Dopłata do minimalnego wynagrodzenia za pracę

2022-09-29

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Wynagrodzenie minimalne, czyli najniższy dopuszczalny prawem poziom wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik za wykonaną pracę na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasowym. Kwota...

Obowiązki przy zmianie adresu i siedziby spółki

2022-09-27

Siedziba spółki Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje spółek handlowych: spółki osobowe, w których skład wchodzi spółka jawna, partnerska, komandytowa, oraz komandytowo-akcyjna, spółki kapitałowe, do których zaliczamy spółkę z...

Brak dokumentów wywozu, a eksport towarów

2022-09-27

Eksport towarów – jakie dokumenty? W przepisach dotyczących podatku dochodowego znajdują się informacje dotyczące dokumentów wymaganych do zastosowania stawki podatku VAT 0%. Będą to np.:  komunikat IE-599...

Zmiany w sprzedaży przez Internet od 2023, dyrektywa DAC 7

2022-09-22

Czym jest dyrektywa DAC 7? Dyrektywa DAC 7 ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. Założenia, które zostały w niej zawarte będą odczuwalne...

Jak zatrudnić pracownika krok po kroku

2022-09-22

Podpisanie umowy o pracę z pracownikiem Obowiązkowo każda umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej. Podobnie jak każdorazowa zmiana jej warunków. W umowie o...

Kiedy nie trzeba składać sprawozdania finansowego?

2022-09-21

Brak obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego – dla kogo? Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości zarówno kierownik spółki jawnej osób fizycznych, jak i spółki partnerskiej,...

Benefity i karty lojalnościowe dla pracowników, a wynagrodzenie

2022-09-20

Najbardziej popularne benefity dla pracowników Lista benefitów oferowanych pracownikom jest dość spora. Do najczęściej stosowanych, które mogą pomóc zatrzymać pracownika w firmie należą między innymi: ubezpieczenia grupowe...

Ile wynosi obniżona składka ZUS dla nowej firmy?

2022-09-20

Ile wynosi obniżona składka ZUS dla nowej firmy? Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją działalność. Na zarejestrowanie firmy i sfinalizowanie wszystkich spraw...

Co to jest dyrektywa Omnibus?

2022-09-19

Cel wprowadzenia dyrektywy Omnibus Dyrektywa Omnibus została wprowadzona celem ochrony praw konsumenta, który to cel ma być osiągnięty przez nałożenie na sprzedawców nowych obowiązków dotyczących między...

NDA – Umowa o zachowaniu poufności

2022-09-19

Czym jest klauzula poufności? Klauzula poufności jest dokumentem, umową spisaną pomiędzy stronami podejmującymi współpracę. Jej celem jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczenie wrażliwych informacji na jego...