W 2021 roku oznaczenie „TP” w JPK_V7 dodaje się wyłącznie przy transakcjach z podmiotami powiązanymi o łącznej kwocie należności przekraczającej 15 000 zł lub jej równowartości w walucie obcej. Konsekwencją tej zmiany jest fakt, że osoby najbliższe oraz inne osoby powiązane nie muszą oznaczać transakcji o niskiej wartości. oznaczenie TP JPK_V7

Obowiązek stosowania oznaczenia „TP” w JPK_V7

Wcześniej podatnicy mieli obowiązek wykazywania oznaczenia „TP” do każdej transakcji zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi (nabywca, a dostawca towarów lub usługodawca), o których mówi art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
Obecnie informacja taka wymagana jest jedynie w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług przeznaczonych dla podmiotów powiązanych jeżeli łączna kwota należności ogółem przekracza wartość 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Do przeliczenia wartości na złotówki stosuje się zasady przeliczania kwot jakie wymagane są przy określaniu podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z nowymi przepisami dostawa towarów lub świadczenie usług dla podmiotu powiązanego dotyczy tylko tych, które zostały dokonane na podstawie realizacji jednej umowy niezależnie od ilości pojedynczych zamówień i wystawionych dowodów sprzedaży, jeżeli pomiędzy nabywcą, a dostawcą lub usługodawcą istnieją powiązania wymienione w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zmiany od 2021 roku

Od 2021 roku począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r. podmioty powiązane nie muszą już:
  • podawać informacji o transakcjach nieistotnych, inaczej o niskiej wartości
  • dzielić transakcji na części, aby nie zostały one potraktowane jako transakcje nieistotne.


Data publikacji: 2021-05-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU