Podatek od umowy o dzieło

2022-11-01

Umowa o dzieło  jest jedną z najprostszych form zawierania umów związanych z wykonaniem określonej pracy. Jest formą umowy cywilnej, podobnie jak i umowa zlecenia i najczęściej...

Odliczenie VAT od faktur elektronicznych

2022-10-30

Faktury VAT Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług za fakturę uważa się dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej...

Leasing samochodu za granicą, podatek u źródła

2022-10-26

Czym jest podatek u źródła?  Podatek u źródła od angielskiego Withholding Tax (WHT), to szczególny rodzaj podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, który przede wszystkim...

Nowe limity podatkowe 2023

2022-10-25

Prawie wszystko o limitach podatkowych  W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym...

Co to jest podatek CIT?

2022-10-25

Dla kogo podatek CIT? Podatek dochodowy CIT opłacają osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Dokładny wykaz osób zawiera Ustawa o podatku od osób prawnych. Zgodnie z Ustawą...

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku?

2022-10-24

Nadpłata – co to jest? Ustawa ordynacja podatkowa dokładnie przedstawia nam pojęcie nadpłaty podatku i sytuacje, kiedy do tego doszło. Nadpłata to kwota: nadpłaconego albo nienależnie uregulowanego...

Podatek VAT od nagród pieniężnych, jak rozliczyć?

2022-10-10

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jak wskazuje art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług objęta jest: odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne...

Podatek VAT w gospodarstwie rolnym

2022-10-09

Kto może mieć status podatnika VAT? Podatnikami podatku VAT mogą być: osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mówi art. 15...

Podatek od wpłaconego wadium

2022-10-08

Czym dokładnie jest wadium? Wadium, czyli określona kwota pieniężna wpłacana przez przystępującego do przetargu na rzecz ogłaszającego przetarg lub aukcję w celu zabezpieczenia interesów zamawiającego przed...

Zakup samochodu na fakturę VAT marża, a podatek PCC

2022-10-07

Obowiązek podatkowy w podatku PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje swoim zasięgiem czynności wykazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należą...