Co to jest miejsce świadczenia w transakcjach handlowych?

2024-02-12

Co uważa się za miejsce świadczenia? Zmiana w przepisach  W transakcjach międzynarodowych przy zastosowaniu opodatkowania VAT dużą rolę odgrywa miejsce świadczenia, ponieważ od niego zależy, w...

E-PIT dla przedsiębiorców

2024-02-11

Twój e-PIT od 2024 roku Począwszy od rozliczeń podatkowych za 2023 rok składanych w 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa będzie sporządzać dla przedsiębiorców wstępne zeznanie roczne...

Przechowywanie faktur w KSeF

2024-02-10

Archiwizacja w formie papierowej Obowiązkiem podatnika jest udzielenie dostępu do faktur na żądanie odpowiednich organów w celu kontroli ewentualnych nieprawidłowości. Do momentu wprowadzenia obowiązkowego KSeF zarówno faktury...

Obowiązek wysyłania faktur do KSeF dla firm zagranicznych

2024-02-09

KSeF jest narzędziem obowiązkowym dla przedsiębiorców mających siedzibę na obszarze Polski oraz wystawiających dowody księgowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług....

Jak zamknąć rok podatkowy 2023 krok po kroku

2024-02-09

Porządkowanie dokumentów  Porządkowanie dokumentów to bardzo ważna czynność, która może uchronić przedsiębiorcę przed niepotrzebnymi konsekwencjami. Zamknięcie roku jest idealnym czasem na ujęcie wszystkich zapomnianych i zagubionych...

Jak działa OCR do faktur?

2024-02-08

OCR faktur – co to jest? Podstawową funkcją systemu OCR (Invoice Optical Character Recognition) jest skanowanie informacji widniejących w dokumentach papierowych oraz elektronicznych, a następnie przekazywanie...

Umowa najmu okazjonalnego u notariusza

2024-02-06

Najem okazjonalny – jak funkcjonuje? Podpisując tradycyjną umowę najmu mieszkania, właściciel nie zyskuje żadnej ochrony, co może zachęcić nieuczciwego najemcę do postępowania wbrew ogólnie przyjętym zasadom....

Jak obliczyć podatek dochodowy?

2024-02-06

Jak obliczyć podatek progresywny? Dla wszystkich podatników, którzy prowadzą rozliczanie swoich przedsiębiorstw na zasadach ogólnych, możliwe jest odliczenie od uzyskanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje...

Jak założyć spółkę non-profit?

2024-02-05

Spółka non profit - jak funkcjonuje? Głównym celem spółki non profit jest wykonanie celu społecznego i stworzenie nowoczesnego społeczeństwa działającego solidarnie. Osiąganie zysku nie jest podstawowym...

Czy KSeF zastąpi OCR faktur?

2024-02-04

Niektóre państwa europejskie już wprowadziły obowiązkowe e-faktury. Mowa o Hiszpanii, Włoszech i Rumunii. Wprowadzenie elektronicznych faktur ma wiele korzyści: ograniczenie oszustw podatkowych, bezpieczeństwo w wystawianiu dokumentów, brak duplikatów, 10-letnia archiwizacja...