Kiedy następuje wykreślenie z rejestru podatników VAT?

2023-07-17

Przyczyny wykreślenia z rejestru podatników VAT Wszelkie kwestie związane z rejestracją oraz z wykreśleniem z rejestru VAT zostały zawarte w art. 96 ustawy o VAT. Przyczyn...

Sprzedaż towarów z darowizny, jaka stawka ryczałtu obowiązuje?

2023-07-14

Sprzedaż towarów nabytych przez darowiznę Jeżeli przedsiębiorca staje się właścicielem towarów, które zostały przez niego nabyte w drodze darowizny nie ma prawa ująć ich wartości do...

Do kiedy można odzyskać nadpłacony podatek?

2023-07-13

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku Zgodnie z art. 80 par. 1 Ordynacji podatkowej okres, w którym można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku upływa po 5...

Wcześniejsza spłata leasingu, jak rozliczyć podatek VAT i PIT?

2023-07-10

Skrócenie umowy leasingu – podatek PIT Jeżeli umowa leasingu zostanie skrócona i dojdzie do wcześniejszego wykupu leasingowanego przedmiotu, to nie ma potrzeby sporządzania korekty wartości netto...

Korekta JPK_V7 w celu odliczenia podatku VAT

2023-07-07

Odliczenie podatku VAT – zasady Nie w każdej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W zasadzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę...

Podatek VAT od rekompensaty

2023-07-05

Czym jest rekompensata i kto może ją otrzymać? Rekompensata, to inaczej korzyść majątkowa wypłacana w postaci środków pieniężnych. Jej zadaniem jest wyrównanie poniesionych strat, szkód bądź...

Kwota wolna od podatku dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

2023-07-03

Czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza? Pozarolnicza działalność gospodarcza, to działalność prowadzona na terytorium Polski przez osoby fizyczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców po wyłączeniu wspólników...

Jak sprawdzić, czy zagraniczna firma jest płatnikiem VAT?

2023-07-03

Rozliczenie świadczenia usług w świetle podatku VAT – transakcje z zagranicznymi kontrahentami  Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia usług na rzecz...

Czy sprzedaż środka trwałego wpływa na limit zwolnienia z VAT?

2023-06-29

Sprzedaż środka trwałego, a limit zwolnienia VAT Zgodnie z art.113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku VAT podmiotowo zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników,...

Sprzedaż firmy, jaką stawkę ryczałtu zastosować?

2023-06-27

Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego Art. 55(2) Kodeksu cywilnego wskazuje, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co się na nie składa. Jedynym...