Sprzedaż towarów z darowizny, jaka stawka ryczałtu obowiązuje?

2023-07-14

Sprzedaż towarów nabytych przez darowiznę Jeżeli przedsiębiorca staje się właścicielem towarów, które zostały przez niego nabyte w drodze darowizny nie ma prawa ująć ich wartości do...

Ubezpieczenie ZUS członka zarządu będącego na emeryturze

2023-07-11

Ubezpieczenie członka zarządu w ZUS – przepisy Analizując temat ubezpieczenia członka zarządu w ZUS, trzeba zastosować ogólne przepisy: ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie...

Wcześniejsza spłata leasingu, jak rozliczyć podatek VAT i PIT?

2023-07-10

Skrócenie umowy leasingu – podatek PIT Jeżeli umowa leasingu zostanie skrócona i dojdzie do wcześniejszego wykupu leasingowanego przedmiotu, to nie ma potrzeby sporządzania korekty wartości netto...

Prawidłowa numeracja w KPiR, roczna czy miesięczna?

2023-07-09

Opierając się na § 8 ust. 1, dowiadujemy się, że podatnik ma obowiązek zbroszurowania księgi, a także ponumerowania jej kart po kolei. Pkt 1 objaśnień...

Rozliczenie sprzedaży przez eBay

2023-07-06

Sprzedaż poprzez zagraniczny portal aukcyjny – miejsce opodatkowania VAT Z podatkiem VAT związana jest zasada terytorialności. Oznacza to, że dana czynność powiązana jest z miejscem świadczenia....

Kursy walut na fakturach korygujących po zmianach Slim VAT 3

2023-06-28

Kurs przeliczeniowy dla faktur w walucie obcej a podatek VAT W trakcie dokumentowania sprzedaży przedsiębiorca może zastosować dowolną walutę. Jeżeli wybór padnie na walutę obcą, podatnik...

Jak rozliczyć fakturę VAT-RR?

2023-06-25

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego – podstawowe informacje Biorąc udział w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi, kluczowe znaczenie odgrywa doliczenie do ceny produktów rolnych zryczałtowanego zwrotu VAT...

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

2023-06-23

Co to jest ubezpieczenie chorobowe? Ubezpieczenie chorobowe to jeden z dostępnych rodzajów ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć w systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy...

Brak potwierdzenia wywozu towarów dla WDT

2023-06-23

Co to jest WDT? Art. 13 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów poza Polskę na terytorium innego kraju należącego...

Rozliczanie składki zdrowotnej w kosztach, bardziej się opłaca!

2023-06-20

Składka zdrowotna w kosztach – jaka forma opodatkowania? Jedynie wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania pozwala ująć zapłaconą składkę zdrowotną w kosztach uzyskania przychodu. Wskazuje na...