Pracodawca ma prawo podpisać z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny, jednak odbywa się to na odpowiednich warunkach wyznaczonych przez ustawodawcę. ponowne zatrudnienie pracownika na okres probny

Umowa na okres próbny – jakie informacje podaje Kodeks Pracy?

Umowę na okres próbny zawiera się maksymalnie na 3 miesiące. To skuteczny sposób weryfikacji umiejętności i doświadczenia zatrudnianej osoby. W czasie próby można sprawdzić, czy pracownik potrafi podołać wszystkim obowiązkom, czy jest odpowiednio wykształcony albo wykwalifikowany, a także czy jemu odpowiadają warunki zatrudnienia i charakter pracy. Wszystkie informacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny można znaleźć w art. 25 § 2 Kodeksu Pracy (w dalszej części k.p.).

Kiedy okres próbny zostanie zakończony, wygasa również umowa. Nie ma przeciwwskazań, żeby umowę wypowiedzieć szybciej. Może tego dokonać każda ze stron w trybie natychmiastowym albo za porozumieniem stron. W wybranych sytuacjach należy przestrzegać okresu wypowiedzenia.

Umowa na okres próbny a ponowne zatrudnienie pracownika

Zgodnie z przepisami nie ma przeciwwskazań, żeby podpisać kolejną umowę na okres próbny.
Jednak takie rozwiązanie jest dostępne tylko w przypadku, gdy (art. 25 § 3 k.p.):
  • pracownik otrzyma propozycję pracy na innym stanowisku (będzie wykonywał inny rodzaj pracy),
  • od rozwiązania albo wygaśnięcia wcześniejszej umowy minęły 3, albo więcej lat.

PRZYKŁAD 1
Pan Jan otrzymał propozycję zatrudnienia na okres próbny jako sprzedawca w sklepie. Przed zakończeniem umowy na okres próbny udowodnił, że nadaje się na stanowisko pracownika biurowego zajmującego się rozliczeniami. Zarówno właściciel sklepu, jak i pan Jan chętnie zdecydowali się na zmianę  stanowiska, jednak i w tym przypadku zdecydowali się najpierw podpisać umowę na okres próbny. W omawianym przypadku nie ma przeciwwskazań, żeby podpisać jeszcze jedną umowę próbną, gdyż dotyczy ona zupełnie innego stanowiska. Strony mogą wypowiedzieć pierwszą umowę i podpisać nową albo zaczekać do jej zakończenia i dopiero wtedy przygotować następną.

PRZYKŁAD 2
Pan Łukasz został zatrudniony na okres próbny od stycznia do marca 2022 roku. Po upływie tego czasu rozpoczął zatrudnienie na czas określony. Niestety, przez poważne zmiany, jakie zaszły w jego życiu, był zmuszony wypowiedzieć umowę. Po uporaniu się z problemami chciał wrócić do pracy, co miało miejsce w październiku 2022 roku. Były pracodawca bardzo chętnie go zatrudni z powrotem. Właściciel zakładu zastanawia się, czy mogą podpisać umowę na okres próbny na 3 miesiące? Niestety, nie jest to możliwe. Pan Łukasz będzie wykonywał tę samą pracę, a od podpisania wcześniejszej umowy nie minęły jeszcze 3 lata, czyli wymogi ustawodawcy nie zostały spełnione.

Umowa na okres próbny a limit 3 miesięcy

Umowa na okres próbny wygasa automatycznie po upływie 3 miesięcy, ale może zakończyć się również przed upływem tego czasu (art. 25. § 2 k.p.). Art. 251 § 1 wskazuje, że po zsumowaniu okres zatrudnienia na czas określony nie może był dłuższy niż 33 miesiąca, nie można też podpisać więcej niż 3 umowy na okres próbny z jednym pracownikiem. Trzeba podkreślić, że umowa na okres próbny nie zostaje zaliczona do limitu ilościowego oraz czasowego dla umów podpisywanych na czas określony.

PRZYKŁAD 3
Pani Justyna otrzymała zatrudnienie na okres próbny, który zaczął się w październiku 2021 roku i zakończył w grudniu 2021 roku. Następnie pracodawca podpisał z nią trzy umowy na czas określony, gdzie każda z nich trwała 3 miesiące. Kolejny kontrakt podpisany przez panią Justynę musi być umowę na czas nieokreślony. Nie ma znaczenia, że łączny czas umów na czas określony wynosił tylko 9 miesięcy. Ustawodawca nie pozwala na podpisanie więcej niż 3 umów i ten limit został już wyczerpany.

Umowa na okres próbny – korzyści

Umowa na okres próbny ma wiele zalet dla każdej ze stron podpisujących kontrakt. Krótki okres wypowiedzenia jest przydatny dla osób, które nie sprawdziły się na danym stanowisku, gdyż nie muszą pracować w zakładzie przez kilka tygodni czy miesięcy. Umowa na krótki czas to skuteczny sposób, żeby lepiej poznać pracownika i upewnić się, że ma wystarczające umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik również dokonuje weryfikacji nowego miejsca pracy.


Data publikacji: 2023-02-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU