Od 1 października obowiązuje nowa struktura JPK_V7. Od teraz przedsiębiorcy zamiast dwóch dokumentów: pliku JPK i deklaracji VAT składają jeden dokument JPK_V7. Dodatkowo pojawiły się jeszcze inne zmiany, jak np.: dotyczące ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych? oznaczenie RO na paragonie fiskalnym

Czym jest oznaczenie RO w JPK V7?

Od momentu pojawienia się nowego pliku JPK, w rejestrze sprzedaży obowiązują nowe symbole dokumentów. Jednym z nich jest kod RO (zbiorczy dokument wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących).

Obowiązek jego stosowania mają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy korzystają z kasy fiskalnej. Oznaczenia z kodem RO w nowym pliku JPK_V7 nie muszą stosować podatnicy, którzy nie rejestrują sprzedaży na kasie fiskalnej.

Paragon fiskalny w pliku JPK_V7 – zmiany

Do tej pory paragony fiskalne można było bez problemu katalogować osobno w ewidencjach podatkowych. Od 1 października 2020 roku nie ma już takiej możliwości, aby móc wprowadzić do nowej struktury JPK V7, każdego paragonu osobno. Sprzedaż powinna być ujęta w raporcie okresowym i to na jego podstawie należy wykazać w ewidencjach podatkowych, sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Data publikacji: 2020-10-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU