Kwota wolna od potrąceń 2024

2024-04-14

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalana jest na podstawie kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4...

Wpływ składki zdrowotnej na ulgę IP BOX

2024-04-11

Składka zdrowotna – kiedy można ją odliczyć? Składkę zdrowotną mogą odliczyć jedynie przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy. Podatnik może odliczyć od dochodu lub...

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w firmie

2024-04-08

Czym jest rezydencja podatkowa i wynikający z niej obowiązek podatkowy? Osoby fizyczne posiadające polską rezydencję podatkową mają obowiązek rozliczania w Polsce dochodów osiągniętych w kraju, a...

Stawka VAT 8% na usługi kosmetyczne

2024-04-05

 1 marca 2024 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami, 8% stawka będzie...

Odliczenie VAT od faktury ze złą stawką VAT?

2024-03-23

Zawyżenie stawki VAT, a prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT (interpretacja indywidualna nr 0112-KDIL1-3.4012.556.2023.2.KK z dnia 8 lutego 2024 roku) W przypadku, kiedy sprzedawca na wystawionej...

Kto płaci składkę na Fundusz Solidarnościowy?

2024-03-18

Co to takiego Fundusz Solidarnościowy? Fundusz Solidarnościowy, to państwowy fundusz celowy przeznaczony na wsparcie: społeczne, zawodowe oraz finansowe osób niepełnosprawnych finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji finansowe emerytów i...

Jak rozliczyć składki zdrowotne w PIT rocznym?

2024-03-17

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym Ustawodawca pozwala odliczać składkę zdrowotną tylko od podstawy opodatkowania w następującej formie: bezpośrednie odliczenie w zaliczce albo jako koszt w KPiR...

Termin odliczenia VAT od faktury

2024-03-16

Odliczanie podatku VAT – zasady Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnemu podatnikowi VAT, ale tylko w sytuacji, kiedy poniesiony wydatek...

Deklaracja IFT-2, kto ma obowiązek składać?

2024-03-13

Deklaracja IFT-2/IFT-2R – co to za dokument? IFT-2/IFT-2R to dokument potwierdzający wysokość przychodu (dochodu) osiągniętego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie mają siedziby...

Ulga termomodernizacyjna dla firm, jak skorzystać i odliczyć?

2024-03-12

Ulga termomodernizacyjna – co to jest? Szczegółowe informacje o uldze termomodernizacyjnej można uzyskać w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym...