Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2023

2023-04-01

Koszty uzyskania przychodów pracownika Osoba zatrudniona w związku z wykonywaniem pracy ponosi pewne koszty, które pracodawca potrąca mu z wynagrodzenia. Koszty pracownicze mają być dla pracownika...

Jak obliczyć roczną składkę zdrowotną?

2023-03-30

Kto powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?  Rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni dotyczy głównie przedsiębiorców, u których wartość składki zależy od wysokości osiągniętych przychodów/dochodów. Będzie...

Data wysłania faktury do KSeF a data wystawienia faktury

2023-03-29

KSeF a faktura ustrukturyzowana KSeF to system przeznaczony do wystawiania i przyjmowania e-Faktur. Posiłkując się art. 2 ust. 32a ustawy o VAT, dowiadujemy się, że faktura...

Jak zaksięgować opłatę recyklingową?

2023-03-28

Opłata recyklingowa w podatkach dochodowych Opłata recyklingowa to dla sprzedawców przychód (pod względem podatku dochodowego) w chwili jej pobrania. Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 14...

Czy dokument WZ Wydanie zewnętrzne może być dowodem księgowym?

2023-03-28

Dowód księgowy w KPiR Posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe informacje na temat dowodów księgowych będących podstawą dokumentowania zapisów...

Jak obliczyć limit obrotów na kasie fiskalnej?

2023-03-27

Dla kogo przewidziane jest zwolnienie z obowiązku posiada kasy fiskalnej? Wybrani podatnicy mają prawo skorzystać ze zwolnienia wyznaczonego przez ustawodawcę w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z...

Składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenia

2023-03-26

Umowa zlecenia a fundusz pracy Jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę zlecenia, ma obowiązek regulowania składek na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu...

Nowoczesny program do fakturowania

2023-03-23

Faktury wystawiane za pomocą programu Baza GUS Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dokumentowanie sprzedaży, między innymi za pomocą faktur. Czasami lista dokumentów do wygenerowania jest dość długa,...

Jak prawidłowo numerować faktury, kolejność numeracji faktur

2023-03-20

System automatycznego wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych związanych z wydawaniem towarów kontrahentom – czy firma może taki posiadać i z niego korzystać?  Do organów podatkowych...

Ulga na złe długi, kompendium wiedzy

2023-03-16

Na czym polega ulga na złe długi? Przedsiębiorcy mający problemy w zakresie terminowego regulowania należności wynikających z zawartych transakcji mogą skorzystać z propozycji, na które wskazuje...