Eksport towarów – gdzie rozliczyć VAT?

2022-07-29

Sprzedaż poza terytorium kraju, a eksport towarów  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT eksport towarów podlega pod opodatkowanie podatkiem VAT. Definicję...

Zaliczka wpłacona przez osobę fizyczną, a podatek VAT

2022-07-29

Co to takiego zaliczka, a co zadatek? Zarówno zaliczka, jak i zadatek są kwotami wpłacanymi na rzecz drugiej strony w związku z zawartą umową, np. zlecenia...

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodu na wynajem

2022-07-28

Samochody na wynajem Podatnik, który chce mieć prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków poniesionych na pojazd osobowy użytkowany w działalności gospodarczej, to powinien zgłosić samochód...

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów z UE, a stawka VAT

2022-07-23

Czym jest eksport towarów?  Przez eksport towarów w oparciu o art. 2 pkt 8 ustawy o VAT należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium...

Jaka stawka VAT na montaż paneli fotowoltaicznych?

2022-07-19

Stawka podatku VAT  Podstawowa stawka VAT to 23%, która w niektórych okolicznościach może być obniżona do wartości 8%. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 12 pkt...

Ulga na złe długi, a podatek PIT i CIT

2022-07-16

Jak działa ulga na złe długi w podatku dochodowym?  Z dniem 1 stycznia 2020 roku podatnicy podatku dochodowego PIT i CIT zostali zobowiązani do stosowania tzw....

Mały podatnik VAT i PIT

2022-07-08

Kto jest małym podatnikiem w Polsce? Definicja małego podatnika znajduje się w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz w art. 4a pkt 10 ustawy...

Co to jest uszczuplenie podatkowe?

2022-07-08

Uszczuplenie podatkowe – definicja Przez uszczuplenie podatkowe należy rozumieć uszczerbek finansowy, który powstaje na skutek uchylania się przez podatnika/płatnika od zapłaty części lub całości wymaganej należności...

Skala podatkowa 12%, a już zapłacone zaliczki na podatek

2022-07-06

Skala podatkowa (zasady ogólne) – jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej Przedsiębiorca otwierając działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów. Jedną z dostępnych jest skala...

Stawka VAT dla usług transportowych

2022-07-06

Usługi transportowe pasażerów na gruncie podatku VAT Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, w którym ten transport się odbywa. Przy czym pod uwagę brane są...