Co można odliczyć od podatku na ryczałcie?

2022-12-11

Przychody z ryczałtu – zwolnienie od podatku Art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym informuje o wykazie zwolnień od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy...

Odliczenie VAT podczas zawieszenia działalności

2022-12-07

Zawieszenie działalności gospodarczej – co to jest? Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu. To prawo przysługujące przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników...

Rozliczenie podatku i ZUS w przypadku śmierci właściciela firmy

2022-12-05

Śmierć przedsiębiorcy Art. 4 ust. 1 w związku z art. 3 ustawy wydanej dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców wskazuje, że przedsiębiorca to: osoba fizyczna, osoba prawna...

Faktura za usługi medyczne online, a zwolnienie z VAT

2022-12-02

Kiedy możliwe jest przedmiotowe zwolnienie z VAT? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy o podatku od towarów i usług, podatkiem VAT opodatkowana jest odpłatna...

Jak zrezygnować z estońskiego CIT?

2022-12-02

Czym jest estoński CIT? Estoński CIT, inaczej ryczałt od dochodu spółek kapitałowych, to system, dzięki któremu spółka nie musi płacić podatku dochodowego w sytuacji, kiedy zostaje...

Import usług przed rejestracją do VAT

2022-12-01

Import usług, czyli czynność podlegająca opodatkowaniu Art. 2 pkt 9 ustawy o VAT wskazuje, że import usług to świadczenie usług, w których tytuł wykonania z zakresu...

Jak odliczyć VAT z faktury uproszczonej?

2022-12-01

Faktura uproszczona – co to jest? Realizując sprzedaż na rzecz innego przedsiębiorcy, podatnik jest zobowiązany do przygotowania faktury dokumentującej sprzedaż czy wyświadczenie usługi. Przy pomocy faktury...

Jak rozliczyć podatek od ładowania samochodu elektrycznego za granicą?

2022-11-29

Miejsce opodatkowania VAT  Obowiązujące przepisy w inny sposób określają miejsce opodatkowania dla dostawy towarów, a w inny dla świadczonych usług. W przypadku towarów, które nie zostały...

Podatek VAT do usług doradztwa i konsultacji

2022-11-26

Posiłkując się ustawą o VAT, zwolnienia z opodatkowania nie dotyczą podmiotów świadczących usługi doradcze, u których wartość sprzedaży nie osiąga poziomu 200 000 zł. Doradztwo a usługi...

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

2022-11-24

Co to jest podatek i zobowiązania podatkowe? Podatkiem jest nieodpłatne, obowiązkowe świadczenie pieniężne jakie podatnik obowiązkowo musi odprowadzić na konto państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast przez...