Przyszli przedsiębiorcy często zastanawiają się, w którym momencie najlepiej jest zarejestrować firmę, aby było to jak najbardziej dla nich opłacalne. Czy dobrze jest założyć działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, czy lepiej w trakcie jego trwania? z jakim dniem najlepiej zarejestrowac dzialalnosc

Dzień założenia firmy, a skutki finansowe

Z zasady firmę można założyć w każdym dniu miesiąca, chociaż nie zawsze może to być opłacalne finansowo dla przedsiębiorcy. Na przykład jednym z powodów, dla których nie warto jest otwierać działalności pierwszego dnia miesiąca jest skrócenie okresu stosowania Małego ZUS-u, z którego przedsiębiorca może skorzystać w okresie pełnych 24 miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku ulgi na start. Oznacza to, że okres 24 miesięcy przy Małym ZUS-ie lub 6 miesięcy przy uldze na start naliczany jest od pierwszego dnia, czyli pełnego miesiąca prowadzenia firmy. Jeżeli przykładowo przedsiębiorca zacznie działalność od 3 dnia miesiąca kwietnia, to dwuletni okres Małego ZUS-u zacznie naliczać się dopiero od 1 maja danego roku. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje dodatkowo jeden miesiąc na odprowadzanie niższych składek. 

Czym jest Mały ZUS?

Mały ZUS to inaczej opłacanie składek ubezpieczeniowych ZUS w niższej, preferencyjnej wysokości w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. Dodatkowo zwolniony jest z wpłat na Fundusz Pracy przez pełne 24 miesiące. Dzięki takiej możliwości początkujący przedsiębiorca ma czas na rozwinięcie firmy i na osiąganie coraz większych zysków.

Z Małego ZUS-u nie skorzysta przedsiębiorca, który:
 • prowadził działalność w okresie ostatnich 60 miesięcy liczonych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności
 • świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy mające podobny charakter do czynności wykonywanych na etacie.

Mały ZUS, a forma prowadzonej działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wybór formy prawnej ma dość istotne znaczenie również, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS-u oraz w stosunku do innych zobowiązań finansowych. Aby lepiej zrozumieć kwestię finansów można pokusić się o porównanie działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobową działalnością gospodarczą. 


Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • brak osobowości prawnej
 • brak opłat przy rejestracji firmy
 • pieniądze firmowe są jednocześnie własnością przedsiębiorcy
 • pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania
 • możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej
 • możliwość zapłaty preferencyjnych składek ZUS
 • podatek dochodowy PIT w wysokości 19% (podatek liniowy), 12% (skala podatkowa) lub ryczałtu
 • brak możliwości posiadania wspólników.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 • posiada osobowość prawną
 • przy założeniu potrzebna wpłata kapitału zakładowego + koszty notarialne
 • oddzielenie majątku firmowego od majątku właścicieli
 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania, ograniczona do wysokości kapitału zakładowego
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
 • obowiązek opłacania składek ZUS bez możliwości skorzystania z Małego ZUS
 • podatek dochodowy CIT w wysokości stawek zależnych od obrotu
 • możliwość prowadzenia spółki razem ze wspólnikami.
Za jednoosobową działalnością gospodarczą przemawia fakt, że jest ona bardziej elastyczną i prostszą formą prowadzenia działalności w porównaniu ze spółką z o. o. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębną jednostką prawną z ograniczoną odpowiedzialnością z większymi formalnościami i wyższymi kosztami.  

Składki preferencyjne w formie ulgi na start – warunki i korzyści wynikające z jej otrzymania

Ulga na start polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe). Przysługuje maksymalnie przez okres 6 pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podobnie jak przy Małym ZUS-ie liczą się pełne miesiące. Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, to miesiąc ten powinien zostać włączony do 6-ścio miesięcznego okresu trwania ulgi. W przypadku, kiedy działalność rozpocznie się w trakcie miesiąca, to miesiąc ten nie zostaje wliczony do okresu trwania ulgi. Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy na początku prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeznaczona jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, która spełnia określone warunki:
 • zakłada firmę po raz pierwszy lub kolejny raz i od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej firmy minęło co najmniej 60 miesięcy
 • ma zamiar prowadzić działalność na własny rachunek w ramach jednoosobowej działalności lub jako wspólnik spółki cywilnej
 • nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy, chodzi o zatrudnianie przedsiębiorcy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli zakres obowiązków wykonywanych na etacie pokrywa się z czynnościami jakie będą wykonywane w działalności przedsiębiorcy.
PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 1 lipca 2023 roku. W jego przypadku 6 miesięcy korzystania z ulgi na start upłynie 31 grudnia 2023 roku. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 2 lipca 2023 roku. W tym przypadku 6 miesięcy ulgi na start obowiązuje do 31 stycznia 2024 roku. 

Dzięki uldze na start przedsiębiorca przez pierwsze pełne 6 miesięcy prowadzenia działalności może opłacać składki w niskiej, preferencyjnej kwocie, co przekłada się na niższe zobowiązania finansowe.

W związku z możliwością połączenia ulgi na start i Małego ZUS-u okres opłacania niższych składek na ZUS może zostać przedłużony do:
 • 30 miesięcy – działalność założona 1-ego dnia miesiąca
 • 31 miesięcy – działalność założona 2-ego dnia miesiąca lub w późniejszym dniu.
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulg powinien złożyć odpowiedni wniosek w wymaganym terminie i dodatkowo spełnić przedstawione wyżej warunki. 

Podsumowanie

Decyzja o założeniu firmy powinna być dobrze przemyślana. Dotyczy to zarówno wyboru formy prawnej, jak i formy opodatkowania, a także dnia jej założenia, zwłaszcza kiedy dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej. Od daty założenia zależy możliwość skorzystania z różnych ulg, takich jak np. ulga na start, czy Mały ZUS.


Data publikacji: 2024-02-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU