Konsekwencje wystawienia pustej faktury przez pracownika

2023-01-26

Czym jest tzw. pusta faktura?  Pusta faktura, inaczej faktura fikcyjna jest fakturą VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistego zdarzenia. Przedstawia dostawę towarów lub wykonaną usługę, która tak...

Polski Ład, zmiany podatkowe od 2023

2023-01-26

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory, od rozliczeń...

Estoński CIT 2023, zmiany przepisów

2023-01-24

Estoński CIT – najważniejsze zmiany od początku 2023 roku wygasanie całości zobowiązania z tytułu korekty wstępnej (korzystanie z CIT estońskiego przez spółkę przez okres równy 4...

Kursy – sprzedaż za granicę, jak rozliczyć podatek VAT?

2023-01-24

Sprzedaż kursów – ustalenie miejsca świadczenia usługi w kontekście usług elektronicznych Aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT należy na samym początku ustalić miejsce, w którym świadczona jest...

Koszty eksploatacji auta, jak rozliczyć w firmie?

2023-01-23

Co należy rozumieć przez wydatek eksploatacyjny pojazdu? Eksploatacja inaczej użytkowanie maszyn i urządzeń oraz podobnych rzeczy. W związku z powyższym przez wydatek eksploatacyjny pojazdu należy rozumieć...

Nieodpłatne przekazanie próbek towaru, a podatek VAT i PIT

2023-01-23

Dostawa towarów, a podatek VAT Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:  odpłatna dostawa towarów i odpłatne...

Co wlicza się w limit podatku u źródła WHT?

2023-01-22

Czym jest podatek u źródła i kto ma obowiązek jego poboru? Podatek u źródła (WHT) jest formą podatku dochodowego CIT. Opodatkowaniu nim podlegają przelewy transgraniczne wychodzące...

Co to jest naruszenie procedury podatkowej?

2023-01-21

Co należy rozumieć przez procedury podatkowe? Procedura, czyli reguły postępowania w jakiejś sprawie, przeważnie mającej charakter urzędowy lub prawny. Taką definicję podaje Słownik języka polskiego PWN....

Składka zdrowotna, rozliczenie roczne na ryczałcie 2022 rok

2023-01-18

Ryczałt, a składka zdrowotna w 2022 roku Od 2022 roku przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu płaci zryczałtowaną składkę zdrowotną według 3 stawek, które uzależnione...

Jak zmienić formę opodatkowania wstecz za 2022 rok?

2023-01-17

Zmiana formy opodatkowania wstecz – co należy wiedzieć? Art. 14 i 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw...