Zadaniem każdego pracownika jest wykonywanie określonych czynności. Od tego jaki jest to rodzaj czynności zależy zakres świadczeń przysługujących pracownikowi z powodu wyjazdu, a na pracodawcę nakłada obowiązki. Czym jest relokacja, a czym delegacja? delegacja relokacja

Relokacja 

występuje wtedy kiedy pracownik zostaje oddelegowany do innego miasta lub państwa w związku z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa przez stworzenie nowych oddziałów lub filii w innym mieście lub kraju. Dzięki relokacji pracownik może uzyskać szereg korzyści począwszy od nowych możliwości rozwoju zawodowego, poprzez zdobycie doświadczenia i poszerzanie kręgu znajomości zawodowych. Dodatkowo pracownik relokowany może liczyć ze strony pracodawcy na pomoc w urządzeniu się w nowym miejscu. Duża część firm oferuje pracownikom wsparcie w poszukiwaniu mieszkania, a w niektórych przypadkach pomoc finansową w jego utrzymaniu. Pracownik może liczyć też na różne dodatki finansowe, które będą mogły mu pomóc w przystosowaniu się w nowym środowisku. Wyjazd na dłuższy okres czasami wymaga przeniesienia najbliższej rodziny. Pracodawca może oferować pomoc  w poszukiwaniu przedszkola lub szkoły dla dziecka, bądź zatrudnienia dla współmałżonka. 
Czasami relokacja wymaga wprowadzenia zmian w umowie o pracę. Pracownik powinien otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające.
Wyjątkiem kiedy nie będzie ono potrzebne jest sytuacja kiedy:
  • oddelegowanie trwa krócej niż 3 miesiące
  • wynagrodzenie za pracę nie zmienia się
  • obowiązki pracownika nie wykraczają poza jego kwalifikacje. 
Relokacja możliwa jest tylko wtedy kiedy pracownik wyrazi na nią zgodę.

Delegacja 

to dla pracownika podróż służbowa. Pracownik wyjeżdża w podróż na polecenie pracodawcy. Zostaje w nią odesłany w celu pełnienia obowiązków zawodowych w innym miejscu. Każda delegacja w odróżnieniu od relokacji jest tymczasowa. Oznacza to, że pracownik celem wykonywania czynności zawodowych udaje się w krótką podróż do innego miejsca, które nie jest tym, w którym pracuje na co dzień. Pracownik nie może odmówić wyjazdu w delegację poza kilkoma wyjątkami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na delegację mogą nie wyrazić zgody kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dziećmi do lat 4. 
Koszty związane z delegacją w całości pokrywa pracodawca. Są to koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu. Podróż służbowa nie wymaga zmiany w umowie o pracę.


Data publikacji: 2021-01-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU