Estoński CIT 2023, zmiany przepisów

2023-01-24

Estoński CIT – najważniejsze zmiany od początku 2023 roku wygasanie całości zobowiązania z tytułu korekty wstępnej (korzystanie z CIT estońskiego przez spółkę przez okres równy 4...

Kursy – sprzedaż za granicę, jak rozliczyć podatek VAT?

2023-01-24

Sprzedaż kursów – ustalenie miejsca świadczenia usługi w kontekście usług elektronicznych Aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT należy na samym początku ustalić miejsce, w którym świadczona jest...

Koszty eksploatacji auta, jak rozliczyć w firmie?

2023-01-23

Co należy rozumieć przez wydatek eksploatacyjny pojazdu? Eksploatacja inaczej użytkowanie maszyn i urządzeń oraz podobnych rzeczy. W związku z powyższym przez wydatek eksploatacyjny pojazdu należy rozumieć...

Nieodpłatne przekazanie próbek towaru, a podatek VAT i PIT

2023-01-23

Dostawa towarów, a podatek VAT Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:  odpłatna dostawa towarów i odpłatne...

Co wlicza się w limit podatku u źródła WHT?

2023-01-22

Czym jest podatek u źródła i kto ma obowiązek jego poboru? Podatek u źródła (WHT) jest formą podatku dochodowego CIT. Opodatkowaniu nim podlegają przelewy transgraniczne wychodzące...

Co to jest naruszenie procedury podatkowej?

2023-01-21

Co należy rozumieć przez procedury podatkowe? Procedura, czyli reguły postępowania w jakiejś sprawie, przeważnie mającej charakter urzędowy lub prawny. Taką definicję podaje Słownik języka polskiego PWN....

Składka zdrowotna, rozliczenie roczne na ryczałcie 2022 rok

2023-01-18

Ryczałt, a składka zdrowotna w 2022 roku Od 2022 roku przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu płaci zryczałtowaną składkę zdrowotną według 3 stawek, które uzależnione...

Jak zmienić formę opodatkowania wstecz za 2022 rok?

2023-01-17

Zmiana formy opodatkowania wstecz – co należy wiedzieć? Art. 14 i 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw...

Zmiany podatkowe od 2023 roku

2023-01-17

Zmiany w ulgach podatkowych Od 2023 roku dostępne są nowe ulgi podatkowe: ulga na powrót ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) ulga dla seniora.  Pracownik, który ma prawo do skorzystania...

Jak można obniżyć odsetki od zaległości podatkowych?

2023-01-11

Zaległości podatkowe a odsetki Jeżeli podatek nie zostanie uregulowany w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie, zmienia się w zaległość podatkową. Z kolei zaległość podatkowa jest powiększana o...