Działalność gospodarcza polegająca na pośrednictwie w sprzedaży bonów nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki, takie jak np. wskazywanie specjalnych oznaczeń w nowej strukturze JPK. oznaczenie B_MPV_PROWIZJA

Nowa struktura pliku JPK_V7

Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania w nowej strukturze pliku JPK_V7 różnych rodzajów transakcji, w tym także rodzajów sprzedawanych towarów i usług, specjalnymi symbolami. Przedsiębiorca przy danej fakturze sprzedaży (zakupu) celem oznaczenia transakcji, towarów i usług musi wskazać kod literowy, a w przypadku towarów i usług oznaczenia GTU razem z liczbami od 1 do 13. Poszczególne numery oznaczają konkretny rodzaj towarów i usług. 

Struktura JPK_V7

Nowa struktura pliku JPK_V7 dostępna jest w 2 wersjach:
  • JPK_V7M – podatnicy rozliczający się miesięcznie
  • JPK_V7K – podatnicy rozliczający się kwartalnie.
Podatnik rozliczający się miesięcznie ma obowiązek składania co miesiąc pliku JPK_V7 w terminie do dnia 25 kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Plik składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Symbole, którymi oznacza się rodzaje transakcji ujmuje się w części ewidencyjnej pliku JPK po stronie podatku należnego. 

Stosowanie oznaczeń w związku z transferem bonów

W nowej strukturze JPK podatnicy muszą stosować oznaczenia dotyczące transakcji związanych z emisją bonów jednego lub różnego przeznaczenia. Za bon jednego przeznaczenia uważany jest bon wymienialny na konkretną usługę lub towar, który znany jest podczas jego wydania. 

Bon różnego przeznaczenia
to taki, który nie określa produktu, którego dotyczy. Można go więc wymienić na dowolny produkt. W momencie transferu bonu różnego przeznaczenia, podatnik nie ma możliwości określenia jakiej dokładnie usługi, czy towaru będzie on dotyczył. Decyzja na co zostanie wymieniony zostaje podjęta przez nabywcę dopiero w końcowym rozrachunku. 

W pliku JPK_V7 dla bonów jednego przeznaczenia stosuje się symbol SPV, a dla bonów rożnego przeznaczenia jest to symbol MPV
  • oznaczenie B_SPV - dotyczy transferu bonu jednego przeznaczenia dokonywanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, co oznacza, że podatnik dokonuje wymiany bonu na towar w ramach własnej działalności
  • oznaczenie B_SPV_DOSTAWA – dotyczy dostawy towarów i usług podlegających wymianie na bon jednego przeznaczenia, ale podatnik dokonujący wymiany nie emituje bonów we własnym imieniu
  • oznaczenie B_MPV_PROWIZJA – dotyczy pośrednictwa bonu różnego przeznaczenia dokonywany przez podatnika niebędącego sprzedawcą towarów i usług podlegających wymianie na bon.
Wynika z tego, że symbol B_MPV_PROWIZJA dotyczy jedynie transakcji, która dokumentuje sprzedaż bonów różnego przeznaczenia wyemitowanych przez inny podmiot niż ten produkujący towary lub świadczący usługi objęte bonem. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje bony różnego przeznaczenia podlegające realizacji u jednego z producentów. Jakim symbolem powinny być oznaczone transakcje sprzedaży w pliku JPK_V7?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca świadczy usługi pośrednictwa w zakresie transmisji bonów różnego przeznaczenia, które są wymienialne na towar lub usługę u producenta, dlatego w pliku JPK_V7 powinien oznaczyć fakturę sprzedaży dokumentującą transakcję, symbolem B_MPV_PROWIZJA. 

B_MPV_PROWIZJA – jak stosować oznaczenie?

Usługi związane z pośrednictwem lub inne, które dotyczą bonu różnego przeznaczenia opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, powinny być dodatkowo oznaczone w nowej strukturze pliku JPK_V7. 

W przypadku procedur prezentowanych za pomocą symbolu B_MPV_PROWIZJA należy zaznaczyć cyfrę „1” w polu jakie odpowiada B_MPV_PROWIZJA o ile procedura ta występuje na fakturze sprzedaży. Nie ma potrzeby wyszczególniania poszczególnych wartości, również kwot podatku. Jeżeli procedura nie będzie miała miejsca, to pole pozostawia się puste. Symbol ujmuje się w części ewidencyjnej struktury dotyczącej podatku należnego. W przypadku kiedy na fakturze sprzedaży udokumentowana jest więcej niż jedna transakcja transferu bonów, to należy zastosować więcej niż jedno oznaczenie.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej sprzedaje farby malarskie oraz zajmuje się emisją bonów jednego przeznaczenia podlegających wymianie w jego sklepie oraz zajmuje się sprzedażą bonów różnego przeznaczenia podlegających wymianie na towar/usługę u kontrahenta. Jeżeli przedsiębiorca wystawi w październiku 2020 roku fakturę sprzedaży dokumentującą sprzedaż bonu rożnego przeznaczenia i jednego przeznaczenia, to jaki symbol będzie musiał ująć w pliku JPK_V7?

Odpowiedź:
W opisanej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek wykazania dwóch symboli w stosunku do wystawionej faktury. Będzie to symbol: B_SPV oraz B_MPV_PROWIZJA.


Data publikacji: 2021-09-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU