Każdy kto pracuje może popełnić błąd. Dotyczy to także podatników, którzy dokumentują sprzedaż na kasie fiskalnej. Każdą pomyłkę można naprawić. W przepisach dotyczących rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej zostały podane sposoby naprawy popełnionego błędu. ewidencja pomylek kasa fiskalna

Czym jest ewidencja oczywistych pomyłek? 

Oczywiste pomyłki to takie, które są: 
  • bezsporne, niezamierzone i wynikają z niedokładności, pośpiechu
  • widoczne na pierwszy rzut oka
  • nie wymagają składania dokładnych wyjaśnień.

Oczywiste pomyłki – ewidencja na kasie fiskalnej

W rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących napisane jest, że podatnik, który popełni błąd (oczywistą pomyłkę) podczas rejestracji na kasie musi od razu go skorygować. Do tego potrzebna mu jest ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej, w której powinien ująć: 
  • błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość brutto i wartość podatku należnego)
  • krótki opis z podaną przyczyną i okolicznościami, w których doszło do pomyłki.
Do ewidencji należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż dotyczącą popełnionego błędu.
Następnym krokiem jest ponowne zaewidencjonowanie sprzedaży na kasie, ale już w poprawnej formie. 
Podatnik może prowadzić ewidencję oczywistych pomyłek w dowolny sposób (przepisy nic nie mówią na ten temat). Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest zwykły zeszyt lub druk wpięty do segregatora bądź umieszczony w teczce. 

Ewidencja powinna dotyczyć danego okresu rozliczeniowego, w którym podatnik rozlicza się z tytułu podatku VAT. Najczęściej jest to okres miesiąca. Podsumowując miesiąc, podatnik ma szansę na dokonanie korekty przychodu jaki wynika z raportu okresowego za ten okres. 

W przepisach nie ma też mowy, czy rejestr pomyłek musi być przyporządkowany do konkretnej kasy. Jednak najlepiej, aby każda kasa posiadała przyporządkowaną do niej ewidencję pomyłek.


Data publikacji: 2020-11-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU