Czego dotyczy i kiedy należy stosować kod GTU-04? Do jego umieszczania zobowiązani są między innymi dostawcy wyrobów tytoniowych.. kod GTU-04 wyroby tytoniowe

Oznaczenie GTU_04 – zasady stosowania

Symbol GTU-04 dotyczy dostaw wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu (liquid) do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Nie ma tu znaczenia fakt czy obrót tymi towarami odbywa się w formie hurtowej, czy detalicznej. W przypadku dostaw w detalu, oznaczenie GTU należy umieszczać wyłącznie na fakturze

Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej nie wymaga, aby dostawy zostały objęte kodem GTU-04. Obowiązek dotyczy jedynie faktur wystawianych do paragonu, zarówno na osobę fizyczną, jak i firmę. Wymienione dokumenty nie mają wpływu na zwiększenie wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. W tym wypadku symbol GTU wykazuje się w pliku JPK_V7 dotyczącym faktury oznaczonej symbolem „FP”.

Kiedy nie stosuje się kodu GTU-04?

Oznaczenia kodem GTU-04 nie stosuje się w przypadku: 
 • paragonów z NIP do 450 zł (traktowanych jak faktura uproszczona), w JPK_V7 taki paragon ujmuje się zbiorczo razem z danymi okresowymi z kasy fiskalnej (oznaczenie „RO”)
 • wystąpienia straty w produkcji suszu lub jego nieodpłatnego przekazania. W tym przypadku dokument w pliku JPK_V7 powinien posiadać oznaczenie „WEW”
 • produktów przeznaczonych do walki z nałogiem nikotynowym 
 • zamienników wyrobów tytoniowych jeżeli nie zostały zakwalifikowane do żadnej grupy produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
 • dostawy papierosów w ramach świadczenia określonej usługi, jak np.: susz zużywany w palarniach tytoniu, papierosy dostępne przy organizacji imprez okolicznościowych, czy tytoń udostępniany do palenia w taksówkach.

Oznaczeniem GTU-04 

objęta jest sprzedaż pierwotna, czyli dokonana przez rolnika, który wytworzył tytoń i jest podatnikiem VAT zobowiązanym do składania JPK_V7. Dotyczy to również sprzedaży produktów, które nie są gotowym wyrobem tytoniowym (dostawa suszu tytoniowego). 

Jeżeli faktura wystawiona na osobę fizyczną (konsumenta) lub przedsiębiorcę (podatnika VAT) zawiera wiele różnych pozycji, to wówczas cały dokument powinien być oznaczony symbolem GTU-04. W takiej sytuacji przepisy dopuszczają wystawienie dwóch dokumentów z rozbiciem transakcji na pozycje objęte GTU oraz na inne produkty, które nie są nim objęte. W pliku JPK_V7 należy ująć wyłącznie fakturę zawierającą produkty tytoniowe podlegające GTU-04.

Podział produktów tytoniowych

Do wyrobów tytoniowych zalicza się:
 • papierosy
 • tytoń do palenia
 • cygara i cygaretki.
Papierosem jest: 
 • tytoń zrolowany, który za pomocą prostej, nieprzemysłowej obróbki umieszczany jest w tutkach z bibuły papierosowej
 • tytoń zrolowany, który za pomocą prostej, nieprzemysłowej obróbki owijany jest w bibułę papierosową
 • tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarem ani cygaretką.
Cygarem lub cygaretką pod kątem ich właściwości jest:
 • tytoń zrolowany zewnętrznie owinięty naturalnym tytoniem
 • tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, który został owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu, który pokrywa produkt w całości razem z filtrem jeżeli zachodzi taka konieczność, który nie jest  ustnikiem. Cygara z ustnikiem o wadze sztuki bez filtra lub ustnika nie mniejszej niż 2,3 grama i nie większej niż 10 gramów o obwodzie równym przynajmniej 1/3 długości wynoszący nie mniej niż 34 milimetry o ile są lub mogą być przeznaczone do palenia w stanie niezmienionym.
Tytoń do palenia to:
 • tytoń pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego
 • odpady tytoniowe, a więc pozostałości liści tytoniu i produktów ubocznych uzyskanych podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, które trafiły do sprzedaży detalicznej niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. 
Susz tytoniowy to tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym bez względu na wilgotność.

Wyrobami nowatorskimi są wyroby będące
:
 • mieszaniną, w której skład wchodzi tytoń lub susz tytoniowy
 • mieszaniną, o której jest mowa w lit. a  oraz zawierające oddzielnie płyn do papierosów elektronicznych dostarczające aerozol bez spalania mieszaniny inne niż wyroby tytoniowe i susz papierosowy).
Za płyn do papierosów elektronicznych uważany jest roztwór (liquid) z przeznaczeniem do wykorzystania w papierosach elektronicznych z nikotyną i bez nikotyny, jak również bazę do tego roztworu, która zawiera glikol lub glicerynę.

Oznaczenie towaru lub usługi GTU, a faktura

Nie ma obowiązku umieszczania na fakturach oznaczeń GTU nawet jeżeli dotyczą one transakcji objętej tym symbolem. Jednak nie jest to czynność zabroniona. Numer GTU umieszczony na fakturze nie jest błędem nawet jeżeli będzie nieprawidłowy. Podany błędnie nie podlega korekcie, ponieważ informacja o nim nie jest potrzebna do prawidłowego rozliczenia podatku u nabywcy. Nabywca nie ma obowiązku określania i raportowania GTU danej transakcji. W razie podania błędnego numeru na fakturze, nabywca nie musi żądać od sprzedawcy faktury korygującej ani też sam nie musi wystawiać noty korygującej. Jednak brak oznaczenia symboli w pliku JPK_V7K lub JPK_V7M grozi sankcją karną w postaci grzywny w wysokości 500 zł za każdy błąd. Jednocześnie podatnik może otrzymać wezwanie do uzupełnienia pliku JPK.


Data publikacji: 2020-12-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU