Nowa struktura JPK VAT wymaga stosowania kodów grup towarowych. Dla kogo przeznaczony jest kod GTU-6 i jak należy go używać w pliku JPK_V7? kod GTU-6 sprzedaz elektroniki

Transakcje, których dotyczy kod GTU-6

Czynni podatnicy VAT, będący dostawcami urządzeń elektronicznych, części i materiałów do nich, wyłącznie tych określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy mają obowiązek stosowania od 1 października 2020 roku kodu GTU-6. Należą do nich:
 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • jednostki pamięci, wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych, wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • części i akcesoria do fotokopiarek, wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice, preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze, wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami, wyłącznie folia typu stretch
 • elektroniczne układy scalone, wyłącznie procesory
 • półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, wyłącznie dyski SSD
 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem, z wyłączeniem części i akcesoriów
 • pakiety oprogramowania systemów operacyjnych, wyłącznie dyski SSD
 • pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego, wyłącznie dyski SSD
 • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp.: nośnikach, wyłącznie dyski SSD.
PRZYKŁAD 1
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży komputerów i telefonów komórkowych. 
Od 1 października 2020 roku ma obowiązek oznaczyć w pliku JPK_V7 każdą transakcję dokumentującą sprzedaż komputerów i telefonów, kodem GTU 6. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zajmuje się naprawą laptopów i drukarek. Czy również musi stosować oznaczenie GTU 6 w transakcjach?
Odpowiedź:
Nie musi, ponieważ usługa, którą wykonuje dotyczy naprawy w/w urządzeń, a nie ich sprzedaży. W tym przypadku nie ma obowiązku oznaczania transakcji kodem GTU 6.

Dokumentowanie sprzedaży z kodem GTU 6

Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek stosowania kodu GTU 6 muszą umieszczać dodatkowe oznaczenia w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Obowiązek dotyczy też faktur zaliczkowych i końcowych. Jeżeli np.: do faktury zaliczkowej, dla której obowiązek podatkowy powstał przed 1 października 2020 roku zostanie wystawiona faktura końcowa z obowiązkiem podatkowym przypadającym po dniu 30 września 2020 roku, to podatnik musi taką transakcję oznaczyć kodem GTU. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca 19 września 2020 roku sprzedał zestaw komputerowy. 7 października 2020 roku wystawił fakturę. Czy powinna ona być oznaczona symbolem GTU 6?
Odpowiedź:
Nie powinna. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstał przed 30 września, dlatego też przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania kodu GTU 6 pomimo, że faktura została wystawiona w październiku.

Sprzedaż towarów używanych, a kod GTU-6

Przez towary używane należy rozumieć „ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112)”; art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Towary używane najczęściej sprzedaje się na podstawie faktury VAT marża. Jeżeli sprzedaż będzie dotyczyła towarów, które zostały objęte kodem GTU 6, to dla celów JPK_V7 podatnik powinien dodatkowo użyć oznaczenia MR_UZ.

Sprzedaż na kasie fiskalnej

Większość transakcji na rzecz osób fizycznych objętych kodem GTU 6, podlega obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej.

Dotyczy to transakcji takich jak:
 • dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego wyłączając lampy elektronowe oraz inne elementy elektroniczne, części do aparatów oraz urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
 • dostawa sprzętu fotograficznego wyłączając części i akcesoria do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
 • dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.
Nie ma obowiązku stosowania kodu GTU 6 na raportach miesięcznych lub dobowych drukowanych na kasie fiskalnej. Jeżeli sprzedaż ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej, to wpis obowiązkowo powinien zostać oznaczony symbolem RO.

Faktura korygująca, a zastosowanie kodu GTU 6

Podatnicy mogą mieć problem z oznaczaniem faktur korygujących w nowym pliku JPK_V7. Jeżeli korekta dotyczy dostawy wchodzącej w zakres kodu GTU 6 i została wystawiona po 30 września 2020 roku, to zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Finansów, na fakturze korygującej zawsze powinno znaleźć się oznaczenie GTU 6. Wyróżniamy 3 sytuacje:
Pierwsza sytuacja ma miejsce kiedy:
 • korekta faktury dotyczy sprzedaży towaru lub usługi nieobjętej kodem GTU 6
 • na fakturze pierwotnej zostało zastosowane oznaczenie kodem GTU 6 (towar objęty kodem GTU 6)
Jeżeli korekta dotyczy pozycji nieobjętych obowiązkiem stosowania kodu GTU 6, to podatnik nie musi oznaczać jej wymienionym symbolem, nawet jeżeli korygowana faktura posiadała takie oznaczenie. 

PRZYKŁAD
Podatnik sprzedał danej firmie telefon komórkowy. Wystawiona faktura została oznaczona kodem GTU 6. Faktura zawierała jeszcze dwie pozycje z towarami, które klient zakupił: etui i szkło hartowane, które okazało się być pęknięte. W związku z tym firma postanowiła złożyć reklamację. Została wystawiona faktura korygująca. Czy powinna ona posiadać oznaczenie kodem GTU 6? 
Odpowiedź:
Nie. W tym przypadku, korekta dotyczy tylko pozycji, która nie była objęta obowiązkiem zastosowania GTU 6. 

Druga sytuacja ma miejsce kiedy:
 • korekta faktury dotyczy sprzedaży towaru lub usługi objętej kodem GTU 6
 • faktura pierwotna zawiera towary lub usługi, do których nie stosuje się oznaczenia GTU 6
Na korekcie zawierającej pozycje objęte obowiązkiem stosowania oznaczenia GTU 6, należy umieścić odpowiednie oznaczenie kodem, nawet jeżeli faktura pierwotna nie zawierała takiego oznaczenia. 

PRZYKŁAD
Sprzedawca sprzedał laptop razem z torbą. Jednak na wystawionej fakturze zabrakło pozycji z laptopem, dlatego też sprzedawca wystawił dokument korygujący z brakującą pozycją. Czy na korekcie faktury powinno znaleźć się oznaczenie kodem GTU 6?
Odpowiedź:
Tak, sprzedawca ma taki obowiązek. Faktura korygująca zawiera pozycję objętą obowiązkiem zastosowania kodu GTU 6.  

Trzecia sytuacja ma miejsce kiedy
 • faktura pierwotna dotyczy transakcji objętej kodem GTU 6, dla której obowiązek podatkowy powstał przed 1 października 2020 roku i dlatego nie trzeba jej oznaczać kodem GTU 6
 • faktura korygująca została wystawiona w październiku 2020 roku i dotyczy towaru lub usługi objętej kodem GTU 6.
W takiej sytuacji, nawet jeżeli faktura pierwotna nie była objęta obowiązkiem umieszczenia na niej symbolu GTU (obowiązek podatkowy powstał przed 1 października 2020 roku), podatnik ma obowiązek zastosowania kodu GTU, ponieważ faktura korygująca została wystawiona po 1 października 2020 roku. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca 17 września 2020 roku wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż drukarki. 20 października 2020 roku, klient poinformował go, że na fakturze znajduje się błędna kwota. Czy sprzedawca wystawiając fakturę korygującą musi oznaczyć ją kodem GTU 6? 
Odpowiedź:
Tak musi. Faktura korygująca została wystawiona po 1 października 2020 roku i dlatego sprzedawca ma obowiązek oznaczenia dokumentu właściwym kodem GTU.

Mechanizm podzielonej płatności, a obowiązek stosowania kodu GTU 6

Transakcje, dla których występuje obowiązek stosowania MPP (zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), a sprzedaż dokonywana jest na rzecz firm (nie ma znaczenia fakt czy podatnik jest zwolniony z VAT, czy też nie), a łączna kwota na fakturze przekracza kwotę 15 000 zł, na fakturze bezwzględnie musi być zamieszczona adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności” i dodatkowo oznaczenie dla celów JPK, „MPP”.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć produkty kodami GTU-6 w programie Faktura XL


Data publikacji: 2020-10-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Adrian
26 Styczeń 2022

Czy drukarka 3D, która nie posiada tuszu/tonera powinna być oznaczona GTU, MPP?