umowy o pracę Każdy pracownik za wypełnianie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie, stanowiące dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Dla pracowników zatrudnionych na...

Jak uwzględnić stratę z lat ubiegłych w rozliczeniu podatku PIT?

2023-04-27

Strata z lat ubiegłych – gdzie można ją znaleźć?  Strata ma miejsce wtedy, kiedy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodu przewyższa kwotę uzyskanych przychodów....

Podatek dochodowy od samochodu wycofanego z działalności

2023-04-26

Wycofanie samochodu z działalności i jego późniejsza sprzedaż Wszelkie regulacje związane ze sprzedażą majątku wykorzystywanego w działalności razem z objaśnieniami podatkowymi odnośnie skutków jakie może wywołać...

Umowa użyczenia samochodu, jak rozliczyć koszty eksploatacji?

2023-04-26

Czym jest użyczenie samochodu? Użyczenie samochodu następuje na podstawie umowy użyczenia. Wszelkie regulacje, które jej dotyczą zawiera Kodeks cywilny. Art. 710 Kodeksu cywilnego mówi, że:  Przez umowę...

Zakup samochodu elektrycznego na firmę, jak rozliczyć?

2023-04-25

Samochody elektryczne w świetle przepisów o podatku dochodowym i podatku VAT oraz przepisów o ruchu drogowym Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jak i o podatku...