Czy zatrudnienie księgowego lub biura rachunkowego jest obowiązkowe?

2022-10-12

Przedsiębiorca, a obowiązki związane z rozliczeniami finansowymi w firmie Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek dokonywania rozliczeń podatkowych. Nie ma znaczenia jak duża jest firma,...

Czy można wysyłać faktury na e-maila?

2022-10-12

Kiedy faktura może być przesłana e-mailem? Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym dokonanie określonej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej,...

Działalność sezonowa bez rejestracji

2022-10-10

Sezonowa działalność gospodarcza – co to takiego? Prawo przedsiębiorców dokładnie wyznacza, czym jest działalność sezonowa.To określenie dotyczy działalności: prowadzonej w sposób zorganizowany, prowadzonej we własnym imieniu, o charakterze zarobkowym, ciągłej. Kiedy...

Jak ułożyć grafik pracy – poradnik

2022-10-07

Grafik pracy z internetu Internet od wielu lat ułatwia nasze życie, dlatego warto z niego skorzystać również w trakcie tworzenia grafiku pracy. Dostępne są harmonogramy online,...

Zatrudnienie bezrobotnego – dotacja na doposażenie stanowiska pracy

2022-10-06

Doposażenie stanowiska pracy – jak otrzymać finansowanie? Korzystając z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Formalności przy zatrudnianiu pracowników

2022-10-06

Zatrudnianie pracowników – dane osobowe Każdy kandydat starający się o pracę musi udostępnić swoje dane osobowe, które służą do przygotowania umowy o pracę oraz skierowania na...

Jak pozyskać dotacje z UE na rozpoczęcie działalności?

2022-10-05

Dotacje unijne – jaki mają cel i kto może z nich skorzystać? Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są dotacje unijne. Mowa o wsparciu finansowym przeznaczonym dla przedsiębiorców...

Kiedy zawiesić działalność, żeby nie płacić ZUS?

2022-10-01

Zawieszenie działalności – co trzeba wiedzieć? Korzystając z ustawy Prawo przedsiębiorców, dowiadujemy się, że osoba prowadząca działalność ma możliwość zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Występują dwie opcje: na...

Co to jest handel transgraniczny?

2022-09-30

Czym jest handel transgraniczny? O handlu transgranicznym mówimy w sytuacji, kiedy towary oferowane przez sprzedawcę trafiają na rynek zagraniczny oraz kiedy zarówno sprzedawca, jak i kupujący...

Dopłata do minimalnego wynagrodzenia za pracę

2022-09-29

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Wynagrodzenie minimalne, czyli najniższy dopuszczalny prawem poziom wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik za wykonaną pracę na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasowym. Kwota...