Zmiany podatkowe od 2023 roku

2023-01-17

Zmiany w ulgach podatkowych Od 2023 roku dostępne są nowe ulgi podatkowe: ulga na powrót ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) ulga dla seniora.  Pracownik, który ma prawo do skorzystania...

Terminy podatkowe 2023

2023-01-12

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2023 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20go dnia każdego miesiąca należy...

Jak można obniżyć odsetki od zaległości podatkowych?

2023-01-11

Zaległości podatkowe a odsetki Jeżeli podatek nie zostanie uregulowany w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie, zmienia się w zaległość podatkową. Z kolei zaległość podatkowa jest powiększana o...

Refaktura za leasing a podatek VAT

2023-01-10

Refaktoring leasingu a podatek VAT Refakturowanie usług zostało omówione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 8 ust. 2a ustawy VAT wskazuje, że w...

Skutki podatkowe rezygnacji z rozpoczętej inwestycji

2023-01-09

Zaniechanie inwestycji a podatek PIT Zacznijmy od tego, że ustawa PIT zawiera szczegółowe informacje o inwestycjach (art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości). Można...

Zaliczka na podatek dochodowy 2023

2023-01-06

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...

Estoński CIT – kiedy warto skorzystać?

2023-01-06

Estoński CIT – brak zapłaty bieżącego podatku Główną korzyścią wynikającą z CIT estońskiego jest możliwość odroczenia, a czasem nawet i uniknięcie zapłaty podatku. Co do zasady...

Kwota wolna od podatku 2023

2023-01-05

Co to jest kwota wolna od podatku?  Kwota wolna od podatku, to suma rocznych dochodów, która nie podlega opodatkowaniu. Od 1 stycznia 2023 roku kwota wolna...

Kwota wolna od podatku dla rolnika

2023-01-05

Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika Rolnik może wykonywać dodatkową działalność gospodarczą, która nie jest związana z rolnictwem. Jednak w tej sytuacji trzeba dokładnie zapoznać się z...

Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty liczyć?

2023-01-04

Progi podatkowe w 2023 roku Od 2022 roku w porównaniu z latami ubiegłymi w pierwszym progu podatkowym zaczęła obowiązywać nowa stawka podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych...