Jak wykazać korektę przychodów w KPiR?

2023-05-22

Kiedy występuje obowiązek dokonania korekty sprzedaży?  Przychodem z działalności gospodarczej są sumy należne nawet, jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane z wyjątkiem kwot za zwrócone towary, udzielone...

Limit podstawy dla składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 2023

2023-05-17

Składki na ubezpieczenie społeczne Na ubezpieczenia społeczne składają się następujące pozycje: Typ ubezpieczenia Wysokość składek Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45% Wypadkowe Od 0,40% do 8,12%Dla firm zatrudniających do 9 osób – 1,67%Zasady różnicowania stopy procentowej...

Prowadzenie KPiR w formie papierowej czy elektronicznej?

2023-05-16

Obowiązkowe prowadzenie PKPiR – dla kogo? Księga Przychodów i Rozchodów jest uzupełniana przez każdego przedsiębiorcę, który zdecydował się na opodatkowanie działalności podatkiem według skali podatkowej, czyli...

Darmowy program do KPiR online

2023-05-16

Samodzielne prowadzenie KPiR, a darmowe oprogramowanie Najczęściej samodzielnym prowadzeniem książki przychodów i rozchodów zainteresowani są mali przedsiębiorcy. Darmowe oprogramowanie do KPiR online pozwala im między innymi...

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

2023-05-14

Składka zdrowotna – zasady stosowane przy rozliczeniu rocznym Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do rozliczania składki zdrowotnej zarówno w trakcie roku jak i po jego...

Zbiorcze zapisy w KPiR

2023-05-14

Ewidencja sprzedaży VAT Podatnicy VAT oraz zwolnieni z VAT ze względu na wysokość osiąganych obrotów prowadzący osobną ewidencję sprzedaży mogą ewidencjonować zbiorcze zapisy w KPiR (art....

Jakie są dokumenty magazynowe?

2023-05-13

Rodzaje dokumentów magazynowych W klasyfikacji dokumentów magazynowych można wyszczególnić następujące kierunki ruchu towarów, czyli: do magazynu (dokumenty przychodowe), z magazynu (dokumenty rozchodowe). Dokumenty magazynowe przychodowe PZ to skrót od przyjęcie...

Jak wyrejestrować się jako płatnik składek ZUS?

2023-05-12

Kto jest płatnikiem składek ZUS? Każda osoba lub podmiot, które zobowiązane są do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub inne osoby jest płatnikiem składek....

Jak wykazać w KPiR zwrot składki zdrowotnej?

2023-05-08

Ustalanie wysokości składki zdrowotnej  Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej stosować nowe zasady. Wysokość składki...

Prowadzenie ewidencji księgowej projektu z dotacji unijnej

2023-05-07

Wyłączenie zdarzeń gospodarczych – podstawowa zasada Obowiązek wyodrębnienia ewidencji wydatków powstaje już na etapie początkowym, czyli w chwili rozpoczęcia realizacji projektu z dotacji unijnej. Najpóźniej może...