Podatnicy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mają obowiązek składania właściwych deklaracji VAT do urzędu skarbowego. rodzaje deklaracji vat

Deklaracje VAT

Deklaracje VAT służą do wykazywania przez podatników obrotów i kwot podatku na poszczególnych deklaracjach VAT określonych przez Ministra Finansów. Poniżej omówienie poszczególnych rodzajów deklaracji VAT. 

VAT-7

Deklaracja VAT-7 była podstawową, najczęściej wykorzystywaną deklaracją podatkową VAT, którą wypełniali i składali podatnicy rozliczający się w okresach miesięcznych. Została zastąpiona przez plik JPK_V7M, a dokładniej jego część deklaracyjną. Stosują ją podmioty określone w art. 15 ustawy o VAT. Należy ją złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kolejnym miesiącu.

VAT-7K

Deklarację VAT-7K mogli składać między innymi: mali podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą metody kasowej lub dobrowolnie wybrali rozliczenie kwartalne VAT. Została zastąpiona przez plik JPK_V7K, a dokładniej część deklaracyjną tego pliku. Formularz składa się w urzędzie skarbowym za okres kwartalny w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kolejnym kwartale.

VAT-8

Formularz VAT-8 przeznaczony dla innych podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, którzy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyli w roku podatkowym wartość 10 000 euro (50 000 zł), jak również ci, którzy dokonali wyboru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 10 ust. 6 ustawy o VAT). 

VAT-9

Deklaracja VAT-9 dotyczy importu usług lub dostawy, gdzie podatnikiem jest nabywca. Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania formularzy VAT-7, VAT-7K lub VAT-8 i zajmują się importem usług lub nabyciem towarów. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

VAT-10 

VAT-10 to deklaracja przeznaczona dla podatku od towarów i usług, którą stosuje się przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Do jej złożenia zobowiązani są podatnicy, o których mowa jest w art. 15 ustawy o VAT i podmioty niebędące podatnikami, którzy zostali wymienieni w tej ustawie, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8 i nie zarejestrowali się do VAT-UE oraz ci, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Deklarację VAT-10 składa się we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

VAT-11

Deklaracja VAT-11 przeznaczona dla podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Składają ją osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, które nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, które dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Deklarację należy złożyć w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

VAT-12

Deklaracja VAT-12 to skrócona deklaracja VAT, którą składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt. Deklarację składa się do 25 dnia następującego po każdym kolejnym miesiącu.


Data publikacji: 2021-03-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU