Czy można wznowić działalność podając datę wstecz?

2023-12-06

Zawieszenie działalności gospodarczej - czy istnieje limit? Art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wprowadzonej do Centralnej Ewidencji i...

Czy warto płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

2023-12-05

Ubezpieczenie chorobowe - czym jest? Podstawowym zadaniem ubezpieczenia chorobowego jest socjalne zabezpieczenie podmiotu. Zatrudniona osoba, która w danym momencie jest niezdolna do pracy, otrzymuje zabezpieczenie finansowe. Szczegółowe...

Jakie pytania zadawać podczas rekrutacji pracownika?

2023-12-05

Pytania dla rekrutera – dlaczego warto? Aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, warto dokładnie przestudiować przesłane CV wraz z listem motywacyjnym, a także mieć jak...

Czy można zwolnić pracownika za nieobecność bez usprawiedliwienia?

2023-12-04

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy — kiedy występuje? Kodeks pracy został przygotowany w taki sposób, aby zabezpieczać zarówno prawa pracowników, jak i interesy pracodawców. Osoba, która zawarła...

Lista płac, jak powinien wyglądać wzór?

2023-11-30

Czym jest lista płac?  Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u danego pracodawcy. Może mieć formę elektroniczną...

Zatrudnienie na umowę o pracę czy własna firma?

2023-11-29

Umowa o pracę - cechy charakterystyczne Umowa o pracę to dokument potwierdzający prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy występujące po nawiązaniu stosunku pracy. W umowie należy...

Jak motywować pracowników?

2023-11-28

Docenianie pracowników – co to takiego? Każda zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie. Jednak dobra płaca nie wystarczy do należytego zmotywowania pracowników, konieczne jest stosowanie dodatkowych narzędzi. Pracodawca powinien...

Podróż służbowa – wysokość diety

2023-11-28

Podróż służbowa pracownika – obowiązki pracodawcy Wszelkie kwestie związane z podróżami służbowymi pracowników i przysługujących im w tym zakresie uprawnień regulują przepisy Kodeksu pracy. Na przykład...

Zatrudnienie na umowę B2B

2023-11-27

Umowa B2B - czym charakteryzuje się kontrakt? Umowa B2B jest określana jako umowa partnerska zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, w tym przez jednoosobową działalność gospodarczą. Zatrudnienie w...

Czy członek zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji?

2023-11-23

Na jakiej podstawie członek zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji?  Wszelkie regulacje związane z funkcjonowaniem spółki z o. o. zawiera ustawa Kodeks spółek handlowych z 15...