Czasami przedsiębiorcy po okresie użytkowania danego środka trwałego w firmie wycofują go z użytkowania i dalej wykorzystują w celach prywatnych. Często z działalności wycofywane są komputery będące jednym ze składników wyposażenia firmy, które następnie używane są w domu. wycofanie komputera z firmy

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne – protokół przekazania

Wycofanie środka trwałego z działalności i przekazanie go na cele prywatne musi odbyć się w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. W związku z tym należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne. W dokumencie koniecznie musi znaleźć się:
 • data wystawienia
 • dane firmy
 • data przekazania środka trwałego na cele prywatne
 • opis środka trwałego umożliwiający jego identyfikację, jak: nazwa, nr w ewidencji środków trwałych
 • podpis przedsiębiorcy.
Nie wolno zapomnieć również o wykreśleniu wycofanego składnika majątku z ewidencji środków trwałych. Protokół przekazania powinien być przechowywany przez przedsiębiorcę razem z dokumentacją księgową firmy. 
W przypadku kiedy środek trwały zostanie wycofany zanim zostanie całkowicie zamortyzowany, to wycofanie spowoduje, że amortyzacja zostanie zakończona, a część która pozostała do jej końca nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych. 

Komputer wycofany z działalności na cele prywatne – podatek dochodowy

Zgodnie z przepisami nieodpłatne zbycie składnika majątku firmy nie powoduje żadnych konsekwencji w podatku dochodowym. 
W przypadku sprzedaży komputera w okresie do 6 lat od momentu wycofania go z działalności na cele prywatne wymaga opodatkowania uzyskanego przychodu na takich samych zasadach jak w przypadku przychodu osiągniętego z działalności (kolumna 8 KPiR). W tym wypadku część, która nie została zamortyzowana będzie mogła być zaliczona do kosztów działalności. Sprzedaż po 6 latach nie powoduje powstania przychodu z działalności. 

Komputer wycofany z działalności na cele prywatne – podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca w momencie zakupu komputera skorzystał z prawa do odliczenia VAT, to przy wycofaniu go z działalności musi go naliczyć. Podatek VAT powinien zostać obliczony zgodnie z obecną ceną rynkową komputera. Podobnie jak ma to miejsce przy sprzedaży. W tym wypadku dobrze jeżeli przedsiębiorca przygotuje wewnętrzny dokument opodatkowania w celu udowodnienia, że taka transakcja miała miejsce.

Na dokumencie powinny znaleźć się przynajmniej niżej wymienione elementy:
 • data wystawienia
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi – o ile została określona
 • kolejny numer nadany w ramach jednej serii, który będzie w jednoznaczny sposób identyfikował fakturę
 • dane stron uczestniczących w transakcji
 • opis rodzaju transakcji
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku VAT
 • wartość podatku VAT.
Podatek VAT wykazują jedynie czynni podatnicy VAT. Jeżeli komputer wycofuje z działalności podatnik zwolniony z VAT, to taka czynność nie wywołuje żadnych skutków w podatku. Wycofanie komputera z działalności należy oznaczyć w pliku JPK_V7 symbolem „WEW”.


Data publikacji: 2021-06-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
tajga5
12 Kwiecień 2024

Czy likwidacja starego 20 letniego komputera z powodu likwidacji działalności gospodarczej powoduje konieczność naliczenia VAT?

 
Faktura XL
12 Kwiecień 2024

Jeśli sprzęt jest zużyty to proszę sporządzić protokół zniszczenia. Nie trzeba wtedy naliczać VAT.