Czym różni się Mały ZUS od Mały ZUS Plus?

2023-10-18

Składki na ZUS w 2023 roku Osoby prowadzące działalność gospodarczą zamiast dużego ZUS-u płaconego w pełnej wysokości mogą po spełnieniu określonych warunków skorzystać z możliwości zapłaty...

Czy zwrot podatku VAT wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

2023-10-17

Czym jest przychód z działalności gospodarczej?  Przychody z działalności gospodarczej podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje art. 14 ustawy o podatku dochodowym...

Zwrot dywidendy w spółce, jak rozliczyć podatek?

2023-10-15

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej  Wypłata z zysku w spółce kapitałowej ma miejsce po zakończonym roku obrotowym. W tym czasie spółki między innymi zatwierdzają sprawozdanie finansowe,...

Samochód zastępczy - jak rozliczyć koszty używania?

2023-10-14

Samochód zastępczy – wydatki na eksploatację Ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na użytkowanie pojazdu mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Jak wskazuje art. 22 ust. 1...

Jak wystawić fakturę na ryczałcie?

2023-10-13

Faktury dla ryczałtowców Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami - jest on wybierany w trakcie rejestracji działalności albo podczas jej...

Ujęcie faktury kosztowej w KPiR zgodnie z datą jej otrzymania

2023-10-11

Rozliczanie przychodów w PKPiR - metoda memoriałowa i uproszczona, różnice Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów mają do wyboru jedną z...

Zawyżona cena, jak rozliczyć fakturę korygującą na minus?

2023-10-10

Podstawa opodatkowania – kiedy ulega obniżeniu? W skład podstawy opodatkowania wchodzi wszystko to co stanowi zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę od nabywcy lub osoby trzeciej za dokonane...

Zakup paneli fotowoltaicznych, jak odliczyć VAT?

2023-10-04

Przepisy dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, że towary i usługi wykorzystywane są...

Jak dodać paragon z NIP do firmowych kosztów?

2023-10-02

Księgowanie wydatków na podstawie paragonu z NIP W par. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów z dnia 23 grudnia 2019...

Czy można amortyzować biuro wydzielone we własnym mieszkaniu?

2023-10-02

Co należy rozumieć przez amortyzację?  Zgodnie z prawem podatkowym przez amortyzację należy rozumieć koszt jaki wiąże się ze stopniowym zużywaniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych....