Zakładając działalność gospodarczą ważną decyzją jest wybór miejsca siedziby firmy. Często, małych przedsiębiorców nie stać jest na zakup lokalu przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia działalności. Ponoszony wydatek przekracza możliwości finansowe przedsiębiorcy. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu. Ale czy jest to możliwe? Czy przedsiębiorca ma prawo rozliczać koszty eksploatacji mieszkania, które wykorzystuje w części do prowadzenia działalności gospodarczej? koszty eksploatacji mieszkania

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT 

mówi, że za koszt uzyskania przychodów można uznać wydatki związane z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, które nie zostały wymienione w art. 23 (katalog wydatków niestanowiących kosztów podatkowych). 

Wydatek może być kosztem uzyskania przychodów jeżeli:
  • został poniesiony w związku z osiągniętym przychodem, źródłem przychodu lub został poniesiony w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu
  • został w prawidłowy sposób udokumentowany
  • nie został wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT)
  • katalog wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów określony w art. 23 daje możliwość rozliczania kosztów eksploatacji mieszkania w działalności gospodarczej, czyli koszty eksploatacji mieszkania mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Mieszkanie prywatne siedzibą firmy

Według obowiązujących przepisów prawa, przedsiębiorca może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie nosi on znamion kosztu prywatnego. Właściciel firmy prowadzący biznes we własnym mieszkaniu musi rozdzielić koszty prywatne od kosztów związanych z prowadzoną działalnością. 

Jeszcze do niedawna urzędy skarbowe twierdziły, że przedsiębiorca może rozliczać część kosztów związanych z eksploatacją mieszkania do celów działalności tylko w przypadku jeżeli wydzieli osobne pomieszczenie. Takie stanowisko było krzywdzące dla części przedsiębiorców, którzy do prowadzenia firmy potrzebowali jedynie biurka, komputera i krzesła. W związku z tym od grudnia 2017 zmieniło się stanowisko urzędu w tej kwestii. Aktualnie przedsiębiorca nie musi już posiadać oddzielnego pomieszczenia w prowadzonej działalności, aby mógł rozliczać koszty eksploatacji mieszkania.

Koszty eksploatacyjne mieszkania – w jakiej wysokości?

Aby ująć w koszty wydatki ponoszone na eksploatację mieszkania należy określić wielkość części przeznaczonej na prowadzenie działalności. Poniesione wydatki zalicza się do kosztów na podstawie obliczonej proporcji.

I tak w danej proporcji do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:
  • odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania
  • opłaty za media
  • opłaty za czynsz
  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej mieszkania razem z miejscem postojowym, powiększonej o wydatki na wykończenie mieszkania.


Data publikacji: 2020-01-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU