Polisa ubezpieczeniowa samochodu w kosztach firmy, jak zaksięgować w KPiR?

2023-08-09

Samochód firmowy zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jeżeli pojazd zostanie wprowadzony do majątku firmowego, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyznaczenia sposobu, w jaki będzie z...

Jak obniżyć podatek amortyzując środki trwałe?

2023-08-09

Środki trwałe – definicja Określenie środki trwałe oznacza rzeczowe składniki majątkowe, dla których planowany okres użytkowania przekracza 1 rok, kompletne i zdatne do użytku, a także...

Obowiązek drukowania raportów fiskalnych z kasy, SLIM VAT 3

2023-08-08

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej Ustawodawca w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przekazuje informację o...

Sprzedaż środka trwałego, obowiązek wystawienia paragonu

2023-08-07

Przychód ze sprzedaży środka trwałego – co to jest? Obowiązkiem przedsiębiorcy sprzedającego środek trwały jest rozpoznanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta zasada jest uwarunkowana art....

Jak rozliczyć sprzedaż bonów, które nie zostały wykorzystane?

2023-08-06

Czym jest bon?  Bon został uznany za instrument płatniczy. Stanowi pewnego rodzaju wynagrodzenie lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Potencjalni dostawcy lub usługodawcy...

Niezłożony wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

2023-08-05

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej  W przypadku, kiedy przedsiębiorca w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej wykazał wartość zero, to nie musiał nic robić. W sytuacji, kiedy wyszła niedopłata,...

Czy do kosztów można dodać wydatek bez faktury?

2023-08-02

Koszt podatkowy — kiedy występuje? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zawiera definicję kosztu podatkowego. Przepisy wskazują, że koszty uzyskania przychodu to koszty pozwalające na...

Rozliczenie sprzedaży telefonu zakupionego na firmę

2023-07-27

Sprzedaż telefonu dla firmy lub osoby prywatnej Sprzedaż firmowych rzeczy osobom prywatnym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. Gdy przedsiębiorca...

Korygowanie faktury przez Nabywcę KSeF

2023-07-19

Korygowanie faktur przez Nabywcę Noty korygujące po wprowadzeniu KSeF przestaną istnieć. Ta zasada dotyczy faktur wystawianych w systemie oraz poza KSeF. W systemie możliwe będzie przygotowanie...

Wspólne numerowanie faktur i dokumentów księgowych

2023-07-19

Czy numeracja wszystkich faktur musi być kolejna? Organ skarbowy zajął się oceną sytuacji przedstawionej przez przedsiębiorcę, w której dochodziło do sprzedaży w formie osobnych sieci, niezależnych...