Ile wynosi czas pracy kierowcy?

2023-02-10

Treść ustawy o czasie pracy kierowców Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy osób (kierowców) zatrudnionych przez firmę na podstawie stosunku pracy, ale jednocześnie niebędących na etacie....

Obowiązek wysyłania faktur do KSeF od lipca 2024

2023-02-09

System KSeF – podstawowe informacje Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur VAT. Dokumenty sporządzane są...

Monitorowanie spółki w KRS, Newsletter KRS

2023-02-08

Newsletter KRS zapewnia bieżący dostęp do informacji o wprowadzanych zmianach rejestrowych, które mają miejsce w spółce. Usługa została wprowadzona przede wszystkim ze względu na tzw....

Limit do odliczenia składki zdrowotnej, podatek liniowy 2023

2023-02-05

W 223 roku niezmiennie przedsiębiorcy rozliczający się podatnikiem liniowym będą mieli prawo odliczyć albo wprowadzić do kosztów uzyskania przychodu część uregulowanych przez nich składek zdrowotnych. Wartość...

Umowa zlecenie podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej

2023-02-04

 Działalność nierejestrowana – przydatne informacje Posiłkując się przepisami podatkowymi, dowiadujemy się, że działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, która jest prowadzona we własnym...

Działalność nierejestrowana, limit przychodu 2023

2023-02-04

Czym jest działalność nierejestrowana? W ustawie Prawo Przedsiębiorców można znaleźć definicję działalności nierejestrowanej. Jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną. W art. 5 ust. 1 Prawo...

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC biura rachunkowego

2023-02-03

Ostatnie 3 lata były naprawdę trudne, dlatego każde biuro rachunkowe ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To jedyny sposób, żeby chronić własny interes i...

Prosta spółka akcyjna – zalety i wady założenia PSA

2023-02-02

Prosta spółka akcyjna Prosta spółka akcyjna to jedna z najnowszych spółek kapitałowych – zawiera elementy charakterystyczne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także tradycyjnej spółki akcyjnej....

Jak rozwiązać umowę B2B za porozumieniem stron?

2023-02-02

Jaka to jest umowa B2B? Umowa B2B, czyli business to business jest formą umowy zawieranej pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, przeważnie jako umowa zlecenia lub umowa o...

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, składki ZUS

2023-01-31

Kim jest student? Posiłkując się ustawą o szkolnictwie wyższym, dowiadujemy się, że student to osoba, która rozpoczęła naukę na studiach pierwszego albo drugiego stopnia bądź jednolitych...