Polski Ład wprowadza nową ulgę na innowacje, ulgę na robotyzację. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy wprowadzają do firmy nowoczesne rozwiązania i w celu usprawnienia produkcji zainteresowani są zastosowaniem robotów przemysłowych. ulga na robotyzacje

Ulga na robotyzację – co to takiego?

Firmy, które w bieżącej pracy planują wykorzystać roboty przemysłowe oraz prowadzą działalność przemysłową będą mogły od 2022 roku skorzystać z nowej ulgi na robotyzację. Postępujące zmiany technologiczne zmuszają niektórych przedsiębiorców do uruchamiania w firmie bardziej zautomatyzowanej produkcji, a także wprowadzania robotów przemysłowych. Plusem takiego rozwiązania jest szybsza i wydajniejsza praca, co przekłada się na wzrost produkcji. Celem wprowadzanej ulgi jest pomoc przedsiębiorcom na etapie zwiększenia atrakcyjności produkowanego towaru, co w konsekwencji ma pozwolić firmom konkurować na rynku z innymi dużymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. 

Dla kogo ulga na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Firmy, które wybrały ryczałt jako rozliczenie podatku nie skorzystają z ulgi na robotyzację. 

Przedsiębiorca korzystający z ulgi ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów jakie poniósł w danym roku na robotyzację. Warunkiem do odliczenia ulgi jest uzyskanie przez przedsiębiorcę dochodu w odpowiedniej wysokości w danym roku podatkowym. 

Ulga na robotyzację – co można odliczyć? 

W art. 52jb ustawy o PIT zostały wskazane wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi. Należą do nich między innymi:
 • koszty nabycia robotów przemysłowych
 • wydatki na zakup maszyn
 • wydatki na zakup urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych
 • inne wydatki potrzebne do uruchomienia robota przemysłowego
 • wydatki poniesione na zakup usług szkoleniowych
 • opłaty leasingowe.
Przez maszyny i urządzenia peryferyjne należy rozumieć przede wszystkim:
 • tory jezdne
 • słupowysięgniki
 • nastawniki
 • stacje czyszczące
 • stacje automatycznego ładowania
 • stacje załadowcze lub odbiorcze
 • złącza kolizyjne
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem. 

Sposób rozliczania ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację została przewidziana na lata 2022 – 2026. Po raz pierwszy będzie można ją odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022 rok składanym w 2023 roku.
Ulga będzie zmniejszała dochód do opodatkowania. W przypadku kiedy przedsiębiorca w danym roku podatkowym poniesie stratę lub osiągnie niski dochód, który nie pozwoli mu odliczyć ulgi, to będzie mógł rozliczyć ją w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych następujących po sobie.  

Przybliżony koszt robota

Uzasadnienie do ustawy Polski Ład zawiera przybliżoną, jednostkową cenę robota, która została oszacowana na kwotę 200 000 zł. Cena nie obejmuje kosztów integracji i uruchomienia. 
Inwestycja w stanowisko pracy w pełni zrobotyzowane, w którego koszt zostaje wliczone dodatkowe wyposażenie przygotowania dokumentacji, integracji oraz certyfikacji, a także cena programowania robota została wyceniona na kwotę ok. 400 000 zł.


Data publikacji: 2021-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU