Na rynku pracy działa już sporo agencji pośrednictwa pracy. Pomimo tego w dalszym ciągu sporo osób nosi się z zamiarem założenia własnej agencji pracy. Czy jest to dobry pomysł na biznes? agencja pracy

Czym jest agencja pracy?

Agencja pracy jest niepubliczną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Świadczy usługi podobne do tych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Agencja pracy prowadzi między innymi działalność polegającą na wyszukiwaniu miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników. Może przyjąć np. formę jednoosobowej działalności gospodarczej, firmy dwuosobowej, czy spółki jawnej. W zasadzie może występować w każdej formie prawnej, poza spółką partnerską. 

Podmioty, które mogą założyć agencję pracy

Agencję pracy, zarówno pracy tymczasowej, jak i pośrednictwa pracy ma prawo założyć każda osoba nieposiadająca zaległości w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenia ZUS i Fundusz Pracy oraz, która nie była karana za przestępstwa związane z rynkiem pracy, a także nie jest prowadzona wobec niej procedura likwidacyjna i nie została ogłoszona upadłość. 

Agencja pracy tymczasowej, czy agencja pośrednictwa pracy – rejestracja 

Aby otworzyć własną agencję zatrudnienia należy najpierw zarejestrować firmę w CEIDG. Działalność może być prowadzona również w formie spółki, co wymaga rejestracji w KRS-ie. 

Agencja pracy tymczasowej świadczy usługi w zakresie dotyczącym
:
 • zatrudniania pracowników i kierowania ich do pracy do swoich klientów pełniących rolę pracodawców – użytkowników
 • doradztwa zawodowego i rekrutacji pracowników dla swoich klientów.
Zanim działalność zostanie zarejestrowana, to przedsiębiorca musi podjąć decyzję, którymi działaniami będzie się zajmował. Jest to związane z wyborem właściwego kodu PKD działalności:
 • 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej

Wybór formy prowadzenia agencji zatrudnienia

Agencja zatrudnienia może być prowadzona w dowolnej formie prawnej, zarówno jako działalność gospodarcza, jak i dowolna spółka handlowa z wyłączeniem spółki partnerskiej. Pierwszym krokiem do założenia agencji pracy jest złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ). 

W CEIDG rejestruje się jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy podać dane firmy oraz wybrać odpowiednie kody działalności gospodarczej. Następnie należy wybrać formę opodatkowania. W przypadku agencji pracy tymczasowej można wybrać zasady ogólne (skala podatkowa), 17% i 32% lub podatek liniowy ze stałą stawką 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Po rejestracji przychodzi czas na zgłoszenie agencji do ZUS-u i do US. Przedsiębiorca na zgłoszenie do ubezpieczeń ma 7 dni. 

Wymagania dotyczące agencji zatrudnienia

Działalność agencji zatrudnienia wymaga spełnienia kilku ważnych wymogów, jak:
 • obowiązek wysyłania rocznego raportu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) informującego o ilości zatrudnionych osób i zawodów jakie wykonywały
 • posiadanie lokalu, w którym możliwe jest przyjmowanie zgłaszających się pracowników oraz klientów poszukujących pracowników. Obecnie większość zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem Internetu, dlatego istotne jest stworzenie własnej, czytelnej strony internetowej wyposażonej w formularze zgłoszeniowe przeznaczone dla kandydatów na pracowników, a także dla klientów - pracodawców
 • posiadanie systemu rekrutacyjnego, który może wspomóc proces rekrutacji, między innymi poprzez stworzenie listy kandydatów, możliwość tworzenia ankiet rekrutacyjnych, które mogą pomóc w sprawdzeniu umiejętności, czy wiedzy kandydatów, co znacznie może ułatwić wybór najbardziej odpowiednich kandydatów do danej pracy
 • konieczność przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązkiem pracownika rekrutującego jest podanie informacji o administratorze danych osobowych (ADO) oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych. System powinien umożliwiać tworzenie odpowiednich zgód na przetwarzanie danych na formularzu rekrutacyjnym lub podczas ręcznego dodawania pracowników do systemu
 • przestrzeganie zasad dotyczących ograniczeń czasowych. Od 2017 roku maksymalny czas pracy pracownika tymczasowego u danego pracodawcy-użytkownika został przewidziany na 18 miesięcy. 
W przypadku własnego lokalu musi on być wynajęty lub może stanowić własność przedsiębiorcy. Wskazane jest posiadanie lokalu w centrum miasta, do którego dojazd będzie łatwy z każdego miejsca miasta. Dobrze jeżeli do lokalu będą przyporządkowane miejsca parkingowe lub w pobliżu będzie ogólnodostępny parking. 

Prowadzenie agencji pracy – na czym polega praca?

Zwykle agencja pracy prowadzi działalność na rynku lokalnym w danym mieście lub regionie. Zdarzają się też agencje zatrudnienia działające w całej Polsce, a także takie poszukujące pracy dla swoich klientów poza granicami kraju. W agencji zatrudnienia wykonywane są czynności związane z obsługą pracowników, ich rekrutacją, zatrudnianiem, sporządzaniem umów, rozliczaniem itp. 

Klientami agencji pracy są:
 • osoby poszukujące odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • pracodawcy, którzy chcą pozyskać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W celu ułatwienia pracy zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów zarządzających pracą w agencji zatrudnienia. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie szeregu czynności związanych z zatrudnianiem osób. Dodatkowo pozwalają oszczędzić czas, a także ograniczają koszty związane z prowadzeniem agencji. 

W jaki sposób pozyskać klientów dla Agencji Pracy i znaleźć pracowników?

Obecnie najprostszym sposobem na poszukiwanie i pozyskanie klientów jest skorzystanie z możliwości jakie daje Internet. Agencja może stworzyć wizytówkę, skorzystać z możliwości jakie daje wyszukiwarka internetowa, czy z reklamy w mediach społecznościowych. 

Jeżeli chodzi o pracowników to też najprościej znaleźć ich poprzez ogłoszenia zamieszczane w Internecie na stronach związanych z rynkiem pracy lub portalach ogłoszeniowych bądź poprzez media społecznościowe. 

Praca dla cudzoziemców

W Polsce agencje pracy tymczasowej posiadają także oferty pracy dla cudzoziemców i zajmują się ich zatrudnianiem. Obecnie najczęściej zatrudniane są osoby z Ukrainy. Z uwagi na bieżącą sytuację, proces ich zatrudnienia został znacznie uproszczony. Jednak nadal należy stosować się do określonych procedur i przestrzegać pewnych zasad.


Data publikacji: 2022-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Wojtek
14 Czerwiec 2023

Czy zakładając agencję pracy jako jednoosobowa działalność, mogę osobiście świadczyć usługę dla zagranicznego zleceniodawcy?