Na rynku pracy działa już sporo agencji pośrednictwa pracy. Pomimo tego w dalszym ciągu sporo osób nosi się z zamiarem założenia własnej agencji pracy. Czy jest to dobry pomysł na biznes? agencja pracy

Czym jest agencja pracy?

Agencja pracy jest niepubliczną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Świadczy usługi podobne do tych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Agencja pracy prowadzi między innymi działalność polegającą na wyszukiwaniu miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników. Może przyjąć np. formę jednoosobowej działalności gospodarczej, firmy dwuosobowej, czy spółki jawnej. W zasadzie może występować w każdej formie prawnej, poza spółką partnerską. 

Podmioty, które mogą założyć agencję pracy

Agencję pracy, zarówno pracy tymczasowej, jak i pośrednictwa pracy ma prawo założyć każda osoba nieposiadająca zaległości w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenia ZUS i Fundusz Pracy oraz, która nie była karana za przestępstwa związane z rynkiem pracy, a także nie jest prowadzona wobec niej procedura likwidacyjna i nie została ogłoszona upadłość. 

Agencja pracy tymczasowej, czy agencja pośrednictwa pracy – rejestracja 

Aby otworzyć własną agencję zatrudnienia należy najpierw zarejestrować firmę w CEIDG. Działalność może być prowadzona również w formie spółki, co wymaga rejestracji w KRS-ie. 

Agencja pracy tymczasowej świadczy usługi w zakresie dotyczącym
:
 • zatrudniania pracowników i kierowania ich do pracy do swoich klientów pełniących rolę pracodawców – użytkowników
 • doradztwa zawodowego i rekrutacji pracowników dla swoich klientów.
Zanim działalność zostanie zarejestrowana, to przedsiębiorca musi podjąć decyzję, którymi działaniami będzie się zajmował. Jest to związane z wyborem właściwego kodu PKD działalności:
 • 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej

Wybór formy prowadzenia agencji zatrudnienia

Agencja zatrudnienia może być prowadzona w dowolnej formie prawnej, zarówno jako działalność gospodarcza, jak i dowolna spółka handlowa z wyłączeniem spółki partnerskiej. Pierwszym krokiem do założenia agencji pracy jest złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ). 

W CEIDG rejestruje się jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy podać dane firmy oraz wybrać odpowiednie kody działalności gospodarczej. Następnie należy wybrać formę opodatkowania. W przypadku agencji pracy tymczasowej można wybrać zasady ogólne (skala podatkowa), 17% i 32% lub podatek liniowy ze stałą stawką 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Po rejestracji przychodzi czas na zgłoszenie agencji do ZUS-u i do US. Przedsiębiorca na zgłoszenie do ubezpieczeń ma 7 dni. 

Wymagania dotyczące agencji zatrudnienia

Działalność agencji zatrudnienia wymaga spełnienia kilku ważnych wymogów, jak:
 • obowiązek wysyłania rocznego raportu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) informującego o ilości zatrudnionych osób i zawodów jakie wykonywały
 • posiadanie lokalu, w którym możliwe jest przyjmowanie zgłaszających się pracowników oraz klientów poszukujących pracowników. Obecnie większość zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem Internetu, dlatego istotne jest stworzenie własnej, czytelnej strony internetowej wyposażonej w formularze zgłoszeniowe przeznaczone dla kandydatów na pracowników, a także dla klientów - pracodawców
 • posiadanie systemu rekrutacyjnego, który może wspomóc proces rekrutacji, między innymi poprzez stworzenie listy kandydatów, możliwość tworzenia ankiet rekrutacyjnych, które mogą pomóc w sprawdzeniu umiejętności, czy wiedzy kandydatów, co znacznie może ułatwić wybór najbardziej odpowiednich kandydatów do danej pracy
 • konieczność przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązkiem pracownika rekrutującego jest podanie informacji o administratorze danych osobowych (ADO) oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych. System powinien umożliwiać tworzenie odpowiednich zgód na przetwarzanie danych na formularzu rekrutacyjnym lub podczas ręcznego dodawania pracowników do systemu
 • przestrzeganie zasad dotyczących ograniczeń czasowych. Od 2017 roku maksymalny czas pracy pracownika tymczasowego u danego pracodawcy-użytkownika został przewidziany na 18 miesięcy. 
W przypadku własnego lokalu musi on być wynajęty lub może stanowić własność przedsiębiorcy. Wskazane jest posiadanie lokalu w centrum miasta, do którego dojazd będzie łatwy z każdego miejsca miasta. Dobrze jeżeli do lokalu będą przyporządkowane miejsca parkingowe lub w pobliżu będzie ogólnodostępny parking. 

Prowadzenie agencji pracy – na czym polega praca?

Zwykle agencja pracy prowadzi działalność na rynku lokalnym w danym mieście lub regionie. Zdarzają się też agencje zatrudnienia działające w całej Polsce, a także takie poszukujące pracy dla swoich klientów poza granicami kraju. W agencji zatrudnienia wykonywane są czynności związane z obsługą pracowników, ich rekrutacją, zatrudnianiem, sporządzaniem umów, rozliczaniem itp. 

Klientami agencji pracy są:
 • osoby poszukujące odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • pracodawcy, którzy chcą pozyskać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W celu ułatwienia pracy zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów zarządzających pracą w agencji zatrudnienia. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie szeregu czynności związanych z zatrudnianiem osób. Dodatkowo pozwalają oszczędzić czas, a także ograniczają koszty związane z prowadzeniem agencji. 

W jaki sposób pozyskać klientów dla Agencji Pracy i znaleźć pracowników?

Obecnie najprostszym sposobem na poszukiwanie i pozyskanie klientów jest skorzystanie z możliwości jakie daje Internet. Agencja może stworzyć wizytówkę, skorzystać z możliwości jakie daje wyszukiwarka internetowa, czy z reklamy w mediach społecznościowych. 

Jeżeli chodzi o pracowników to też najprościej znaleźć ich poprzez ogłoszenia zamieszczane w Internecie na stronach związanych z rynkiem pracy lub portalach ogłoszeniowych bądź poprzez media społecznościowe. 

Praca dla cudzoziemców

W Polsce agencje pracy tymczasowej posiadają także oferty pracy dla cudzoziemców i zajmują się ich zatrudnianiem. Obecnie najczęściej zatrudniane są osoby z Ukrainy. Z uwagi na bieżącą sytuację, proces ich zatrudnienia został znacznie uproszczony. Jednak nadal należy stosować się do określonych procedur i przestrzegać pewnych zasad.


Data publikacji: 2022-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Robert
15 Listopad 2023

Podpinam się pod.pytanie Wojtka

Wojtek
14 Czerwiec 2023

Czy zakładając agencję pracy jako jednoosobowa działalność, mogę osobiście świadczyć usługę dla zagranicznego zleceniodawcy?

 
Marian
09 Styczeń 2024

Możesz wszystko, tylko po co?