Rok 2019 przyniósł wiele zmian, a wśród nich znajduje się jedna, która budzi powszechne zainteresowanie. Precyzując, chodzi o fakt, iż składka ZUS jest zależna od przychodu. W związku z tym każdy przedsiębiorca powinien zaznajomić się z nowymi przepisami oraz szczegółami ich dotyczącymi.

Składki ZUS od przychodu

Nietrudno doszukać się pozytywów płynących z uzależnienia składki ZUS od przychodu, gdyż jest to przede wszystkim duże ułatwienie dla małych przedsiębiorstw oraz tych, gdzie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie osiągają znacznych kwot. Do tej pory, każdy przedsiębiorca, bez względu na przychód musiał uiszczać jednakowe składki ZUS od kwoty równej 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, co jest jednoznaczne z podstawą, która wynosiła prawie 3000 zł (rok 2019 to kwota 2859 zł). Aby przedsiębiorca miał prawo do skorzystania z naliczania składki ZUS od przychodu, jego dochód w poprzednim roku nie może być większy od 30-krotnego minimalnego wynagrodzenia (na chwilę obecną limit wynosi 63 tysiące zł brutto).

Kto nie może skorzystać ze składki ZUS uzaleznionej od przychodu?

Nowo wprowadzone zasady nie są przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy w roku wcześniejszym uiszczali zryczałtowany podatek dochodowy w oparciu o zasady karty podatkowej. Ta forma rozliczeń nie jest skierowana także dla tych przedsiębiorców, którzy we wcześniejszym roku działali krócej niżeli 60 dni oraz tych, którzy używają preferencyjnych zasad uiszczania składek ZUS. Oprócz tego, przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać działalności dla osoby będącej w przeszłości jego pracodawcą.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie spełniają omówionych przesłanek będą musieli uiszczać składki w oparciu o aktualne zasady.

Zasada obliczania składek ZUS od przychodu

Pierwszą z ważniejszych informacji dotyczącą wprowadzonych zmian jest fakt, iż zasada obliczania składek od przychodu jest związana jedynie ze składkami społecznymi oraz składkami na fundusz pracy, jednakże nie dotyczy składek zdrowotnych. Występują jednak limity czasowe, gdyż przedsiębiorcy mają prawo do uiszczenie składek ZUS od przychodu nie dłużej niżeli przez 36 miesięcy w trakcie 60 miesięcy prowadzenia działalności. Precyzując, chodzi o to, że w przypadku trzech lat korzystania z ulgi, na dwa następne lata niezbędne jest skorzystanie ze standardowych zasad.

Przedsiębiorcy nie powinni mieć większych trudności w obliczaniu nowych składek ZUS. W pierwszej kolejności roczny przychód brutto z wcześniejszego roku musi zostać podzielony przez liczbę dni prowadzenia działalności (na przykład jeżeli firma działała przez cały rok, dzieli się przez 365 dni) i niezbędne jest pomnożenie przez 30. Obliczona liczba stanowi przeciętny miesięczny dochód przedsiębiorcy. W drugiej kolejności, przewidywane wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy musi zostać podzielone przez minimalne wynagrodzenie, aktualne na styczeń tego roku i rezultat tego działania musi zostać pomnożony przez 0,24. Dzięki wykonanym obliczeniom, przedsiębiorca jest w posiadaniu współczynnika na konkretny rok kalendarzowy.
Ostatnią czynnością jest pomnożenie wcześniej obliczonego przeciętnego miesięcznego dochodu przedsiębiorcy przez współczynnik na ten rok.
Uzyskany rezultat jest podstawą składek ZUS, które przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu.


Data publikacji: 2019-03-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU