Formularz NIP-7 przy działalności nierejestrowanej

2023-02-16

O czym stanowi ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników?  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy obowiązek ewidencyjny dotyczy osób fizycznych, osób prawnych...

Co to jest podatek u źródła (WHT)?

2023-02-14

WHT – co trzeba wiedzieć? Podatek u źródła to zryczałtowane podatki dochodowe (osób fizycznych oraz prawnych) pobierane przez płatników. Wymogiem jest posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby albo...

Kto i kiedy składa PIT-2?

2023-02-11

Zaliczki na podatek dochodowy oraz kwota zmniejszająca podatek Obowiązkiem pracodawcy jest pobór z wynagrodzenia pracownika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od...

Jak sprawdzić fakturę przed zaksięgowaniem?

2023-02-09

Jakie informacje muszą zostać zweryfikowane na fakturze? Niezbędne informacje, które muszą znaleźć się na każdej fakturze, zostały wyznaczone w art. 106e ust. 1 Ustawy z dnia...

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

2023-02-06

W jaki sposób wyznacza się górne granice stawek podatków i opłat lokalnych? Art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych...

Kiedy stawka 0% VAT na dostawy komputerów dla placówek oświatowych?

2023-02-01

Kiedy zerowa stawka podatku VAT? Art. 83 ustawy o VAT zawiera zakres przedmiotowy stosowania stawki podatku 0%. Ust. 1 pkt 26 tejże ustawy wskazuje, że stawkę...

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, składki ZUS

2023-01-31

Kim jest student? Posiłkując się ustawą o szkolnictwie wyższym, dowiadujemy się, że student to osoba, która rozpoczęła naukę na studiach pierwszego albo drugiego stopnia bądź jednolitych...

Założenie firmy za granicą, gdzie zapłacę podatek dochodowy?

2023-01-30

Ustalenie miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ustalenie miejsca zamieszkania ma istotne znaczenie w kwestii obowiązku podatkowego w zakresie podatku...

Zmiany w JPK V7 od stycznia 2023

2023-01-30

Wiele mówiono o zmianie pliku JPK, ale ostatecznie do tego nie doszło, co oznacza, że wraz z nadejściem roku 2023 przedsiębiorcy nadal będą uzupełniać ten...

Podatek VAT od kaucji gwarancyjnej – usługi budowlane

2023-01-29

Kaucja gwarancyjna - ustalenie podstawy opodatkowania Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania wlicza się wszystkie kwoty będące zapłatą, którą dostawca...