Podatnicy przygotowujący polskie rozliczenie roczne mają prawo odliczyć podatek uregulowany poza granicami Polski. To jedna z dostępnych ulg podatkowych. Prawo jest dostępne tylko w wybranych przypadkach i po spełnieniu określonych warunków. Dowiedzmy się, kto może z niego skorzystać. czy mozna odliczyc podatek zaplacony za granica

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce – co warto wiedzieć?

Odliczanie podatku uregulowanego za granicą jest powiązane z rozliczaniem dochodów zagranicznych w Polsce.

Dostępne są dwie metody pozwalające zapobiec podwójnemu opodatkowania, ich wybór jest uwarunkowany krajem, w którym generowane są dochody zagraniczne:
 • metoda wyłączenia z progresją (dochód zagraniczny jest zwolniony z polskiego podatku),
 • metoda odliczenia proporcjonalnego (dochód zagraniczny powiększa dochody uzyskiwane w Polsce).
Aby poznać, w jaki sposób rozliczyć dochód osiągany w innym kraju i rozliczany w Polsce, należy zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) podpisaną pomiędzy Polską a konkretnym państwem. Metoda odliczania proporcjonalnego jest dedykowana dochodom osiąganym w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy UPO.

Kto ma prawo odliczyć podatek uregulowany za granicą?

Prawo do odliczenia podatku uregulowanego za granicą mają polscy rezydenci podatkowi osiągający dochody w państwach, z którymi Polska podpisała umowę UPO. Korzystają oni z metody odliczenia proporcjonalnego. Niniejsza umowa została podpisana z Austrią, Słowenią, Norwegią, Belgią i innymi.

Jaką kwotę można odliczyć z tytułu podatku uregulowanego za granicą?

Kwota do odliczenia od podatku polskiego jest równa zapłaconemu za granicą podatkowi, jednak podatnik musi przestrzegać limitu wyznaczonego przez ustawodawcę. Jaki jest limit? Mowa o wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód wygenerowany w obcym kraju.

Obliczenie limitu podatku zapłaconego za granicą

Limit podatku uregulowanego za granicą odbywa się w następujących krokach:
 • dochody wygenerowane w Polsce muszą zostać powiększone o dochód osiągnięty za granicą,
 • wskazana kwota dochodu (obliczona wcześniej) służy jako podstawa do obliczenia podatku z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Polsce,
 • obliczony podatek musi zostać pomnożony przez dochód osiągnięty poza granicami Polski i podzielony przez łączne dochody, czyli polskie oraz zagraniczne.

Opisane powyżej działania można również przedstawić w formie wzoru:
OP = (Podatek wg polskich zasad od (dochody polskie + dochody zagraniczne)) * dochody zagraniczne/dochody polskie + dochody zagraniczne

Gdzie ujmuje się odliczenie podatku uregulowanego za granicą?

Odliczenie podatku należy wykazać w następujących dokumentach:
 • PIT-36/PIT-36L/PIT-28w wierszu „podatek zapłacony za granicą” – do wysokości limitu,
 • PIT-ZG– podatek, który został uregulowany (bez względu na obowiązujące limity).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek uregulowany za granicą może zostać wzięty pod uwagę w trakcie regulowania zaliczki na polski podatek – ta zasada obowiązuje w przypadku, gdy podatnik ma obowiązek wpłaty po powrocie do kraju.

PRZYKŁAD 1
Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą w Polsce oraz Czechach. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych. W Czechach uzyskał dochód w wysokości 30 000 zł, a w Polsce 60 000 zł. W Czechach uregulował podatek o wartości  4 000 zł. Jak przedstawia się rozliczenie w polskim PIT z tytułu podatku uregulowanego za granicą?
 • Podatek zapłacony za granicą = 4 000 zł
 • Limit do odliczenia:
 1. podatek od łącznych dochodów: 7 200 zł
  b. (7 200*30000)/90000= 2 400 zł

Faktycznie uregulowany podatek nie przekracza limitu, co oznacza, że pan Tomasz ma prawo odliczyć podatek uregulowany za granicą w pełnej wysokości. Wskazaną kwotę należy wprowadzić do PIT-36 oraz PIT-ZG.

PRZYKŁAD 2
Pani Justyna wygenerowała dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej w Austrii na poziomie 40 000 zł, a w Polsce 70 000 zł. W Austrii zapłaciła 9 000 zł podatku. Jaka kwota może zostać odliczona od podatku zapłaconego za granicą?
 • Podatek zapłacony za granicą = 9 000 zł
 • Limit do odliczenia:
 1. podatek od łącznych dochodów: 20 900 zł
  b. (20900*40000)/110000 = 7 600 zł
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pani Justyna od podatku uregulowanego za granicą ma prawo odliczyć 7600 zł. W dokumencie PIT-36L wprowadzi kwotę 7600 zł z uwagi na obowiązujący limit, a w PIT-ZG poda pełną kwotę uregulowanego podatku za granicą, czyli 9000 zł.


Data publikacji: 2023-03-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU