Faktura korygująca dane Nabywcy, jak wystawić?

2022-03-27

Faktura korygująca – kiedy należy ją wystawić? Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wskazuje przypadki, w których należy wystawić fakturę korygującą. Jeżeli po wystawieniu faktury: zostanie...

Nowy limit transakcji gotówkowych 2022

2022-03-26

Transakcje gotówkowe B2B obowiązujące do 31 grudnia 2022 roku Zagadnienia związane z wysokością limitu transakcji gotówkowych są uregulowane w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z...

Zapłata z konta prywatnego zamiast firmowego

2022-03-25

Płatności firmowe, a obowiązek dokonywania transakcji bezgotówkowych Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcy w zasadzie mają obowiązek przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w sytuacji, kiedy dokonują...

Jak sporządzić protokół odbioru dzieła do umowy o dzieło?

2022-03-23

Protokół odbioru dzieła Protokół odbioru dzieła, inaczej protokół zdawczo-odbiorczy umowy o dzieło jest dokumentem zawieranym przez strony umowy potwierdzający zakończenie dokonania transakcji. Jest podstawą przekazania przez...

Wystawianie faktury korygującej do faktury ustrukturyzowanej KSeF

2022-03-23

Faktura korygująca wystawiona do faktury ustrukturyzowanej Z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych wiążą się nowe uregulowania, które dotyczą między innymi wystawiania faktur korygujących dla korzystających z Krajowego Systemu...

Terminy opłat środowiskowych 2022

2022-03-22

Czym jest BDO? Baza Danych Odpadowych (BDO) jest bazą informacji o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. BDO to zintegrowany system teleinformatyczny, którego częścią...

Zbiorcze faktury korygujące od 2022

2022-03-21

Zbiorcze faktury korygujące - zmiany w 2022 roku faktury korygujące przed zmianą – przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie „Faktura korygująca”...

Krajowy system e-faktur (KSeF)

2022-03-20

Faktura ustrukturyzowana została uznana za rodzaj faktury elektronicznej posiadająca ustrukturyzowany format XML oznaczający zapis informacji zgodnie z określonym standardem, czyli wspólnie ustalone kryterium określające kategorię danych...

Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej

2022-03-18

Prosta spółka akcyjna (PSA) – kilka informacji na jej temat Prosta spółka akcyjna jest jedną ze spółek kapitałowych. Jest to nowy rodzaj podmiotu gospodarczego funkcjonujący od...

Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę

2022-03-17

Zatrudnienie współmałżonka – kim jest osoba współpracująca? Obowiązujące przepisy pozwalają na zatrudnianie współmałżonka w firmie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje zatrudnionego małżonka jak osobę współpracującą przy prowadzeniu...