Co to jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

2023-12-24

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania zostały znowelizowane 1 stycznia 2019 roku - klauzula generalna odnosi się do czynności wykonanych przede wszystkim w...

Jakie podatki obowiązują w Polsce?

2023-12-21

Podatek - co to jest? Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne przekazywane na rzecz państwa. Podatki to podstawowe źródło dochodów państwa, niezbędne do opłacania...

Jak złożyć i wypełnić druk NIP-7?

2023-12-20

W celu uzyskania identyfikatora podatkowego NIP wymagane jest zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7, które można dostarczyć do urzędu osobiście, listownie albo w formie elektronicznej na Portalu Podatkowym...

Jak złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego?

2023-12-19

Dla jakich podmiotów dedykowany jest podatek liniowy? Podatek liniowy jest dedykowany dla następujących podmiotów: podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej - dochody zostają...

Weryfikacja firmy w systemie VIES

2023-12-14

System VIES - czym jest? VIES to skrót od angielskich słów VAT Information and Exchange System. Wyszukiwarka powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i umożliwia uzyskanie szczegółowych...

Niewysłane faktury do KSeF, czy składać czynny żal?

2023-12-13

Krajowy Systemie e-Faktur do 100% VAT-u Za nałożenie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków używania Krajowego Systemu e-Faktur odpowiada Naczelnik Urzędu Skarbowego. Kary finansowe są nakładane w...

Jak odroczyć termin zapłaty podatku?

2023-12-13

Odroczenie terminu płatności podatku  Celem odroczenia terminu płatności podatku jest pomoc podatnikowi w spłacie należności podatkowych w sytuacji, kiedy ma on trudności finansowe i nie jest...

Zapłata podatku na raty, jak złożyć wniosek?

2023-12-12

Rozłożenie należności podatkowych na raty Podatnik może wnioskować o rozłożenie należności podatkowych na raty, czyli może prosić o podział kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na...

Zmiana towaru handlowego na środek trwały

2023-12-09

Definicja towaru Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zawiera definicję towaru. Towary to rzeczy oraz ich części, a także...

Ceny transferowe dla podmiotów powiązanych

2023-12-07

Podmioty powiązane i ich status Art. 23m ustawy o PIT oraz art. 11a ustawy o CIT definiują określenie podmioty powiązane: podmioty, gdzie jeden ma znaczący wpływ na...