Usługi transportowe, jak je prawidłowo rozliczyć? Jakie są stawki VAT? W którym momencie zachodzi obowiązek zapłaty podatku? To najczęściej pojawiające się pytania wśród przedsiębiorców, którzy w ofercie posiadają usługi transportowe. Sposób rozliczenia jest ważny zarówno dla przedsiębiorców jak i dla nabywców tych usług. uslugi transportowe VAT

Stawka VAT

Usługi transportowe są objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. W niektórych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższej, a nawet zerowej stawki VAT.

Z możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się:
  • przewozem osób w taksówkach osobowych (PKD 2008, 49-32) – stawka 8%
  • transportem pasażerskim podmiejskim i miejskim (kod PKWiU 2008, 48-31) – stawka 8%
  • transportem sanitarnym – zwolnienie z VAT
  • transportem towarów na terenie kraju (usługa stanowiąca część transportu międzynarodowego, wykraczającego poza UE) – stawka 0% obniżona czasowo rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
  • wewnątrzwspólnotowym transportem towarów (przemieszczanie na terenie UE, jeżeli stanowi część transportu międzynarodowego) – stawka 0% obniżona czasowo rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
  • transportem międzynarodowym towarów gdy początkowy lub końcowy punkt trasy ma miejsce na terytorium kraju lub występuje tranzyt – stawka 0%
  • przewozem międzynarodowym osób gdy początkowy lub końcowy punkt trasy ma miejsce na terytorium kraju lub występuje tranzyt – stawka 0%.

Stawka 0% VAT

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe objęte podatkiem VAT 0%, aby móc skorzystać ze stawki zerowej muszą posiadać odpowiednią dokumentację, która jest potwierdzeniem wykonywania danej usługi.

Dla transportu ze stawką 0% odpowiednia dokumentacja to:
  • listy przewozowe lub dokumenty spedycyjne
  • dokumenty z urzędów celnych lub dowody wywozu towarów.
W przypadku przewozu osób będą potrzebne bilety międzynarodowe wystawione przez przewoźnika. Brak wyżej wymienionych dokumentów nie daje możliwości zastosowania stawki VAT 0%.

Obowiązek podatkowy VAT

Aby obliczyć kwotę podatku naliczonego i należnego za dany okres należy prawidłowo określić moment pojawienia się obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku potwierdzenia fakturą vat, obowiązek powstaje w chwili wystawienia dokumentu, ale nie później niż 7 dni od daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

W przypadku usług transportowych i spedycyjnych wygląda to trochę inaczej. Do naliczenia podatku VAT dochodzi w chwili otrzymania całości lub części zapłaty. Jeżeli zapłata jest częściowa, to podatek jest naliczany proporcjonalnie do otrzymanej kwoty. Brak wpływu w okresie 30 dni licząc od daty wykonania usługi nie zwalnia podatnika od zapłaty podatku VAT za sprzedaną usługę. W praktyce okres 30 dni na zapłatę VAT liczy się od daty zakończenia transportu lub rozładunku towarów, czy zakończenia podróży osób. 

Podatnicy muszą mieć na uwadze to, że powyższa interpretacja może zostać podważona przez Naczelny Sąd Administracyjny, który co prawda w wyroku z listopada 2011 roku stwierdził, że wykonawca usługi transportowej może dowolnie wybierać moment naliczenia podatku w okresie od 1 do 30 dnia po wykonaniu usługi, to mimo tego urzędnicy mogą zakwestionować zastosowanie powyższej zasady.

Odliczenie VAT za usługi transportowe przez nabywcę

Nabywca usług transportowych może obniżyć podatek VAT należny o podatek naliczony z faktury VAT za usługę transportową jeszcze przed wykonaniem tej usługi, jeżeli całość lub chociaż część należnej sumy została zapłacona.


Data publikacji: 2020-02-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU