Kasa fiskalna zyskuje coraz większą popularność. Dzisiejszy artykuł poświęcony jest przedsiębiorcom, którzy mają prawo do korzystania ze zwolnienia i tych, którzy takiego prawa nie posiadają. Oprócz tego zostanie rozważone zagadnienie kasy fiskalnej w zawodzie fotografa.

Kasa fiskalna fotograf

Kasa fiskalna i związany z nią limit obrotu.
Ustawodawca wyznaczył dla przedsiębiorców limit związany z ich obrotami, jeśli więc nie jest on większy niż 20 tysięcy złoty na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych - przedsiębiorcy nie mają obowiązku, aby używać kasy fiskalnej. Informacja zawarta powyżej została potwierdzona w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego zwolnień z obowiązku uzupełniania ewidencji przy użyciu kas rejestrujących (§ 3 pkt 1 rozporządzenia).

Nie można zapominać o tym, iż opierając się na § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej nie odnoszą się do sytuacji, kiedy ma miejsce dostawa zapisanych oraz niezapisanych nośników informacji cyfrowych oraz analogowych. W tej sytuacji, podatnik ma obowiązek skorzystania z kasy, kiedy ma miejsce sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Jeśli wymieniony wcześniej limit obrotu zwiększy się, w tym przypadku fotograf będzie musiał rozpocząć korzystanie z kasy fiskalnej. Fotografowie, których obroty będą większe niż 20 tysięcy złoty muszą zacząć ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, w terminie 2 miesięcy od miesiąca, kiedy miało miejsce przekroczenie limitu dającego możliwość na zwolnienie.

Posłużmy się przykładem, który obrazuje opisane powyżej przepisy.
Nowy podatnik rozpoczyna działalność własnego przedsiębiorstwa, którego specyfiką są usługi fotograficzne jedynie dla innych przedsiębiorstw. Pytanie brzmi – czy taki fotograf on obowiązek używania kasy rejestrującej?
Kasa fiskalna w przedstawionej sytuacji nie jest obowiązkowa, gdyż za potwierdzenie sprzedaży w zupełności wystarczają wystawiane przez fotografa faktury.


Data publikacji: 2018-11-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU