Sprzedaż reklam na stronach internetowych w formie ryczałtu

2023-08-16

Sprzedaż reklam na stronach internetowych - umowa najmu Osoby wynajmujące powierzchnię reklamową na stronie internetowej niezwiązanej z działalnością gospodarczą mogą jak najbardziej opodatkować przychód uzyskany w...

Podatek od wpłaty gotówki na konto spółki przez wspólnika

2023-08-15

Opodatkowanie wpłat dokonanych do spółki przez wspólnika Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić spółce pożyczki z własnych środków. W świetle ustawy o podatku dochodowym od...

Sprzedaż samochodu firmowego na ryczałcie

2023-08-13

Czym jest przychód na ryczałcie?  W działalności gospodarczej za przychód uważa się kwoty należne nawet, jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane (art. 14 ust. 1 ustawy o...

Wybór formy opodatkowania

2023-08-13

Formy opodatkowania w Polsce Przedsiębiorca jest tym podmiotem, który wybiera sposób w jaki będzie rozliczał się z urzędem skarbowym. Pod uwagę powinien wziąć przede wszystkim rodzaj...

Wynajem miejsca parkingowego na firmę, ile VAT można odliczyć?

2023-08-12

Faktura za najem miejsca parkingowego, a możliwość odliczenia VAT Przepisy ustawy o VAT wskazują, że jeżeli wydatek udokumentowany jest fakturą i ma związek z prowadzoną opodatkowaną...

Brak rejestracji firmy do VAT UE. Jakie są kary?

2023-08-11

VAT UE – kto musi go posiadać?  Europejskim identyfikatorem podatkowym VAT UE lub NIP UE powinien posługiwać się każdy przedsiębiorca, który jest stroną w transakcji wewnątrzwspólnotowej...

Jak obniżyć podatek amortyzując środki trwałe?

2023-08-09

Środki trwałe – definicja Określenie środki trwałe oznacza rzeczowe składniki majątkowe, dla których planowany okres użytkowania przekracza 1 rok, kompletne i zdatne do użytku, a także...

Obowiązek drukowania raportów fiskalnych z kasy, SLIM VAT 3

2023-08-08

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej Ustawodawca w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przekazuje informację o...

Wpłata 100% zaliczki na zamówienie, jak rozliczyć VAT i PIT?

2023-08-07

Czym jest zaliczka? Zaliczkę należy rozumieć jak wpłatę określonej kwoty uzgodnionej przez strony transakcji na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług. Powody wyboru tego sposobu zapłaty...

Wolny zawód – jaką formę opodatkowania wybrać?

2023-08-02

Czym jest wolny zawód? Ustawy podatkowe nie zawierają definicji wolnego zawodu. Jedynie taki zapis można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wolny zawód wykonują przede...