Na świecie największą gospodarką jest gospodarka amerykańska, która znajduje się na pierwszym miejscu pod względem wielkości importu. Plusem rynku amerykańskiego jest niewątpliwie dostęp do dużej ilości odbiorców. Sprzedaż towarów do USA wymaga przestrzegania określonych zasad. eksport towarow do usa zasady

Sprzedaż towarów do USA

Polacy do Stanów Zjednoczonych eksportują głównie:
 • sprzęt transportowy - 23%
 • elektronikę i sprzęt komputerowy -13,5%
 • maszyny, z wyjątkiem maszyn elektrycznych - 13%
 • produkty żywnościowe - 7,6%
 • sprzęt elektryczny, urządzenia i komponenty - 7,5%
 • meble i wyposażenie - 5,6%.
Każdy kto chce sprzedawać towary do USA powinien najpierw zapoznać się z zasadami jakie obowiązują w tym zakresie. Przede wszystkim warto zaznajomić się z kwestiami związanymi:
 • z opłatami celnymi
 • dystrybucją towarów na rynku amerykańskim
 • działaniem systemu podatkowego.

Eksport towarów do USA – wysokość cła, zasady i opłaty

Wywóz towarów za granicę do państwa trzeciego wymaga zapłaty cła. Aby ustalić jego wysokość należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów, takich jak:
 • rodzaj produktu
 • skład produktu
 • kraj wysyłki. 
Istnieje możliwość sprawdzenia wysokości opłat celnych poszczególnych towarów za pośrednictwem dokumentu Harmonized Tariff Schedule dostępnego na stronie internetowej. 

Każdy eksporter towarów poza granice Unii Europejskiej zobowiązany jest do dokonania odprawy celnej i zgłoszenia towarów do systemu ECS oraz złożenia wniosku o nadanie numeru EORI. Bez niego odprawa celna nie będzie możliwa.

Przedsiębiorca dokonujący eksportu towarów do USA może być zwolniony z opłat celnych, jeżeli np.:  
 • sprzedaje towary na rzecz osób fizycznych o wartości nieprzekraczającej 800 USD
 • sprzedaje towary za pośrednictwem firmy Amazon FBA, a wartość towaru wysłanego jednorazowo jest niższa niż 800 USD.

Czym jest numer FEIN?

FEIN, czyli Federal Employee Idenficitation Number, to numer identyfikacji podatkowej jaki nadawany jest przedsiębiorcy lub spółce przez urząd podatkowy IRS. Posiadanie numeru jest obowiązkowe. Jest to pierwszy wymóg jaki należy wypełnić jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży do USA. Numer konieczny jest do legalnego prowadzenia sprzedaży na obszarze Stanów Zjednoczonych. Musi go posiadać każdy podmiot z UE, jak również spółka brytyjska LTD, jeżeli są zainteresowane legalnym prowadzeniem sprzedaży na terenie USA. 

Charakterystyka systemu podatkowego USA w skrócie

Obowiązujący w Stanach Zjednoczonych system prawny jest dość skomplikowany. Na terenie całego kraju obowiązuje prawo federalne. Natomiast każdy stan posiada własne prawo stanowe. Jest to system zupełnie odmienny od tego jaki znany jest w Europie.

Podatki w USA – federalne prawo podatkowe

Podstawową częścią systemu podatkowego USA są podatki federalne. W Stanach Zjednoczonych występuje:
 • podatek dochodowy - income tax
 • podatek od zatrudnienia - employment tax.
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą poza granicami USA i spełni określone warunki może zostać zwolniony z federalnego obowiązku podatkowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy USA, a państwem na terenie, którego prowadzona jest działalność. Dla większości polskich przedsiębiorców będzie to umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską. Art. 8 wspomnianej ustawy wskazuje, że przedsiębiorstwo nieposiadające na terytorium USA zakładu, nie zapłaci w tym kraju podatku od osiągniętych zysków, o ile pozostałe przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle umowy przez zakład na terytorium USA należy rozumieć między innymi:
 • filię
 • biuro
 • fabrykę
 • warsztat
 • kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce, w którym wydobywane są zasoby naturalne
 • plac budowy, budowę lub montaż trwające dłużej niż 18 miesięcy.
Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku nie oznacza zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych. 

Podatki w USA – stanowe prawo podatkowe

Obowiązek zapłaty podatku stanowego wynika z więzi podatkowej (NEXUS). Oznacza to, że podatki mogą zostać nałożone na podmiot zagraniczny dopiero wtedy, kiedy zostanie określona chociaż minimalna więź podatkowa z danym stanem, w którym podmiot prowadzi działalność.

Aby stwierdzić, czy dana firma działa w poszczególnych stanach pod uwagę brane są między innymi, takie kryteria, jak:
 • posiadanie zakładu
 • posiadanie magazynu
 • zatrudnianie pracowników
 • sprzedaż towarów na imprezach handlowych
 • przekroczenie progu wielkości lub wartości sprzedaży – wartości zależne od stanu.
Jeżeli firma posiada więź w danym stanie, to zobowiązana jest do zapłaty podatku stanowego Sales Tax. Każdy stan posiada odrębne regulacje i zasady ustalania stawki podatku oraz sposobu jego wyliczania. Podstawowym kryterium branym pod uwagę jest miejsce pochodzenia towaru lub usługi (origin-based) bądź miejsce przeznaczenia (destination-based). 
W 5 stanach (Alaska, Oregon, Montana, New Hampshire i Delaware) podatek od sprzedaży nie jest naliczany. W sytuacji, kiedy dany stan do określenia stawki podatku bierze pod uwagę miejsce pochodzenia, to wtedy podatek od sprzedaży naliczany jest w miejscu zlokalizowania firmy przedsiębiorcy. Jeżeli kryterium jest miejsce przeznaczenia, to w takiej sytuacji podatek rozliczany jest w zależności od tego, w którym miejscu znajduje się kupujący. Sprzedawca, który ma obowiązek zapłaty podatku stanowego musi posiadać w każdym stanie odpowiednie pozwolenie (Tax Permit) wiążące z NEXUS. W dużej części stanów wniosek i opłatę można załatwić online. 

Magazyn firmy na terytorium USA sposobem na lepszą sprzedaż

Klienci zamawiając towary oczekują od sprzedawcy szybkiej dostawy produktów, a ta nie jest możliwa z magazynu oddalonego o tysiące kilometrów. Stąd pomysł prowadzenia magazynu na terytorium USA. Wynajmując powierzchnię magazynową w Stanach warto dobrze przemyśleć wybór właściwej lokalizacji.

Pod uwagę przy lokalizacji na magazyn należy wziąć 2 ważne czynniki:
 • odległość od miejsca przebywania końcowych odbiorców
 • docelowy port lotniczy lub morski. 
Odległość pomiędzy tymi dwoma punktami ma znaczący wpływ przy optymalizacji kosztów transportu oraz czasu, a także może usprawnić przesyłkę produktów z Europy do magazynu w USA, a następnie do klienta. 

Sprzedaż do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem firmy Amazon

Amazon podejmuje współpracę również z zagranicznymi przedsiębiorcami.

Sprzedawca, który rozpoczyna działalność z Amazon-em ma do wyboru dwie opcje logistyczne:
 • Amazon FBA – towar bezpośrednio dostarczany jest do magazynu Amazon na terenie Stanów
 • firma zewnętrzna zajmująca się logistyką na terenie Stanów. 
Przedsiębiorca korzystający z usług firmy logistycznej będącej w posiadaniu wielu magazynów usytuowanych w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych powinien liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku stanowego we wszystkich stanach, w których znajdują się magazyny. 

Sposób wysyłki towarów za pośrednictwem magazynu FBA

Sprzedaż za pośrednictwem magazynu FBA odbywa w sposób sprawny i szybki. Najpierw towary wysyłane są do magazynu na terenie USA, a następnie rozprowadzane do innych magazynów należących do firmy Amazon, co oznacza, że towar może znajdować się praktycznie na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Za swoje usługi Amazon pobiera opłatę. Przedsiębiorca zanim zdecyduje się na sprzedaż na terenie USA powinien wyliczyć wszystkie koszty związane z usługą logistyczną, a także kwestie podatkowe (amerykański podatek od sprzedaży Sales Tax), aby nie okazało się, że sprzedaż eksportowa do USA jest dla niego niezbyt opłacalna.


Data publikacji: 2022-09-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU