Od 1 października 2020 roku podatnicy mają nowy obowiązek oznaczania transakcji właściwymi symbolami dla celów nowego pliku JPK_V7. Kto ma obowiązek stosowania kodu GTU 12? kod GTU JPK-V7

Obowiązek stosowania kodu GTU 12 dotyczy: 

czynnych podatników VAT, którzy świadczą usługi o charakterze niematerialnym. Chodzi wyłącznie o usługi:
 • doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem (PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19)
 • księgowe (PKWiU: 69.20.2)
 • prawne (PKWiU: 69.1)
 • zarządcze (PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1)
 • szkoleniowe (PKWiU: 85)
 • marketingowe (PKWiU: 73.11.12)
 • firm centralnych (head offices) – (PKWiU: 70.1)
 • reklamowe (PKWiU: 73.1)
 • badania rynku i opinii publicznej (PKWiU: 73.2)
 • badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU: 72)
PRZYKŁAD 1
Podatnik zajmuje się projektowaniem systemów komputerowych oraz świadczy też usługi doradcze w zakresie programowania. Czy od 1 października 2020 roku ma obowiązek stosowania kodu GTU 12 dla wszystkich transakcji?
Odpowiedź
Nie. Podatnik ma obowiązek zastosowania kodu GTU 12 jedynie w przypadku transakcji w zakresie usług doradczych programowania. Usługi związane z projektowaniem systemów komputerowych nie są objęte powyższym obowiązkiem.

Obowiązek stosowania kodu GTU 12 przy sprzedaży, a dokumentowanie

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT, którzy zobowiązani są do stosowania kodu GTU 12 mają obowiązek oznaczania nim transakcji usługowych o charakterze niematerialnym w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7.

Obowiązkiem objęte są faktury zaliczkowe i końcowe. Oznacza to, że dla faktury zaliczkowej wystawionej przed 1 października 2020 roku, dla której obowiązek podatkowy powstał również przed tą datą zostanie wystawiona faktura końcowa z obowiązkiem podatkowym przypadającym na październik lub późniejszym, to będzie musiała ona być oznaczona odpowiednim kodem GTU. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik świadczący usługi prawnicze wystawił 2 października 2020 roku fakturę za poradę prawną udzieloną 27 września 2020 roku. Czy transakcja powinna być oznaczona kodem GTU 12?
Odpowiedź: 
Nie. W tym przypadku sprzedaż miała miejsce we wrześniu. Obowiązek podatkowy powstał we wrześniu i pomimo, że faktura została wystawiona w październiku, to transakcja nie musi być oznaczona kodem GTU. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik 29 września 2020 roku wystawił fakturę zaliczkową za udzieloną poradę księgową. Nie zastosował na niej kodu GTU 12. Fakturę końcową wystawił dopiero w październiku 2020 roku. Czy powinna ona być oznaczona kodem GTU, pomimo, że na fakturze zaliczkowej nie został on umieszczony?
Odpowiedź:
Tak. W tym przypadku obowiązek podatkowy dla faktury końcowej powstał w październiku 2020 roku i dlatego tez transakcja powinna być oznaczona kodem GTU 12.

Usługi ciągłe, a stosowanie kodu GTU 12

Usługi ciągłe, czyli świadczone stale przez długi czas uznane są za wykonane z upływem każdego okresu, którego dotyczą dane płatności lub rozliczenia aż do momentu zakończenia świadczenia danej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT). Dotyczy to sytuacji kiedy to do świadczenia tych usług zostają ustalone terminy płatności i rozliczenia następujące po sobie.  
Usługa świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 1 rok, dla której w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń zostaje uznana za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego aż do momentu jej zakończenia. 
W sytuacji kiedy np.: we wrześniu danego roku została zawarta umowa lub została wystawiona faktura z terminem płatności na październik, dla której obowiązek podatkowy powstał po 30 września, to wtedy transakcję należy objąć kodem GTU 12

PRZYKŁAD 4
W styczniu 2020 roku, biuro rachunkowe zawarło z klientem umowę na świadczenie usług księgowych na czas nieokreślony. Usługa ma być rozliczana miesięcznie. Czy faktura za tę usługę księgową za miesiąc wrzesień, wystawiona w październiku powinna zostać oznaczona kodem GTU 12? 
Odpowiedź:
Nie powinna. W tym przypadku kiedy strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe, to za dzień wykonania usługi należy przyjąć ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, a więc będzie to 30 września, a za wrzesień nie było jeszcze obowiązku składania nowego JPK i tym samym nie ma obowiązku oznaczania dokumentu, kodem.

Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej, a oznaczenie GTU

Przedsiębiorca nie ma obowiązku używania kodu GTU 12 w przypadku księgowania raportów okresowych z kasy fiskalnej. Raporty dobowe lub miesięczne drukowane na kasie fiskalnej nie są objęte obowiązkiem stosowania kodu GTU 12. Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej powinna obowiązkowo być oznaczona symbolem „RO”.

Korekta faktur sprzedaży, a kod GTU 12

Od października w nowym pliku JPK_V7, fakturę korygującą koniecznie należy oznaczyć kodem GTU 12, o ile zostanie ona wystawiona po 30 września 2020 roku i będzie dotyczyła korekty dostawy, która wchodzi w zakres kodu GTU. Problemem może okazać się wystawienie faktury korygującej jeżeli: 
 • na fakturze pierwotnej zostało umieszczone oznaczenie GTU z powodu usługi objętej tym kodem, a korekta faktury dotyczyła tylko towaru lub usługi nieobjętej kodem GTU 12.
  W takim wypadku korekta nie musi być oznaczona kodem GTU 12, ponieważ korygowany jest jedynie towar lub usługa, które nie są objęte obowiązkiem stosowania kodu GTU.
 • faktura pierwotna została wystawiona na towary lub usługi, do których nie miały zastosowania oznaczenia GTU 12. Wystawiona do niej korekta dotyczyła usługi objętej kodem GTU. 
  W tym przypadku, w nowym pliku JPK_V7, transakcja musi być oznaczona kodem GTU 12, pomimo że faktura pierwotna nie posiadała oznaczenia kodem GTU 12.
 • na fakturze brak oznaczenia GTU 12, gdyż obowiązek podatkowy powstał jeszcze przed 1 października. Z kolei faktura korygująca została wystawiona w październiku 2020 roku i została odebrana w tym samym miesiącu. Dokument dotyczył usługi objętej kodem GTU 12.
  W tym przypadku wystąpił obowiązek zastosowania kodu GTU 12, gdyż faktura korygująca dotycząca usługi objętej obowiązkiem stosowania kodu GTU 12 została wystawiona po 1 października 2020 roku.
PRZYKŁAD 5
Podatnik wystawił fakturę za usługi marketingowe i za wykonanie projektu ulotki. Faktura została wystawiona z błędną ceną za wykonany projekt, dlatego też została wystawiona korekta. Czy podatnik ma obowiązek oznaczenia korekty kodem GTU?
Odpowiedź: 
Nie ma takiego obowiązku. W tym przypadku korekta dotyczyła jednie pozycji, która nie jest objęta kodem GTU 12. 

PRZYKŁAD 6
Podatnik wystawił fakturę za projekt systemu oraz usługi doradcze w zakresie programowania. Przy wystawianiu dokumentu, pomylił się i nie ujął pozycji dotyczącej usługi doradczej. Czy jeżeli na fakturze pierwotnej nie znalazły się usługi objęte obowiązkiem stosowania kodu GTU 12 i faktura nie posiadała takiego oznaczenia, to czy podatnik powinien oznaczyć korektę kodem GTU 12? 
Odpowiedź: 
Tak powinien, ponieważ korekta będzie zawierała usługi podlegające obowiązkowi zastosowania kodu GTU 12. 

PRZYKŁAD 7
Podatnik 20 września 2020 roku wystawił fakturę za usługi doradcze. 5 października 2020 roku, klient poinformował, że na fakturze znajduje się błędna kwota, dlatego też podatnik wystawił fakturę korygującą. Czy w takiej sytuacji na korekcie powinno znaleźć się oznaczenie GTU 12, pomimo że faktura pierwotna nie była objęta takim obowiązkiem? 
Odpowiedź: 
Tak powinno, ponieważ faktura korygująca została wystawiona po 1 października 2020 roku.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć fakturę kodem GTU-12 w programie Faktura XL?


Data publikacji: 2020-10-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Zosia
24 Listopad 2020

Witam, mam podpisana umowę agencyjną na pośrednictwo sprzedaży produktów , z tą samą firmą mam podpisana druga umowę o świadczenie usług której zakres usług zawiera: szkolenia dla grupy klientów w zakresie stosowania produktów sprzedawanych przez firmę, przygotowanie pokazów stosowania tych produktów, gromadzenie wyników i wysyłanie do działu marketingu, monitorowanie działań konkurencji. Kody PKD 73.11,Z; 73.20.Z; 85,59.B. Moje pytanie: Czy usługi świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług będą objęte zastosowaniem kodu GTU 12?

Ewa
19 Listopad 2020

Dziękuję

Ewa
19 Listopad 2020

Witam, sprzedaję bilety komunikacji międzynarodowej na stronie kontrahenta z PKWiU 73.12.20.0 tj pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe. Na koniec miesiąca wystawiam fakturę na prowizję za sprzedaż, czy jest wymagane oznakowanie GTU 12?

 
Tomasz
19 Listopad 2020

Myślę, że mogło by to podlegać pod usługi reklamowe, więc powinno być wtedy oznaczone kodem GTU-12. Najlepiej dopytać na infolinii podatkowej dla pewności.