Co można zaliczyć do kosztów reprezentacyjnych w firmie?

2024-01-12

Koszty reprezentacji w firmie Koszty reprezentacji są ponoszone przez firmę w konkretnym celu – umożliwiają stworzenie pozytywnego wizerunku jednostki w środowisku zewnętrznym, a także promowanie marki...

Co wolno przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności?

2024-01-10

Przychody a zawieszona działalność gospodarcza Podstawowym warunkiem zawieszenia działalności jest zakaz prowadzenia czynności odpowiadających jej zakresowi. Oznacza to, że osiąganie przychodów jest całkowicie zabronione, jednak mowa...

Obowiązek przechowywania faktur zakupu dla ryczałtowców

2024-01-09

Czy ryczałtowcy mają obowiązek przechowywania faktur? Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez...

Stawka za km przebiegu pojazdu 2024

2024-01-05

Stawki za kilometr obowiązujące w 2024 r. Od 17 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki kilometrówki i obowiązują one również w 2024 roku.Kwota limitu liczona...

Kilometrówka 2024

2024-01-04

Co to jest kilometrówka? Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej między innymi:  stan licznika datę i cel wyjazdu opis trasy (skąd – dokąd) liczbę kilometrów przejechanych w...

Kwota przychodu za 2022 do autoryzacji deklaracji VAT i JPK_V7

2024-01-03

Kwotę przychodu za który rok należy podać do autoryzacji? Podczas podpisywania deklaracji VAT i plików JPK_V7 w 2024 roku do autoryzacji należy podawać kwotę przychodu za...

Jak skorygować błąd na kasie fiskalnej?

2024-01-03

W jaki sposób ewidencjonować zwrot towarów i reklamacji? § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.) wyznacza dane, które muszą pojawić się...

Miesięczna kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych 2024

2024-01-03

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2024 roku Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych...

Jednolity Plik Kontrolny JPK-KR dla ksiąg rachunkowych

2024-01-02

Czym jest plik JPK-KR?  JPK-KR, Księgi Rachunkowe, czyli Jednolity Plik Kontrolny służy do przekazywania organom podatkowym zawartości ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych w postaci elektronicznej w schemacie...

Jak rozliczyć podatki od umowy cywilnoprawnej?

2023-12-29

Koszty wynagrodzeń i dodatków Firma zawierająca umowę cywilnoprawną jest zobowiązana do regulowania wynagrodzenia wynikającego z podpisanego kontraktu. Wynagrodzenie stanowi dla firmy koszt podatkowy na ogólnych zasadach,...