Niektórzy polscy przedsiębiorcy zajmujący się handlem wprowadzają do swoich placówek system TAX FREE. Chcą w ten sposób zachęcić zagranicznych klientów zamieszkujących w państwach poza obszarem Unii Europejskiej do zakupu towarów w naszym kraju. tax free zasady

Sprzedaż TAX FREE

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT umożliwiają podróżnym (turystom) lub innym osobom odwiedzającym Polskę, zwrot podatku od towarów i usług, tzw. TAX FREE. System pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania osobom z innych krajów spoza Unii Europejskiej odwiedzających Polskę. Gdyby nie TAX FREE, podróżny kupujący towary i przewożący je do swojego kraju musiałby raz opodatkować zakup w Polsce, a drugi raz w państwie swojego zamieszkania.

TAX FREE tylko dla uprawnionych sprzedawców

Nie każdy sprzedawca może włączyć się do systemu TAX FREE. Może to zrobić jedynie tzw. uprawniony sprzedawca. Aby nim zostać muszą zostać spełnione łącznie poniżej wymienione warunki. Sprzedawca:
  • musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • musi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kasy rejestrującej
  • musi mieć zawartą umowę przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE lub sam powinien być podmiotem, który posiada uprawnienia do jego dokonywania.
Po spełnieniu warunków, podatnik powinien dodatkowo poinformować na piśmie naczelnika urzędu skarbowego:
  • że jest sprzedawcą, u którego zakupy dają możliwość do zwrotu podatku podróżnym
  • o miejscu, w którym podróżni dokonujący zakupów mogą odebrać podatek
  • z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku i przedłożyć kopię tej umowy.
Poza tym sprzedawca powinien:
  • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim
  • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym turystów o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których należy się zwrot podatku.

Zwrot podatku VAT

Podróżny za zakupiony towar w punkcie handlowym może otrzymać zwrot VAT w systemie TAX FREE pod warunkiem, że wywiezie zakupioną rzecz poza obszar Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. 

Minimalna kwota zakupów, która obejmuje zwrot podatku VAT wynosi 200 zł. Zwrot dokonywany jest w polskiej walucie w formie przelewu, czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub jako wypłata gotówkowa. Sprzedawca lub inny podmiot dokonujący zwrotu podatku VAT podróżnym ma prawo pobrać od turysty prowizję od zwracanej kwoty podatku. 

PRZYKŁAD 1
Ukraiński turysta przyjechał do Polski z zamiarem zwiedzania Warszawy. Wracając z wycieczki postanowił, że kupi telewizor. Podczas zakupów dowiedział się, że może ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w sklepie podczas zakupów. Jakie warunki musi spełnić jeżeli chce otrzymać zwrot podatku?
Odpowiedź: Turysta będzie musiał przedstawić 2 dokumenty:
  • dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży, na którym urząd celno-skarbowy potwierdzi wywóz towarów stemplem z numeratorem
  • paragon z kasy rejestrującej podpięty do dokumentu.
PRZYKŁAD 2
Podróżny z Turcji podczas pobytu w Polsce zakupił u uprawnionego sprzedawcy telefon komórkowy. Wywóz telefonu został potwierdzony przez bułgarski organ celny. Czy w tej sytuacji turysta może liczyć na zwrot podatku?  
Odpowiedź: Podróżny może otrzymać zwrot podatku jeżeli będzie posiadał dokument potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towar został wywieziony z terytorium Unii Europejskiej (art. 128 ust. 4 i 5 ustawy o VAT).

Rozliczenie VAT przy sprzedaży TAX FREE

Sprzedaż towaru zazwyczaj opodatkowana jest stawką podstawową 23% już w momencie dokonania transakcji. Towary zakupione w Polsce, które następnie zostają wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej mogą być w ramach systemu TAX FREE opodatkowane stawką 0%. Aby tak się stało nabywca musi dostarczyć dokument potwierdzający, że zakupiony przez niego towar został wywieziony poza obszar UE i otrzymał on zwrot podatku VAT.

Sprzedawca do czasu otrzymania potwierdzenia o wywozie towaru poza terytorium Unii Europejskiej rozliczając miesiąc, w którym została dokonana dostawa, powinien opodatkować sprzedaż zgodnie z krajową stawką podatku. Jeżeli dokument dotrze do niego przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za okres dokonanej sprzedaży, może wykazać sprzedaż opodatkowaną stawką 0%. Jeżeli jednak podatnik nie otrzyma dokumentu, to po jego otrzymaniu ma prawo dokonać korekty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym otrzymał dokument.

TAX FREE – co zmieniło się od 1 lipca 2020 roku?

Z dniem 1 lipca 2020 roku wszyscy uprawnieni sprzedawcy niezależnie od osiąganych obrotów mogą samodzielnie zwracać VAT podróżnym, którzy zakupili towar w ich sklepie. Tym samym nie muszą już korzystać z pomocy firm zajmujących się profesjonalnie zwrotem VAT. Do czerwca 2020 roku obowiązywały nieco inne zasady. Sprzedawca mógł dokonać zwrotu VAT pod warunkiem, że jego obrót za rok poprzedni przekroczył wartość 400 000 zł i tylko wtedy jeżeli towary zostały zakupione w jego sklepie.

Nowe zasady pozwalają mniejszym sprzedawcom dokonującym sprzedaży z tytułu TAX FREE decydować, czy sami podejmą się zwrotu VAT, czy raczej skorzystają z usług firmy pośredniczącej zajmującej się zawodowo zwrotem VAT podróżnym.


Data publikacji: 2020-09-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Lena
21 Czerwiec 2021

Dzień dobry, jestem z Ukrainy. Mam kartę rezydenta długoterminowego RP. Na Ukrainę jeżdżę tylko na urlop do rodziny raz do roku. Zamierzam kupić mamie na 70 urodziny telewizor i moje pytanie brzmi tak, czy ja mogę skorzystać z tax free mając kartę rezydenta w RP?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.