W 2021 roku w zryczałtowanym podatku dochodowym zaszło kilka zmian. Między innymi zmieniły się stawki ryczałtu. Jak ma się to do przychodów z przełomu roku? stawki ryczaltu przelom roku

Co zmienia się w stawkach ryczałtu od 2021 roku?

Z początkiem 2021 roku znika stawka ryczałtu 20% dotycząca przychodów osiąganych w wolnych zawodach. Od tej pory wymienione przychody zostają opodatkowane stawką 17%
Z kolei świadczenie usług zostało objęte stawką 15%. To najbardziej istotne zmiany.

Czynności wykonywane na przełomie roku – jaką stawkę zastosować?

Jeżeli czynność została wykonana w grudniu 2020 r., a faktura została wystawiona w styczniu 2021 r., czyli w momencie obowiązywania nowych stawek, to na dokumencie znajdą się dwie daty. Będzie to data sprzedaży z 2020 roku oraz data wystawienia faktury z 2021 roku. W tym momencie istotne jest, aby prawidłowo rozpoznać przychód w podatku dochodowym, czyli we właściwym okresie rozliczeniowym. Dopiero wtedy przedsiębiorca będzie mógł zastosować prawidłową stawkę ryczałtu.

Powstanie przychodu w działalności gospodarczej

W przypadku ryczałtu moment uzyskania przychodu określa się podobnie jak ma to miejsce przy innych formach opodatkowania. Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania rzeczy, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi oraz zbycia prawa majątkowego. Jednak nie może to być później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Przychód powstaje wtedy kiedy jedno z wymienionych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. Przykładowo: jeżeli najpierw zostanie wydany towar, a dopiero później zostanie wystawiona faktura i dokonana zapłata za towar, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie wydania towaru. W sytuacji kiedy najpierw zostanie wystawiona faktura, a dopiero później zostanie wydany towar i dojdzie do zapłaty, to obowiązek podatkowy wystąpi w chwili wystawienia faktury. 

Stawki ryczałtu na przełomie roku – przykłady

W poniższych przykładach zostały przedstawione różne sytuacje związane z zastosowaniem właściwej stawki ryczałtu w danym roku. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik będący przedstawicielem wolnego zawodu wykonał czynność, która podlegała opodatkowaniu w dniu 30 grudnia 2020 roku. Fakturę sprzedaży wystawił 5 stycznia 2021 roku. W tym wypadku przychód zostanie opodatkowany stawką 20% (obowiązywała w 2020 r.). 

PRZYKŁAD 2
Podatnik wykonał usługę reklamy w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku, która w 2020 roku była opodatkowana stawką ryczałtu 17%. W tym przypadku podatnik powinien wystawić fakturę ze stawką ryczałtu w wysokości 15% (stawka po zmianie), ponieważ usługa została wykonana w 2021 roku (wtedy powstał obowiązek podatkowy), a więc w chwili kiedy obowiązywały już nowe stawki. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik świadczy usługi rozliczane w okresach miesięcznych. Fakturę za usługę za poprzedni miesiąc należy wystawić w okresie do dnia 10 następnego miesiąca. W przypadku przychodu ryczałtowego za grudzień 2020 roku, obowiązek podatkowy powstaje 31 grudnia 2020 roku, chociaż faktura została wystawiona 10 stycznia 2021 roku. Usługa zostaje opodatkowana stawką ryczałtu obowiązującą w 2020 roku.

W przypadku zmiany formy opodatkowania (podatnik ma prawo na początku roku dokonać zmiany formy opodatkowania) z zasad ogólnych na zryczałtowany podatek dochodowy, rozliczenia muszą być dokonane we właściwej formie zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. 

PRZYKŁAD 4 
Podatnik otrzymał zlecenie na dostarczenie w miesiącu lutym 2021 roku, towaru do klienta. W grudniu 2020 roku otrzymał zaliczkę. W 2020 roku rozliczał się na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2021 roku zmienił formę opodatkowania na ryczałt. W rozliczeniach obowiązuje zasada, że zaliczki nie są wykazywane po stronie przychodu w związku z tym jeżeli dostawa towarów odbyła się w lutym 2021 roku, to w takim wypadku przychód ze sprzedaży powinien znaleźć się w ewidencji przychodów ze stawką ryczałtu w wysokości 3% (działalność handlowa). 

Podsumowanie

Przy zmianie stawek ryczałtu w 2021 roku, aby właściwie przyporządkować stawkę należy prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstanie w 2020 roku, a faktura zostanie wystawiona w 2021 roku, to stosuje się stawkę podatku zryczałtowanego obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstanie w 2021 roku, to zastosowanie mają stawki ryczałtu obowiązujące w 2021 roku.


Data publikacji: 2021-01-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU