Czy KSeF zastąpi OCR faktur?

2024-02-04

Niektóre państwa europejskie już wprowadziły obowiązkowe e-faktury. Mowa o Hiszpanii, Włoszech i Rumunii. Wprowadzenie elektronicznych faktur ma wiele korzyści: ograniczenie oszustw podatkowych, bezpieczeństwo w wystawianiu dokumentów, brak duplikatów, 10-letnia archiwizacja...

Terminy podatkowe 2024

2024-02-03

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2024 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20 tego dnia każdego miesiąca...

Jaki jest limit do odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku?

2024-02-02

Limit odliczenia składki zdrowotnej – kto może skorzystać z przywileju? Limit odliczenia składki zdrowotnej jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy. Prezydent podpisał ustawę w...

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2024

2024-02-02

Koszty uzyskania przychodów pracownika Osoba zatrudniona w związku z wykonywaniem pracy ponosi pewne koszty, które pracodawca potrąca mu z wynagrodzenia. Koszty pracownicze mają być dla pracownika...

Rozliczanie sprzedaży przez eBay w procedurze OSS

2024-01-31

Platforma e-Bay – czym jest?  E-Bay to jedna z platform sprzedażowych służąca do handlu towarami. Odpowiednikiem zagranicznego e-Bay jest znane wszystkim Allegro. Obydwie platformy służą do...

Przyśpieszona amortyzacja budynków od 2024

2024-01-30

Nowelizacja przepisów dotyczących amortyzacji w 2024 roku Najważniejsza zmiana jaka objęła przepisy dotyczące amortyzacji, to skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych, czyli wytworzonych we własnym zakresie...

Amortyzacja jednorazowa limit w 2024 roku

2024-01-28

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki...

Podatek VAT w kosztach uzyskania przychodu

2024-01-27

Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o PIT podatek naliczony może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania...

Oznaczenie IED w pliku JPK-V7

2024-01-26

Co należy rozumieć przez interfejs elektroniczny?  Interfejs elektroniczny (platforma) oznacza dowolne urządzenie lub oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest nawiązanie kontaktu użytkownika będącego sprzedawcą z użytkownikiem będącym...

Limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2024

2024-01-26

Czym jest ryczałt ewidencjonowany? Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w obecnym roku podatkowym nie przekroczyli przychodu w...